Privacy & Cookies

Privacy Statement en cookieverklaring

Via de website www.cmenp.nl van Claassen Molenbeek & Partners worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Claassen Moolenbeek & Partners respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
In deze privacy- en tevens cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Persoonsgegevens en verbruikgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Een naam, een huisadres, maar ook vaak een e-mail adres en in sommige gevallen een IP-adres kunnen dus aangemerkt worden als persoonsgegevens.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking gegevens aan derden

Wanneer u op de website(s) van Claassen, Moolenbeek & Partners persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden die gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook voor het uitvoeren van onze diensten zullen wij alleen klantgegevens vastleggen die voor de uitvoering van de betreffende dienst relevant zijn. Claassen, Moolenbeek & Partners zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken. Er gelden echter een aantal uitzonderingen:
1. Wanneer Claassen, Moolenbeek & Partners op grond van wetgeving (wettelijke vordering) gegevens moet verstrekken, zoals bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard zal Claassen, Moolenbeek & Partners in zo’n geval nauwgezet controleren of er is voldaan aan alle wettelijke eisen die aan zo’n onderzoek ten grondslag liggen.

2. Wanneer wij voor een dienst samenwerken met een derde partij waarbij het noodzakelijk is om gegevens over te dragen. Claassen, Moolenbeek & Partners zal dan afspraken maken met de externe partij over de bescherming van uw gegevens. Claassen, Moolenbeek & Partners zal op de naleving van die regels toezien. Voor de verschillende diensten die Claassen, Moolenbeek & Partners aanbiedt worden (verbruiks)gegevens bijgehouden.

3. Wet- en regelgeving verplicht Claassen, Moolenbeek & Partners om wettelijk vastgestelde klantgegevens periodiek aan te leveren aan het CIOT-informatiesysteem. Meer informatie over deze verplichting lees je op de CIOT-sectie van de website van het Ministerie van Justitie.

Cookies

Claassen, Moolenbeek & Partners hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt Claassen, Moolenbeek & Partners gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:
• het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
• het optimaliseren van onze diensten;
• het afstemmen van content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw klik- en surfgedrag.

Wij hebben geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u de privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Links

Op de websites van Claassen, Moolenbeek & Partners zijn diverse verwijzingen (links) naar andere sites opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze partijen.

Wijzigingen in dit privacy beleid

Dit privacy statement kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen, andere bedrijfsvoering en wijzigingen in het beleid van Claassen, Moolenbeek & Partners. Wij zullen het actieve privacy beleid altijd op onze website publiceren.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Claassen, Moolenbeek & Partners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
.

We informeren je graag

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt je ons altijd een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dat kan natuurlijk via de contactpersoon of via het centraal secretariaat eindhoven@cmenp.nl 

Nieuwsbrief

Periodiek stuurt Claassen, Moolenbeek & Partners haar klanten een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties e.d. Aanmelding op deze nieuwsbrief kan via deze site. Relaties die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich middels de link in de nieuwsbrief ten allen tijden afmelden.

Websites van derden

Deze verklaring kan natuurlijk niet van toepassing zijn op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Alhoewel deze derden ons meestal zeer goed bekend zijn, kunnen we niet garanderen dat zij op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Deze privacy-verklaring is het laatst aangepast februari 2018

Vragen over onze privacyregeling?

Neem dan contact met ons op.