Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tips om de Corona effecten op je MKB bedrijf te minimaliseren

Deel deze pagina

26 april 2020Vrijblijvend gesprek

Hulp nodig bij corona-problemen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan en vul dit formulier in.

De maatregelen om de Corona-crisis te beheersen, hebben verregaande consequenties voor het bedrijfsleven. Gevolgen hiervan zijn onder meer vraaguitval, debiteuren die niet betalen, productieproblemen, personeel dat thuis blijft, geen aanlevering van grondstoffen/onderdelen etc.

Financiële tegemoetkomingen voor MKB ondernemers

De overheid heeft enkele tegemoetkomingen voor MKB ondernemers bekend gemaakt. Deze gelden als een onderneming of bedrijf door het Coronavirus te maken krijgt met een sterk verminderde bedrijfsdrukte of sterk afnemende liquiditeit (minimaal 20% omzetverlies). Hieronder lees je meer over deze maatregelen (zoals bekend op 17 maart – er volgen later vandaar meer maatregelen).

Betalingsuitstel bij de Belastingdienst

Ondernemers die in financiële problemen komen door het Coronavirus en hierdoor een aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting niet meer (geheel) kunnen voldoen, kunnen verzoeken om uitstel van betaling. De noodzaak tot uitstel moet wel schriftelijk worden onderbouwd. Uit de onderbouwing moet blijken dat het gebrek aan betalingscapaciteit naar verwachting tijdelijk zal zijn. Ook eventueel al opgelegde (verzuim)boetes worden dan teruggedraaid. Deze tegemoetkoming gelden overigens alleen als in het verleden geen betalingsachterstanden zijn opgelopen.

In sommige gevallen zal het wenselijk zijn (ook) een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 neerwaarts bij te stellen, omdat een lager resultaat wordt verwacht.

Borgstellingskredieten door overheid

Getroffen MKB-ondernemers kunnen ook gebruikmaken van verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Hierdoor kan bij een bank of andere financiële instelling tegen aantrekkelijker voorwaarden een (overbruggings)krediet worden afgesloten, of verhoging van de bestaande kredietfaciliteit dan wel uitstel van aflossingen. De garantie binnen de huidige BMKB wordt door het Coronavirus tijdelijk verhoogd van 50% naar 75%. Zoek ondersteuning bij het opstellen van een goede, transparante aanvraag van deze BMKB!

CM&P Corona Doe-het-Zelf Toolkit

Om MKB-ers te helpen heeft CM&P een handige toolkit gemaakt die iedere ondernemer zélf in kan vullen. De toolkit helpt je om een beter inzicht te krijgen in je liquiditeitsbegroting. Dat geeft weer inzicht in welke stappen je moet nemen. Lees er hier meer over of laat je gegevens hieronder achter om de toolkit in je inbox te ontvangen. Binnen 24 uur heb je de toolkit in je bezit.

  Mevr.Dhr.

  WW-uitkering bij werktijdverkorting

  Per 17-3-2020 is de regeling Werktijdverkoting (WTV) stopgezet. De regeling is stopgezet omdat de uitbraak van het Coronavirus de afgelopen weken heeft geleid tot een overstijgende vraag.

  De WTV regeling kon niet voorzien om de ingrijpende gevolgen van de corona-maatregelingen voor  alle die ondernemers op te vangen. Daarnaast wil het kabinet  méér werkgevers financieel helpen. Waarbij snelheid belangrijk is.

  De nieuwe regeling (NOW) voldoet aan die criteria.

  Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

  Het kabinet heeft ter vervanging van de WTV de tijdelijke NOW geïntroduceerd.

  In hoofdlijnen houdt de regeling in dat werkgevers een aanvraag kunnen indienen voor substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Het UWV zal hun hier een voorschot van geven. Hierdoor kunnen de werkgevers hun werknemers met een vast en flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan voor 3 maanden worden aangevraagd, met mogelijk een verlenging van nog eens 3 maanden.

  Op 31 maart is de preciezere uitwerking van deze regeling bekend gemaakt. We verwijzen graag naar dit nieuwsbericht van RTLZ met een heldere uitleg.

  Voorwaarden NOW

  Wanneer een werkgever voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling in aanmerking wil komen mag hij/zij de werknemer NIET ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen (gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

  Daarnaast moet de aanvrager ten minste 20% omzetverlies verwachten, de omzetdaling is vanaf 1 maart 2020 zichtbaar en de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden die eenmalig verlengt kan worden met nog eens 3 maanden.

  De aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud moet worden aangevraagd bij UWV.

  Banken springen bij

  Groot banken geven uitstel van aflossing

  De Nederlandse Vereniging van Banken heeft aangegeven dat de groot banken bedrijven de mogelijkheid geven om aflossingen op leningen 6 maanden uit te stellen. Ook uitstel van betaling van rente is mogelijk. Let wel: van uitstel komt natuurlijk geen afstel.

  Soms wordt de uitstel van aflossing ongevraagd doorgevoerd.

  Voor veel bedrijven is dit een hele goede steun. Of dat voor jouw bedrijf ook zo is? Informeer en laat je adviseren.

   

  Europese Investeringsbank

  De Europese Investeringsbank (EIB) maakt 40 miljard euro vrij om het Europese midden- en kleinbedrijf (mkb) te ondersteunen vanwege de uitbraak van het coronavirus, meldt de EIB in een op maandag verschenen persbericht.

  Veel bedrijven in Europa worden hard geraakt doordat de economische activiteit afneemt door de maatregelen die landen nemen om de uitbraak in te dammen. “De economische schade daarvan is wijdverspreid en wordt meteen gevoeld”, schrijft EIB-president Werner Hoyer.

  De 40 miljard euro die de investeringsbank vrijmaakt, bestaat voor de helft aan garantstellingen voor banken. 10 miljard euro gaat naar banken om werkkapitaal te verlenen aan het mkb en de overige 10 miljard gaat naar het opkopen van leningen met onderpand. Ook het laatstgenoemde bedrag is bedoeld om het voor banken makkelijker te maken om geld te lenen aan bedrijven.

  Veel van de maatregelen zijn tijdelijk, bijvoorbeeld uitstel van belastingen. Er zullen zeker nog meer maatregelen komen. Misschien branche-specifiek. We blijven die berichten voor je volgen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogt te blijven.

  Tips om Corona-effect te beheersen

  Wat kan je nu zelf als MKB ondernemer doen om grip te houden op de situatie?

  1. Maak een liquiditeitsplan of pas deze aan. Zet voor de komende maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Eventuele knelpunten worden dan inzichtelijk en daar kun je weer op anticiperen;

  2. Intensiveer debiteurenbeheer, zodat je debiteuren snel betalen. Bied een beloning aan voor sneller betalen van jouw factuur bijvoorbeeld door een betalingskorting te geven. Bel eventueel voor vervaldatum de klant na en vraag na of de factuur is aangekomen en of deze correct is;

  3. Optimaliseer je voorraadbeheer, is alle voorraad werkelijk nodig en/of kijk of je met de leverancier afspraken kunt maken over een snelle levering. Vaak wordt te veel voorraad aangehouden om “geen nee” te verkopen

  4. Zorg voor tijdige facturering van onderhanden zijnde werk en leveringen. Stuur desnoods een aanbetalingsfactuur voor bestelde goederen en voor werkzaamheden die al uitgevoerd zijn;

  5. Hou een orderportefeuille bij en kijk vooruit naar de planning binnen je bedrijf. Wat zijn de effecten van wijzigingen in omvang van de portefeuille? Moet je afstromen of juist opschalen?

  6. Blijf communiceren met crediteuren en de bank. Duik niet weg, maar zoek contact en vertel het als je niet aan je verplichten kunt voldoen. Ga in overleg wanneer en hoe je wel aan je verplichtingen denkt te voldoen;

  7. Maak gebruik van alternatieve financieringsmethoden zoals factoring, pin-voorschot, crowdfunding etc. Factoring kan een oplossing zijn om eerder geld op je rekening te krijgen, zodat je tenminste de lonen kunt betalen;

  8. Zorg dat je werkkapitaal voor de korte termijn, maar ook structureel goed gefinancierd is;

  9. Neem niet alleen financiële maatregelen maar bekijk juist ook of er op commerciële en/of organisatorische vlakken er nog maatregelen genomen kunnen worden.

  Met deze tips blijf je aan het roer en houd je de regie. Heb je behoefte aan sparren of klankborden over bovenstaande tips of zoek je een partner om de komende periode door te komen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of kijk op de site naar een partner bij jou in de regio.

  Lessen uit eerdere crisis tijd

  In 1995 heeft de evacuatie van het rivierengebied plaatsgevonden. De overheid heeft toen samen met de bevolking geld ingezameld waarmee de schade van de geëvacueerde ondernemers onder voorwaarden vergoed werd. Doel was ‘om de economische structuur’ in stand te houden.

  Die schadevaststelling gebeurde na een jaar. Er werd toen gekeken naar:

  1. Brutowinstschade
  2. Kon je de kosten van je bedrijf die je claimt vermijden
  3. Als je geen vergoeding krijgt, kom je dan financieel in de problemen (kun je de schade zelf dragen)

  Bij die vaststelling van de schade was CM&P partner Alfred van Muiden betrokken. Hij vertelt over wat hij heeft geleerd van deze eerdere crisis;

  “Wat mij uit die tijd is bijgebleven, is dat de ondernemers de schade die zij hadden geleden slecht hadden vastgelegd. Geen correspondentie; kosten die waren gemaakt konden ze niet makkelijk terugvinden, kosten die vermeden hadden kunnen worden, waren doorgelopen.

  Ik denk daarom dat het goed is om:

  1. Afspraken die worden afgezegd ook per e-mail vast te leggen. Zorg dat je de offertes erbij voegt en de urenstaat voor onderhanden werk en dergelijke;
  2. Houd een logboekje bij waarin je afgezegde afspraken noteert;
  3. Kosten die gemaakt zijn en investeringen die nu waardeloos zijn goed beschrijven, zoals inkoop van bederfelijke goederen etc.;
  4. Registreer kosten die je maakt om schade te beperken bijvoorbeeld als je productieprocessen stil moet leggen, je accountant extra in moet schakelen, extra vervoer belteams etc.
  5. Registreer extra kosten die je moet maken om mensen te faciliteren om thuis te werken;
  6. Maak in je boekhouding een aparte categorie aan in je sub-administratie waardoor je dit later makkelijk kunt terugvinden.”

  Tot slot willen wij jou heel veel succes en wijsheid toewensen om deze onzekere tijd te managen.

  CM&P Corona Doe-het-Zelf Toolkit

  Om MKB-ers te helpen heeft CM&P een handige toolkit gemaakt die iedere ondernemer zélf in kan vullen. De toolkit helpt je om een beter inzicht te krijgen in je liquiditeitsbegroting. Dat geeft weer inzicht in welke stappen je moet nemen. Lees er hier meer over of laat je gegevens hieronder achter om de toolkit in je inbox te ontvangen.

   Mevr.Dhr.

   Vrijblijvend gesprek

   Hulp nodig bij corona-problemen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan en vul dit formulier in.