Herstructurering bedrijf

Herstructurering van een bedrijf

De betekenis van herstructurering van uw bedrijf

Wanneer het dreigt mis te gaan bij een onderneming en de continuïteit in gevaar komt, is deskundige hulp dringend gewenst. De markt spreekt over herstructurering van bedrijven of gebruikt de term Recovery of Crisismanagement. Bij herstructurering wordt de inrichting of organisatie van een bedrijf gewijzigd. Dit kan, naast de hierboven genoemde reden ook vanwege fiscale redenen zijn, maar ook vanwege groeipotentie en toekomstverwachtingen.

herstructurering bedrijf reddingsboei

Een herstructureringsplan

In zo’n crisissituatie moet snel, vakkundig en doelgericht worden gehandeld.
Ervaring leert dat ontwikkelingen die uiteindelijk kunnen leiden tot faillissement vaak al jaren binnen het bedrijf aan de gang zijn. Deze worden echter niet of te laat opgemerkt. Er wordt te lang vastgehouden aan vertrouwde principes, vaak ontbreekt een strategisch plan, wordt er niet gestuurd op doelstellingen en wordt een organisatie om “vaste” medewerkers gebouwd in plaats van andersom. Ondernemers die eenmaal in liquiditeitsproblemen zijn geraakt komen er moeizaam of zelfs helemaal niet op eigen kracht uit. Een herstructureringsplan is dan noodzakelijk. Ook voor de communicatie naar banken en andere stakeholders is dat van belang.

CM&P beschikt over ervaren specialisten die pragmatisch en oplossingsgericht werken in crisisomstandigheden. Na inventarisatie van de situatie waarin de onderneming zich bevindt (d.m.v. een ‘quick scan’) wordt vastgesteld wat kan en/of moet gebeuren. In samenwerking met de ondernemer kunnen de voorgestelde oplossingen geïmplementeerd worden in de onderneming.

Wij begrijpen hoe ondernemers zich voelen in dergelijke situaties en weten hoe hier mee om te gaan, maar laten daarbij niet na ingrijpend op te treden! Wederzijds vertrouwen vormt daarbij de basis van onze aanpak.

1. Actieplan

De conclusies van de quick scan worden uitgewerkt in een actieplan. Dit kan bestaan uit aanbevelingen op het gebied van bijvoorbeeld:

  • afstoten van verliesgevende producten of diensten
  • verbetering van de bedrijfsprocessen
  • effectiviteits- en efficiëntieverbeteringen
  • faalkostenreducties
  • financiële herstructurering
  • fusie, acquisitie of verkoop van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel
  • aanpassing van het businessmodel

Doorgaans bestaat het actieplan uit een combinatie van verbeteringsvoorstellen die allen concreet en in hun samenhang worden beschreven. Per actiepunt staat omschreven wie wat moet doen, wat het kost, wat het oplevert en wanneer het gereed moet zijn. Het is niet voor niets een actieplan!

2. Presentatie financiers

Omdat financiers van cruciaal belang zijn voor een onderneming zullen deze optimaal geïnformeerd dienen te worden. Het actieplan vormt daarvoor een goede basis en wordt door ons samen met de ondernemer(s) bij de financier(s) in de vorm van een kredietpresentatie toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd.

Het gezamenlijke strijd-/actieplan wordt met de financier(s) afgestemd. De afspraken worden altijd vastgelegd.

3. Implementatie / begeleiding herstructurering

Het succes van de voorgestelde acties wordt in hoge mate bepaald door de implementatie daarvan. Hiervoor is een deskundige en doelgerichte begeleiding van de ondernemer(s) vereist. De adviseurs van CM&P, die zelf de acties hebben voorgesteld en de betreffende onderneming inmiddels goed kennen, lijken hiervoor de meest aangewezen partij. Hun brede kennis en ruime praktijkervaring kunnen bijdragen aan een gezonde onderneming!
DOEL: Bij mogelijke discontinuïteit van een onderneming begrijpend ingrijpen.

Advies herstructurering

Binnen CM&P zijn er partners die deze bijzondere expertise delen. Alle partners kunnen terugvallen op de ervaringen en de expertise van dit team.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Maak gebruik van een vrijblijvend adviesgesprek. Ontdek hoe wij kunnen helpen met een herstructurering.

Hulp nodig?

Zoek je deskundige hulp om jouw bedrijf te herstructureren?
Of heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Overname adviseur