Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wet redt ondernemers van coronabankroet? Faillissement? Misschien niet want sinds 2021 is er de WHOA | Wet Homologatie Onderhands Akkoord.

 

Wat is het doel van de WHOA

De wet geeft bedrijven die door een te hoge schuldenlast in zwaar weer verkeren de kans om toch te overleven. De WHOA geeft bedrijven de mogelijkheid om schulden te saneren door een akkoord overeen te komen met schuldeisers. Schulden bij bijvoorbeeld de belastingdienst, handelscrediteuren en financiers. Als een onderneming door omstandigheden slechter is gaan presteren en daardoor de schulden (relatief gezien) te groot zijn geworden, kan de onderneming kopje onder gaan.

Een recent voorbeeld zijn schulden die aantoonbaar zijn veroorzaakt door corona (-maatregelen). De WHOA is een specialistisch maar uitstekend hulpmiddel dat kan helpen om het faillissement te voorkomen.

De belangrijkste voorwaarde is dat de onderneming levensvatbaar is na de vermindering van de schuldenlast. De Rechtbank kan een afkoelingsperiode toekennen, eventuele beslagen opheffen en stelt na onderzoek het dwingende crediteurenakkoord vast.

 

Wie kunnen van de WHOA gebruik maken?

De WHOA is toegankelijk voor alle bedrijven. Dat kunnen Bv’s zijn, maar ook eenmanszaken en vennootschap onder firma’s (VOF).

 

Overeenkomsten wijzigen of beëindigen

De wet omvat meer dan aflossing van schulden. Ook huurovereenkomsten of andere langlopende contracten kunnen worden gewijzigd of beëindigd. Soms drukken huurovereenkomsten te hoog op het bedrijfsresultaat. Met de WHOA kunnen deze in het akkoord worden aangepast. Arbeidsovereenkomsten kunnen echter niet worden gewijzigd. Dat valt niet onder de WHOA.

 

Hoe is het verloop van een WHOA-traject?

Het doel van de WHOA is om een akkoord te sluiten met de schuldeisers. Om dit resultaat te bereiken is het wenselijk dat de ondernemer zich laat begeleiden door een deskundige. De rechtbank kan ook een herstructureringsdeskundige aanwijzen.

Een goede voorbereiding en communicatie met de betrokken partijen is in de voorfase van groot belang. Op het moment dat de startverklaring bij de rechtbank wordt gedeponeerd kunnen schuldeisers, waaronder de bank, zich niet meer verhalen op de goederen van het bedrijf. Beslagen op de goederen kunnen worden opgeheven en faillissementsaanvragen worden stopgezet.

Het bedrijf en de herstructureringsdeskundige hebben veel vrijheid in het opstellen van het akkoord, maar er zijn wel regels. Belangrijke leveranciers kunnen buiten het akkoord worden gehouden. Schuldeisers met dezelfde rang en rechten moeten in één of meer klassen worden ingedeeld. Per klasse kan een verschillend akkoord worden aangeboden.

De stemming over de aangeboden akkoorden vindt per klasse plaats. Als tenminste één van de klassen voor het akkoord heeft gestemd kan het door de rechter worden gehomologeerd (goedgekeurd).

 

Homologatie van het akkoord

Als de rechter het akkoord homologeert geldt deze goedkeuring voor alle klassen. Door de WHOA moeten schuldeisers zich houden aan het akkoord. Het is mogelijk dat zij een groot deel van hun vordering moeten kwijtschelden of een langere termijn van terugbetaling moeten accepteren. Voor MKB-bedrijven met minder dan 50 werknemers is in de wet bepaald dat zijn tenminste 20% van hun openstaande vordering moeten krijgen. Ook mag een schuldeiser niet minder betaald krijgen dan wat hij bij een eventueel faillissement zou hebben ontvangen.

 

Na het akkoord

Als het akkoord is uitgevoerd, zijn een groot deel van de schulden en de aflossingsverplichtingen van het bedrijf komen te vervallen. Daarmee zijn de financiële problemen achter de rug en kan de ondernemer weer aan zijn toekomst werken.

 

Begeleiding WHOA

Een goede voorbereiding en communicatie met de betrokken partijen zijn belangrijk. Schakel daarom tijdig hulp in van een specialist. Het bereiken van een akkoord met behulp van de WHOA is maatwerk.

Met behulp van onze WHOA-scan brengen wij snel in beeld of er kans op een akkoord is en of er andere mogelijkheden zijn. Wij werken nauw samen met insolventie advocaten zodat de procedure bij de rechtbank succesvol kan worden afgerond.

Het WHOA-team van Claassen, Moolenbeek & Partners heeft veel ervaring in het begeleiden van bedrijven in zwaar weer. Naast de corporate finance kennis hebben zij ook veel kennis en ervaring met de nieuwe wet WHOA.

 

De WHOA-scan

De WHOA kan niet zomaar worden toegepast, om de WHOA toe te passen moet de onderneming in zwaar weer verkeren maar er moet ondanks de financiële moeilijkheden wel sprake zijn van levensvatbaarheid ofwel er moet na de vermindering van de schuldenberg een continuïteitsperspectief en winstgevend aangetoond worden.

De WHOA-scan van Claassen, Moolenbeek & Partners brengt je snel uitsluitsel over de haalbaarheid van de WHOA en is laagdrempelig.

WHOA Scan

Wil je een WHOA-scan laten uitvoeren door een van onze partners? Vul hieronder je gegevens is en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  Het herstructureringsplan

  Indien de WHOA-scan positief uitvalt kunnen de specialisten van Claassen, Moolenbeek & Partners in samenwerking met een gespecialiseerd advocaat jou helpen het traject uit te zetten en een faillissement van jouw bedrijf voorkomen.  Ja, inderdaad we gaan je weer een positief toekomstperspectief geven!

   

  Het WHOA-traject

  De doorlooptijd van het totale proces bedraagt ongeveer 4 tot 6 weken. Hieronder is dit kort samengevat:

  Begeleiding WHOA

  Claassen, Moolenbeek & Partners heeft deze bijzondere expertise in huis. Een aantal partners van onze organisatie hebben zich hierin gespecialiseerd. Alle partners kunnen terugvallen op de ervaringen en de expertise van dit team. Klik voor een vrijblijvend adviesgesprek op een van onderstaande buttons.

  Meer lezen over WHOA? Lees dan onze blog Wat is WHOA?

  Meer informatie wat WHOA voor jou als ondernemer kan betekenen

  Maak dan nu gebruik van een vrijblijvend adviesgesprek.