Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Waardebepaling bedrijf

Waardebepaling bedrijf

De overname van een bedrijf gaat altijd gepaard met ratio en emoties, zowel aan de verkoopkant als aan de koopkant. De verkoper heeft een bepaalde visie op zijn bedrijf en de koper heeft een bepaalde visie op de toekomstmogelijkheden van het aan te kopen bedrijf. En beiden vertalen dat in een waarde die zij vanuit hun positie en situatie ervaren. En tussen die verschillende ervaringen speelt zich de prijsvorming af.

Waarde bedrijf bepalen

Een onafhankelijke waardering van een bedrijf is een logisch onderdeel bij een bedrijfsovername. In de praktijk blijkt dat ondernemers een waardebepaling van een bedrijf vooral laten uitvoeren aan het begin van een overnametraject (koop of verkoop). Daarbij vormt de waarde van het bedrijf een basis voor de prijsonderhandelingen.

Het waarderen van een bedrijf is per definitie toekomstgericht. De waarde wordt bepaald door het antwoord op de vraag hoeveel de onderneming in de toekomst nog aan geld gaat genereren. Resultaten uit het verleden zijn daarbij geen garantie voor de toekomst, maar geven wel een indicatie.

Bij de waardebepaling van een beursgenoteerd bedrijf wordt dagelijks de koers van het aandeel bepaald. Een MKB-bedrijf heeft geen beursnotering waardoor niet simpelweg de koers/winstverhouding toegepast kan worden om de waarde te bepalen. Naast historische gegevens (deze laten het zuivere resultaat zien) spelen afhankelijkheden een grote rol in het duiden van de toekomst. Lees hier mee over het bepalen van de  waarde van een Eenmanszaak, VOF of BV in het MKB.

Een waardebepaling is een belangrijk onderdeel van het overname traject maar daarnaast kan het voor andere redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld om jaarlijks de strategisch koers bij te stellen. Dit geeft inzicht in de factoren waaraan gewerkt moet worden om de waarde van de onderneming te laten groeien.

waardebepaling MKB

Waarde of prijs?

In een bedrijfsovername traject kan er een verschil zitten tussen de waarde van de onderneming en de prijs die ervoor betaald wordt. Dit laatste heeft ook te maken met andere invloeden, onder andere: hoe graag een koper het bedrijf wil hebben en een verkoper de onderneming wilt verkopen. En uiteraard is er ook nog sprake van marktwerking (vraag & aanbod).

Methoden voor de waardebepaling van een bedrijf

Om tot een waardebepaling van een onderneming te komen is er eigenlijk maar één methode die tegenwoordig veelvuldig wordt gebruikt. Dit is de discounted cashflow methode (DCF). Deze waarderingsmethode kijkt naar de toekomstige geldstromen en maakt deze contact naar het heden. Het is van belang dat hieraan een goede prognose ten grondslag ligt. Vaak is er dan ook discussie tussen een koper en verkoper over de opgestelde prognose. Kortom het is zaak om de prognose goed te onderbouwen, het is de basis van de waardebepaling.

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Daar gaan we graag met jou over in gesprek. Laten we tijdens een verkennend gesprek eerst bespreken waarvoor de waardering is bedoeld. Wij hebben binnen onze organisatie een aantal specialisten (register valuators en register adviseurs bedrijven) die jou hierin goed kunnen ondersteunen. Laat via onderstaande button je contactgegevens achter en wij nemen contact met je op.

Waardebepaling niet alleen bij een overname of verkoop

Een waardebepaling is een belangrijk onderdeel van het overname traject maar daarnaast kan een waardebepaling van een bedrijf om andere redenen worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij verkoop. Je wilt jouw bedrijf op de middellange termijn verkopen. Daarvoor is inzicht nodig in de maatregelen die in de komende jaren nodig zijn om de waarde van het bedrijf te verhogen en het bedrijf verkoopklaar te maken;
  • Bij koop. Je wilt het bedrijf op termijn op een zorgvuldige, realistische en (fiscaal) optimale wijze overdragen binnen de familie;
  • Investeerders zoeken. Je zoekt investeerders voor het bedrijf. Je wilt duidelijk kunnen maken op welke wijze het bedrijf waarde voor hen kan creëren;
  • Afspraken met aandeelhouders. Je wilt met de medeaandeelhouders goede afspraken maken over een eventuele exit zodat er achteraf geen discussies ontstaan over de waarde van het bedrijf. Of je hebt een verschil van inzicht met de medeaandeelhouders over bijvoorbeeld de afwikkeling van een exit- of earn out regeling.
  • Bij fusie. Je wilt fuseren met een ander bedrijf en een onafhankelijke, realistische waarde laten bepalen voor ieders inbreng;
  • Bij boedelscheiding. Je wilt de waarde van het bedrijf laten bepalen in het kader van een mogelijke boedelscheiding;
  • Bij een juridische procedure. Je wilt de economische schade voor het bedrijf als gevolg van een bedrijfsvoorval laten vaststellen in het kader van een juridische procedure;
  • Voor de fiscus. Je wilt de ‘going concern waarde’ van het bedrijf goed onderbouwen voor de Belastingdienst om optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale regelingen;