< p>

Private Equity, wat is de betekenis en waarom is het goed voor het MKB?

Private Equity is goed voor het MKB

Deel deze pagina
Geschreven door: Jules van Berlo
5 december 2017Uit onderzoek blijkt dat MKB-ondernemers veelal onbekend zijn met private equity fondsen. Niettemin neemt de rol van participatiemaatschappijen toe, zoals ook blijkt uit de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatie Maatschappijen.

De betekenis van private equity


Ook onze adviseurs van CM&P zien in de dagelijkse praktijk dat combinaties van financieringsvormen toenemen. Maar ook dat ondernemers eigenlijk geen compleet beeld hebben van de financieringsmogelijkheden voor het MKB. CM&P adviseert ondernemers steeds vaker om meerdere financieringsvormen te combineren, de zogenaamde stapelfinancieringen.
Naast bancaire financieringen bestaan er immers nog diverse andere vormen van financieringsmogelijkheden. Een deel van deze bedrijfsfinanciering is vaak nodig om het eigen vermogen te versterken zodat andere financiers met minder risico kunnen instappen. Private equity is daarbij een van de mogelijkheden. Binnen private equity kunnen we de volgende categorieën onderscheiden:

 

Informal Investors

Andere namen voor informal investors zijn particuliere investeerders of business angels. Dit zijn vaak vermogende ex-ondernemers die hun geld hebben verdiend met de (gedeeltelijke) verkoop van hun bedrijf. Zij participeren door een aandelenbelang te nemen dan wel door een achtergestelde lening te verschaffen. Soms ook een combinatie van beide.

Nederland telt naar schatting tweeduizend actieve informal investors die met name participeren in de (pre)start- en vroege groeifase van een bedrijf. Als groep zijn zij vrij divers en versnipperd en daarmee lastig te benaderen. Het komt hier vaak neer op een persoonlijke band dan wel relatie die er al is met een informal investor. Informal investors werken in toenemende mate samen in syndicaten en business angels netwerken (BAN). Een voorbeeld daarvan is Business Angels Netwerk Nederland (BAN Nederland), opgezet door het ministerie van Economische Zaken. BAN Nederland is een koepelorganisatie van matchmakers en intermediairs tussen ondernemers en particuliere investeerders (Business Angels).

Venture Capital Fonds


Wat is nu de betekenis van venture capital? Een venture capital fonds (ook wel participatiemaatschappijen, private equity fondsen of investeringsmaatschappijen) is een bedrijf die zich specialiseert in investeringen met private equity. Om te kunnen investeren, verzamelt een private equity-firma vermogen via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars of banken. De participatiemaatschappijen investeren dat vermogen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Als deze maatschappijen hun participaties na een aantal jaren weer verkocht hebben, betalen zij de beleggers hun inleg terug inclusief het rendement dat behaald is. Omdat het gaat om aandelenbeleggingen staat niet van tevoren vast hoe hoog het rendement zal zijn. Participatiemaatschappijen hebben vaak specialisaties: jonge of volwassen bedrijven, internationaal, regionaal, ict, biotechnologie etc. Net als gewone private kapitaalverschaffers wordt een private equity-firma aandeelhouder van het bedrijf dat ze een financiële injectie heeft gegeven. Na gemiddeld vijf jaar worden de belangen weer verkocht, in de meeste gevallen met een rendement boven de reguliere aandelenbeurs. Het totaal aantal fondsen in Nederland is meer dan 200.

Belang van private Equity


De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NvP) laat zien dat het belang van private equity partijen (participatiemaatschappijen) langzaam maar zeker toeneemt: op dit moment zijn er 1400 Nederlandse bedrijven die een participatiemaatschappij als aandeelhouder hebben, er zijn ongeveer 380.000 mensen werkzaam bij die bedrijven en de gecombineerde omzet van Nederlandse bedrijven met een participatiemaatschappij als aandeelhouder is 85 miljard euro.

Het blijkt dat private equity financiering, het aantrekken van “extra” eigen vermogen, bedrijven juist sterker maakt. Onderzoeken geven aan dat ondernemingen met een private equity investering tot 50% minder kans hebben op een faillissement dan vergelijkbare ondernemingen zonder een private equity investering. Ook wordt zichtbaar dat bedrijven met een private equity investering zich meer richten op internationalisering. Dit gebeurt door middel van het bieden van strategische en operationele begeleiding voor portefeuillebedrijven bij het toetreden tot buitenlandse markten en de financiering hiervan.

Private equity fondsen investeren in een breed scala van bedrijven, waarvan een groot deel tot de middelgrote bedrijven behoort, en die zijn toch de motor van onze economische groei.

In verband met groei en bedrijfsoverdracht kan private equity worden aangewend.  CM&P partners kennen de investeringsmaatschappijen met hun specialismen en kunnen daarmee de helpende hand bieden. Wij hanteren daarbij het zogenaamde trechtermodel dat we zelf ontwikkeld hebben. Het helpt ons om bij de financieringsvraag de juiste private equity partij te vinden omdat iedere investeringsmaatschappij zijn eigen strategieën hanteert, bijvoorbeeld de keuze voor de branche, maar ook de hoogte van het bedrag. Als je als ondernemer de financieringsvraag bij de juiste partij legt, is de succeskans op een financiering groter. Geregeld ook met een financieringsplan.


Auteur: ir. Jules van Berlo RV
; De titel RV staat voor Register Valuator. Jules van Berlo heeft de studie Business Valuator aan de Rotterdam School of Management met succes afgerond en daaropvolgend is hij gerechtigd deze titel te gebruiken. Behalve de theoretische kennis heeft Van Berlo in de afgelopen 10 jaar veel ervaringen met bedrijfsoverdrachten binnen het MKB als MKB-adviseur. Bij deze overnames zijn vaak externe financiers, zoals Private Equity bedrijven, betrokken.