Financieringsplan

Financiering verkrijgen ingewikkeld? Voor jou misschien wel. Je hebt ambitieuze plannen voor de toekomst. Je gelooft in je zaak. Maar hoe breng je dat geloof over aan financiers?

Voor ons zijn dergelijke vragen veel minder ingewikkeld. Niet alleen omdat we goed kunnen inschatten wat wel en niet mogelijk is, maar we kennen ook de weg naar de financieringspartijen. Banken en andere kredietverstrekkers willen volledig geïnformeerd worden. Ze zijn veeleisend.

Jij wilt zo snel mogelijk duidelijkheid of de financiering wordt verstrekt en tegen welke condities. Ons financieringsplan helpt hierbij.

Wat is een financieringsplan, waar bestaat het uit?

Een financieringsplan maak je allereerst voor jezelf. Het geeft antwoord op de vraag hoe groot de voorgenomen investering is of hoeveel werkkapitaal je nodig hebt voor je bedrijf. Als je dat in kaart hebt, kun je met behulp van dit plan financiers vinden die jou plannen willen financieren, omdat jij ook aangeeft hoe e.e.a. wordt terugverdiend. In het plan staat dus wat je nodig hebt, hoe je de financiering kan betalen (rente) en ook weer terug kan betalen.

Wat is de financieringsbehoefte?

Een financieringsplan maak je allereerst voor jezelf en vervolgens voor de financiers. Het geeft antwoord op de vraag hoe groot de voorgenomen investering is en/of hoeveel werkkapitaal je nodig hebt voor je bedrijf. Tevens geeft het ook de (lange termijn) doelstellingen weer. Als dat in kaart is gebracht, kunnen met behulp van dit plan financiers gezocht worden. In het plan staat dus alles wat een financier wil weten om te kunnen beoordelen of de financiering verstrekt wordt en met welke voorwaarden.

Hoe wordt de voorgenomen investering gefinancierd?

Het financieren van de voorgenomen investering(en) kan op verschillende manieren. Het is van belang dat de financieringswijze bij de investering, maar ook onderneming past. Het is belangrijk dat het de groei van de onderneming niet in de weg staat. Het moet juist de flexibiliteit behouden zodat toekomstige verdere investeringen ook mogelijk blijven. De gemaakte keuzes worden kenbaar gemaakt in het financieringsplan, zodat een financier hier verder over kan adviseren.

Onze hulp bij het opstellen van een financieringsplan

Vaak wordt pas in een laat stadium aan een passende financiering van een beleidsbeslissing gedacht. Het idee is dan vaak al ontwikkeld en soms is er zelfs al een akkoord op de plannen gegeven. Wanneer vervolgens de financiering niet mogelijk blijkt te zijn of de investering moet worden aangepast, is er al veel tijd en geld verloren gegaan.

Tegenwoordig speelt bancaire financiering nog steeds een belangrijke rol. Alternatieve financieringen zijn echter steeds meer in trek. Daarbij kan ook gedacht worden aan het combineren van de verschillende financiers.

CM&P helpt je bij het vinden van de juiste financiering. Lees onze casussen om hier een beter beeld van te krijgen. Een financieringsplan opstellen, heeft meerwaarde. Het gaat zeker niet alleen om het laagste of goedkoopste tarief, maar juist ook om de voorwaarden en flexibiliteit.

CM&P heeft samenwerkingsvormen en/of intensieve contacten met landelijke organisaties die de financierbaarheid van het MKB stimuleren. Daarbij horen:

  • alle banken
  • de meeste Commercial Finance maatschappijen
  • crowdfunding-platformen
  • informals investors
  • equipment financiers
  • vastgoedfinanciers
  • nieuwe partijen die vaak gelieerd zijn aan institutionele beleggers

CM&P is geassocieerd lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Maak gebruik van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ontdek hoe je succesvol(ler) kunt ondernemen….

Hulp nodig?

Financieringsbehoefte? 95% van de financieringsaanvragen die door ons worden ingediend worden door financiers gehonoreerd.
Meer weten over financieringsplannen? Neem dan contact met ons op.

Overname adviseur

Nieuwsbrief CM&P