Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Wat is corporate finance?

Deel deze pagina

8 december 2023

Corporate Finance

Corporate finance is een breed begrip in de zakelijke dienstverlening en is een Engelse term die veelvuldig wordt gebruikt. Letterlijk vertaald betekent corporate finance “ondernemingsfinanciering”.

Veel Nederlandse adviesorganisaties gebruiken corporate finance in hun logo/pay-off in plaats van de Nederlandse begrippen. Als Nederlandse organisatie kiezen wij juist voor de termen “Strategie – Overname – Financiering”, toch lichten we in dit artikel het begrip nader toe.

De betekenis van corporate finance

Bij corporate finance gaat het om gecompliceerde vraagstukken te denken aan financiering en bedrijfsovername. Voor beide vraagstukken geldt dat het vaak gevoed wordt door de langere termijnvisie van de onderneming. Als de onderneming een groeidoelstelling heeft dan kan dit doormiddel van overnames (acquisities), maar bijvoorbeeld ook door uitbereiding van de productiefaciliteit (autonome groei).

Kortom corporate finance is een overkoepelend begrip voor de Nederlandse begrippen bedrijfsfinanciering en bedrijfsovername. In dit artikel gaan we hier separaat dieper op in, maar eerst antwoord op de vraag waarom corporate finance van belang is binnen ondernemingen.

Waarom is corporate finance belangrijk?

Corporate finance is van belang voor een onderneming omdat het invloed heeft op de aandeelhouderswaarde van de onderneming. Het doel van de onderneming wordt vaak gerealiseerd door middel van een aankoop, (gedeeltelijk) verkopen en/of financieringen.

Zonder het toekomstpad (strategisch plan) heeft het vakgebied corporate finance minder toegevoegde waarde. Dat is ook een van de reden waarom wij ons als organisatie nadrukkelijk bezighouden om samen met de ondernemer/het management de toekomstige waarde van de onderneming te bepalen. Naar aanleiding van deze waardebepaling kunnen we dan verder doorschakelen met elkaar.

De belangrijkste principes van corporate finance

Vanuit de strategie van een onderneming kan er voor verschillende overnames gekozen worden, waarin corporate finance een belangrijke rol speelt. Hieronder worden er een aantal kort toegelicht:

  • Overnemen van een andere onderneming of een activiteit (carve-out): als het doel is om de onderneming te laten groeien binnen een aantal jaren dan kan het strategisch slim zijn om dit middels overnames te doen. Hierdoor kan er een omzetsprong gemaakt worden. Daarbij kan er ook gedacht worden aan een innovatieve toevoeging om daarmee de onderneming een versnelde groei te laten maken.
  • Management buy in: op het moment dat het management niet krachtig genoeg is om de gewenste groei van de onderneming te realiseren kan er gedacht worden aan een management buy in. Een nieuw management lid koopt zich in (kopen van een aandelenbelang) om samen met het huidige management de doelstellingen te realiseren.
  • Management buy out: Als het huidige management van de onderneming key is voor de groei dan kan er gedacht worden aan een management buy out. Het zittend management wat nog geen aandeelhouder is koopt ook een aandelenbelang en wordt daarmee meer betrokken bij de onderneming. Hierdoor is het management er meer gebaat bij als de onderneming een forse groei doormaakt.

Verschillende financieringsstrategieën

De groei van een onderneming kan mogelijk worden gemaakt door verschillende financieringsstrategieën. Elke financieringsvorm heeft weer zijn eigen voor- en nadelen. Een aantal mogelijkheden zetten we hieronder verder uiteen:

  1. Eigen vermogen: het uitgeven van aandelen aan investeerders die daarvoor een eigendomsbelang krijgen in ruil voor extra groeikapitaal voor de onderneming.
  2. Vreemd vermogen: het aantrekken van vreemd vermogen om daarmee de gewenste investeringen te doen. Dit kan voor zowel lang- als kortlopende activa zijn. Denk hierbij aan banken, obligaties of andere alternatieve financieringsbronnen.
  3. Hybride financiering: combinatie tussen vreemd en eigen vermogen. Voorbeelden hiervan zijn preferente aandelen (hebben zowel kenmerken van aandelen als schuld) of converteerbare obligaties (vreemd vermogen wat kan worden omgezet in een aandelenbelang).
  4. Private equity: het mee laten participeren van een private equity fonds kan een versnelling inzetten. Deze partijen hebben vaak als doel om de onderneming in een aantal jaren in waarde te laten toenemen om vervolgens hen belang weer te verkopen. Bedenk hiervoor goed wat je eigen horizon is en of dit bij elkaar past.

Meer informatie over corporate finance?

Ben je op zoek naar meer informatie en wil je deskundig advies en begeleiding van een ervaren corporate finance adviseur? Neem dan contact op met een van onze partners!

Of je nu bezig bent met een overname of staat voor een financiële strategische beslissing, onze partners hebben de kennis en ervaring om je succesvol te ondersteunen.