< p>

Missie en Visie CM&P - Claassen, Moolenbeek en Partners

Missie en Visie van Claassen,Moolenbeek&Partners

MISSIE

(Dat is waar we voor staan: Ondernemers succesvol maken)

Wij maken ondernemers succesvol door vanuit een persoonlijke benadering en vanuit een bedrijfskundige focus hun bedrijf weer in beweging te krijgen. Dit is een continu proces en biedt steeds nieuwe kansen.

Wij ontzorgen daarnaast als collega-ondernemer en als vertrouwenspersoon de Nederlandse MKB ondernemers op het gebied van Bedrijfsstrategie, Bedrijfsfinanciering en Bedrijfsovername.

VISIE

(waar we voor gaan: Ondernemer kiest voor de CM&P-adviseur)

Ondernemers handelen en beslissen vanuit kansen en risico’s. De beschikbare informatie wordt echter steeds complexer en omvangrijker en er zal sneller gereageerd moeten worden op ontwikkelingen. De behoefte aan ondersteuning bij het nemen van beslissingen en het aansturen van bedrijven zal daarom toenemen.
Onze CM&P-partners worden daarvoor door de Nederlandse MKB-ondernemers gekozen vanwege de unieke combinatie van inhoudelijke kennis, professionele vaardigheden en ondernemerschap.

STRATEGIE

(hoe we dat realiseren: de ontwikkeling van partners en organisatie)

CM&P zet in op ontwikkeling van haar CM&P-partners (vanuit een constant willen excelleren in dienstverlening) met gerichte competentieontwikkeling en opleidingstrajecten, op ontwikkeling van de organisatie (vanuit een toegesneden positionering in de markt) met een focus op kennisontwikkeling, innovatiekracht, samenwerking en infrastructuur.

Succesvol ondernemen?

Maak gebruik van een gratis advies / kennismakingsgesprek. Ontdek hoe ook u succesvol(ler) kunt ondernemen….

Kernwaarden

Alle partners die aangesloten zijn bij Claassen,Moolenbeek&Partners onderschrijven de “Partnercode”. In deze code wordt vastgelegd hoe we met klanten én onderling met elkaar omgaan. Dit wordt samengevat in 12 heldere regels. Je kunt dat in dit document: CM&P-Partnercode nalezen. Nog belangrijker: Je mag ons altijd aanspreken op deze handelswijze.

Het uitgangspunt daarbij zijn 5 belangrijke kernwaarden:

Ondernemerschap

dat is méér dan alleen managementadviezen. Het begint met ondernemen, later komt het management. Ondernemen is dromen; geloven in; je eigen koers varen. Dat maakt dat soms een ondernemer failliet gaat, maar veel vaker maakt het ondernemers succesvol én gelukkiger.

Integriteit

uiteraard! Zonder dat geen goede relatie met de klant. We komen altijd onze afspraken na. Zeggen waar het op staat. Spelen geen politiek. Niet onderling, niet naar de klant.

Professionaliteit

onze vakkundigheid/deskundigheid houden we op peil door onderling kennis te delen en gebruik te maken van externe kennisbronnen. Klanttevredenheid staat voorop. Het advies wordt altijd schriftelijk vastgelegd in een rapport. Het toetsen van deze professionaliteit gebeurd in het CM&P-Q-pointsysteem. Daarin is er aandacht voor samenwerking, kennisdeling, educatie en ervaring.

Betrokkenheid

bij de klant natuurlijk. Op zakelijk (financieel) gebied maar ook organisatorisch, commercieel en persoonlijk. Die betrokkenheid uit zich ook naar de CM&P-partners onderling.

Onafhankelijkheid

onze adviezen zijn zonder invloed van anderen genomen. We ontvangen geen commissies of premies van derden.

Wij helpen u verder

Vragen over onze misie?
Neem dan contact met ons op.