Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Privacy & Cookies

Privacy Statement

 

1.1  Introductie

 

Met deze Privacy Verklaring informeert CM&P u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor zeker altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen.

CM&P waardeert de interesse die u in ons bedrijf, onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.cmenp.nl of verwante communicatiekanalen, zoals onze sociale media en/of kanalen en blogs. CM&P levert adviesdiensten voor bedrijfsfinanciering en overnames aan bedrijven en instellingen en onderhoudt deze kanalen uitsluitend voor informatievoorziening aan -en communicatie met- zakelijke klanten en prospects.

Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die CM&P kan vastleggen tijdens uw contacten met CM&P, zoals wanneer u onze websites bezoekt, u abonneert op onze nieuwsbrief, contact met ons opneemt, enzovoort.

Wij zullen u echter altijd een specifieke Kennisgeving presenteren op het moment dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Hierin staat onder andere precies vermeld welke gegevens we van u vragen, voor welk doel wij die nodig hebben, hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn, onder meer om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

 

1.2  Waarom hebben we u uw persoonlijke gegevens nodig?

 

Wij kunnen u vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Het op uw verzoek toesturen van informatie over CM&P producten en diensten;
 • Het beantwoorden van uw vragen;
 • Het met u delen van CM&P kanalen/pagina’s en blogs in sociale media;
 • Het onderhouden van de relatie met u als klant;
 • Het verbeteren van onze diensten;
 • Het verbeteren van onze websites en social media kanalen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

 

1.3  Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

Tijdens uw interacties met CM&P, bijvoorbeeld op de CM&P-pagina’s kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen, zoals:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw functie;
 • Uw zakelijke telefoonnummer;
 • Gegevens die in het kader van de zakelijke relatie noodzakelijk zijn.

 

Daarnaast kunnen wij gegevens verzamelen over uw internetadres, systemen en activiteiten zoals:

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Het type webbrowser dat u gebruikt;
 • De webpagina’s die u op onze websites bezoekt;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze CM&P-pagina’s.

 

1.4  Hoe komen wij aan uw persoonlijke gegevens?

 

Hiervoor zijn er twee manieren, een waarbij u actief bent en een waarbij u passief bent. U kunt uw persoonsgegevens actief op meerdere manieren met CM&P delen, zoals:

 • Het Contact formulier op onze website invullen en insturen;
 • Het Partner formulier op onze website invullen en insturen;
 • U abonneren op de CM&P-nieuwsbrief;
 • Communiceren met CM&P, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met een van de partners of medewerkers van CM&P.

 

Als u uw internetbrowser zodanig instelt, dat deze cookies accepteert, kunt u bepaalde persoonsgegevens, zoals uw IP-adres passief met ons delen. Wij halen die gegevens dan op zonder dat u daarvoor actie behoeft te ondernemen. Meer hierover in onze Cookie Verklaring.

 

1.5  Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

 

Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar gemaakt. CM&P zal persoonsgegevens alleen vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk is vereist. Waar CM&P gebruik maakt van Verwerkers zijn deze contractueel gebonden tot geheimhouding.

 

1.6  Wat zijn uw privacy rechten?

 

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, blijven ze uw eigendom. In de Kennisgeving informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd recht uw gegevens in te zien, zodat u deze kunt laten bijwerken en wijzigen. Maar in de meeste gevallen kunt u ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Als wij u gevraagd hebben om toestemming bij het verzamelen van persoonsgegevens, kunt u die toestemming later altijd weer intrekken. U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door een email te sturen aan privacy@cmenp.nl

 

1.7  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

De gegevens die u met ons deelt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de Kennisgeving.

 

1.8  Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. CM&P maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo bewaren wij dossiers in afgesloten kasten, is ons personeel getraind in de omgang met persoonsgegevens en zijn laptops en smartphones beveiligd.

 

1.9  Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

 

Waar en hoe kunt u een vraag of klacht indienen?

 

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van CM&P, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!

Onze Contactpersoon Privacy is Jules van Berlo; u kunt hem bereiken via email: privacy@cmenp.nl of per telefoon: 040-2121120

U ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de website van de AP een formulier invullen.

 

 

 aangepast mei 2018

Inschrijving nieuwsbrief

Heb jij je aangemeld voor de nieuwsbrief, dan is het goed kennis te nemen hoe wij omgaan met de verstrekte gegevens. Meer weten? Dat kan natuurlijk via de contactpersoon of via privacy@cmenp.nl 

Kennisgeving voor de verwerking van persoonsgegevens

1.1  Wie zijn wij?

Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) is een bedrijfskundig en financieel advieskantoor dat u als Nederlandse mkb-ondernemer begeleidt bij strategieformulering en implementatie, bij het bepalen en het regelen van uw financieringsbehoefte en/of bij uw bedrijfsoverdracht. Met 30 vestigingen en 70 zelfstandige partners door heel Nederland zijn wij altijd dichtbij. Ons centraal secretariaat bevindt zich in Rosmalen.

1.2  Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij vragen u alleen om uw email adres. Naar dat email adres sturen wij onze nieuwsbrief.

1.3  Hoe verzamelen wij uw gegevens?

U kunt op onze website in het aangegeven vakje uw email adres intypen en daarna op de knop ‘Schrijf je in’ drukken.

1.4  Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

U verstrekt ons uw email adres uitsluitend voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Wij lichten hierin de voordelen van onze dienstverlening toe en hebben er dus belang bij deze aan zoveel mogelijk genteresseerden te versturen.

1.5  Wat doen wij met uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens op in onze verzendlijst nieuwsbrief ontvangers.

1.6  Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw email adres tot u ons verzoekt u uit te schrijven; na ontvangst van dit verzoek halen wij uw email adres van de verzendlijst.

1.7 Welke privacy rechten hebt u en hoe kunt u die uitoefenen?

U hebt als inwoner van de EU het recht op inzage van het email adres dat wij van u hebben ontvangen, het recht op correctie als er fouten in staan en het recht op wissing van uw gegevens. U kunt deze rechten eenvoudig uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@cmenp.com. Als u zich wilt uitschrijven kunt u ook eenvoudig de link Uitschrijven aanklikken, die u onderaan in elke nieuwsbrief aantreft.

1.8  Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Zo werken wij op beveiligde computers, zijn onze medewerkers getraind in het veilig omgaan met persoonsgegevens, hebben zij een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun functie toegang tot bepaalde persoonsgegevens moeten hebben, de benodigde toegangsrechten.

1.9  Met wie delen wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt delen wij uitsluitend binnen CM&P met medewerkers, die bij de verzending van de nieuwsbrief zijn betrokken. Verder delen wij uw gegevens met niemand.

1.10  Waar en hoe kunt u een klacht indienen?

Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!

Neem contact op met de Partner, die u begeleidt, of wendt u tot onze Contactpersoon Privacy, Jules van Berlo; u kunt hem bereiken via email: privacy@cmenp.nl, per telefoon: 040-2121120 of per brief aan:

Claassen, Moolenbeek & Partners
Contactpersoon Privacy
Rietbeemdenborch 18
5241 LG Rosmalen

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de website van de AP een formulier invullen.

Deze privacy-verklaring is het laatst aangepast mei 2018

Vragen over onze privacyregeling?

Neem dan contact met ons op.

Cookie Verklaring van Claassen, Moolenbeek & Partners

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd; sommige cookies kunnen door uw browser worden opgeslagen. Wij kunnen uw browser dan bij een volgend bezoek aan onze website vragen de cookie naar onze server terug te sturen.

Onze webserver genereert verschillende soorten cookies, die op uw computer of smart Phone kunnen worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Onze cookies kunnen stukjes informatie bevatten die tot persoonsgegevens worden gerekend, zoals een uniek identificatienummer, uw IP-adres en het type browser dat u gebruikt.

Wij vragen u om toestemming voor het aanbieden van cookies als u onze website bezoekt. Bovendien kunt u uw browser zo instellen dat deze alle cookies accepteert, geen cookies accepteert, of de keuze per cookie aan u laat. Als u al onze cookies in uw browser weigert, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie over cookie instellingen vindt u in de Help-functie van uw browser.

 

1.1  Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie onthoudt onze webserver welke pagina’s van de website u gedurende het huidige bezoek hebt bekeken en in welke volgorde. Dit is belangrijk omdat de webserver hier zelf geen geheugen voor heeft.

Door informatie uit deze cookies geanonimiseerd op te slaan en achteraf te analyseren kunnen wij ook de indeling van en navigatie op onze site optimaliseren.

Dit type cookies is vluchtig; ze worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Bovendien verzamelen ze geen persoonsgegevens, zoals uw IP-adres.

 

1.2  Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een vervolg bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Als u bijvoorbeeld toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, nemen wij dit op in een permanente cookie en bieden die aan uw browser aan; als u uw browser heeft ingesteld op het accepteren van deze cookie hoeft u de volgende keer geen toestemming te geven. Hierdoor bespaart u tijd en kunt u onze website prettiger gebruiken. Permanente cookies kunnen uw IP-adres gebruiken om u te onthouden; u kunt ze weigeren via de instellingen van uw browser en verwijderen via de functie ‘Geschiedenis wissen’.

 

1.3  Google Analytics cookie

Wij maken gebruik van de Google Analytics dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor bieden wij elke bezoeker een cookie van Google aan. Als u uw browser zo hebt ingesteld dat dit type cookies wordt geaccepteerd, worden uw bewegingen op onze website in deze cookie bijgehouden.

Informatie uit deze cookies wordt door Google verzameld, bewerkt en aan ons terug gerapporteerd. Dit gebeurt anoniem; uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan deze anonieme informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

1.4  Sociale media

Op onze website komt u links naar de CM&P pagina’s op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube tegen. Na het aanklikken van zo’n link landt u op de pagina, die CM&P op het betreffende platform heeft. U kunt dan desgewenst inloggen met uw wachtwoord voor dit platform en ‘Volgen’ aanklikken. Afhankelijk van uw instellingen zult u dan op de hoogte worden gehouden van nieuwe posts van CM&P op dit platform. Het platform stuurt ook een melding met uw accountnaam naar CM&P. CM&P weet dan, dat u ons op dit platform volgt en kan uw publieke profiel op dit platform bekijken. CM&P is gebonden aan het privacy beleid van Sociale Media waaraan zij deelneemt en beveelt u aan hun privacyverklaringen door te nemen.

 

1.5  Links naar andere websites

Wanneer u de CM&P-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden niet beheerd door CM&P en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens door deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

 

1.6  Cookievoorkeur wijzigen

Hieronder kunt u uw cookievoorkeuren wijzigen.