Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Liquiditeitsbegroting

Deel deze pagina
Geschreven door: Robert Claassen MBA
6 februari 2018Vraag jij je ook wel eens af of het maken van een liquiditeitsbegroting wel zin heeft? Hier verschillen de meningen over. Dit heeft namelijk te maken met de soort onderneming en de levensfase van de onderneming. Daarnaast is het afhankelijk van wat voor investering er gedaan wordt. Voordat ik uitleg voor welke ondernemingen het toegevoegde waarde heeft, lees je eerst wat een liquiditeitsbegroting nou eigenlijk is.

 

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting laat zien hoeveel liquide middelen een onderneming heeft in een bepaalde periode. Door alle ontvangsten en uitgaven hierin op te nemen is zichtbaar hoe deze positie zich ontwikkelt. Meestal wordt dit op maandbasis gedaan maar het kan ook op kwartaalbasis. Dit is afhankelijk van hoe goed er op de cashflow gestuurd moet worden.

Door het opstellen van een liquiditeitsbegroting krijg je als ondernemer inzage in welke maand eventueel te weinig liquiditeiten beschikbaar zijn. Hierop kan dan vooraf worden ingespeeld. Dat is altijd beter dan op het moment zelf. Zo kan er voortijdig naar een oplossing gezocht worden:

  • aantrekken van extra werkkapitaal (bedrijfsfinanciering)
  • een crediteur later betalen
  • een debiteur eerder laten betalen
  • advies vragen aan een financieel adviseur

Kortom een goede cashmanagement is essentieel om niet voor verrassingen te komen te staan.

 

Een liquiditeitsbegroting maken

In een liquiditeitsbegroting noteer je het volledige overzicht van ontvangsten en uitgaven. Schat hierbij goed in welke ontvangsten wanneer binnen komen en welke uitgaven wanneer betaald moeten worden. De betaal termijn is hier niet leidend, omdat het maar de vraag is of de klanten zich zullen houden aan de betalingstermijn op de factuur.

Naast alle ontvangsten en uitgaven van de onderneming worden ook de Btw-afdrachten, aflossingen en eventuele privé-onttrekkingen bijgehouden.

 

liquiditeitsbegroting maken

 

TIP:

Om rust te creëren en een goed overzicht te behouden adviseer ik om 1 x per maand (meestal het einde van de maand) de betalingen te doen. Zo hoef je de schommelingen binnen de maand zelf minder in de gaten te houden.

 

Voor welke onderneming heeft een liquiditeitsbegroting toegevoegde waarde?

Voor de volgende ondernemingen is een liquiditeitsbegroting toegevoegde zinvol:

1) Startende ondernemer

Voor een startende ondernemer is het belangrijk om voor minimaal het eerste jaar een goede liquiditeitsplanning te hebben. In het eerste jaar zullen de ontvangsten wisselend zijn, maar er zijn wel vaste lasten. Aan de hand van de opstelde exploitatiebegroting (op jaarbasis) kan de liquiditeitsprognose worden opgesteld. Hierdoor wordt de behoefte in werkkapitaal inzichtelijk gemaakt en kan dit worden meegenomen in het investeringsoverzicht.

Het komt nog weleens voor de een startende ondernemer de exploitatiebegroting deelt door 12 (maanden), echter zal deze omzet ontwikkeling eerder uitzondering zijn dan regel. Gedurende het eerste jaar zal de omzet maandelijks toenemen en vaak ook nog schommelend.

 

2) Groeiende onderneming

Een onderneming die hard aan het groeien is kan tegen liquiditeitsspanningen aanlopen. Vaak gaat de investering voor de baten en moet er fors geïnvesteerd worden. Ook voor een groeiende onderneming geldt dat de omzet schommelend gedurende het jaar zal toenemen. In dit geval stel je een liquiditeitsbegroting om niet voor verrassingen te komen te staan en het eventueel benodigde werkkapitaal op tijd aan te trekken. Het financieringsplan kan hierop aangepast worden.

 

3) Seizoengevoelige ondernemingen

Ondernemingen die afhankelijk zijn van seizoensinvloeden hebben vaak wel het hele jaar door vaste lasten en alleen binnen het seizoen inkomsten. Daarnaast vindt de inkoop vaak plaats buiten het verkoopseizoen. Kortom voor een onderneming met een flinke seizoenschommeling is het van belang om een goede planning te maken om buiten het seizoen ook te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen.

 

4) Zwaar weer onderneming

In mindere tijden kan het gebeuren dat een onderneming in een financieel zwaardere periode terecht komt. Om dan niet voor verrassingen te staan is een liquiditeitsbegroting nodig. Hiermee kun je bepalen of bijvoorbeeld aan de aflossingsverplichtingen kan worden voldaan of dat die tijdelijk verlaagd moeten worden. Dit geeft de financier dan ook goed inzicht in wat nog wél mogelijk aan aflossingen is. Daarnaast kan hij rekening houden met een herstel gedurende het jaar en bekijken hoe het “dieptepunt” opgevangen wordt.

 

5) Kapitaal intensieve onderneming

Bestaande ondernemingen die kapitaalsintensief zijn hebben vaak een flinke aflossingsdruk naar hun financiers. Om te kunnen bepalen of er aan de verplichtingen voldaan kan worden, moet er ook goed op de cashflow worden gelet.

 

Mijn advies

Als ondernemer ben je dagelijks bezig met jouw onderneming en daar hoort een goede controle op de liquiditeitspositie bij. Door maandelijks de liquiditeitsbegroting na te kijken zorg je er voor dat je niet overvallen wordt door een cash probleem. Ik adviseer dan ook een liquiditeitsbegroting te maken en op basis hiervan jouw financiën onder controle te houden. De geldstromen in en uit staan hier namelijk overzichtelijk op. Zo kun je vooraf maatregelen nemen om de cashflow te continueren en kom je niet voor onverwachte situaties te staan.

Robert Claassen MBA

Over de auteur

Robert Claassen MBA

Robert Claassen, sinds 2010 als partner verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners vanuit Rotterdam. Vanaf die jaren heeft hij menig ondernemer (startende ondernemers, groeiende en ondernemers in zwaar weer) geholpen in uiteenlopende situaties waarbij een goede liquiditeitsbegroting nodig was.

Vanaf 2013 heeft hij een positie verworven in het management van CM&P, maar houdt zich nog nadrukkelijk bezig met de financieringsmarkt. Niet alleen met een duidelijk financieringsplan, maar ook voor een ondernemingsplan kun je bij Robert terecht.

.