Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kredietunie

Deel deze pagina

24 oktober 2017

afbeelding copyright CM&P

Wat is een kredietunie?

Een kredietunie is een coöperatie van MKB-ondernemers. Zij stellen via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking. MKB-ondernemers lenen geld uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten de kans op welslagen.

Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het einde van het jaar komt ten goede aan de leden. Het initiatief voor de kredietunies is in de crisisjaren ontstaan (omstreeks 2010).

Wat is een kredietunie

Waarom zijn er kredietunies gekomen?

Tijdens de crisisjaren is het veel lastiger gebleken voor het MKB om via banken
financiering
rond te krijgen. Het gaat dan vooral om leningen tot €250.000. Banken wensen dergelijke kredieten zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.


Naast Kredietunies zijn er in de crisistijd vele crowdfunding platforms opgericht en diverse participatie maatschappijen voor het MKB. Ook hebben diverse banken zich verbonden aan Qredits. Deze organisatie verleent kredieten tot €250.000. Naast digitale aanlevering van informatie vindt er daarna altijd een gesprek plaats met de accountmanager.

Waar onderscheiden kredietunies zich in?

  • Kredietunies zijn van en voor ondernemers, men kent elkaar
  • Er is gemeenschapszin
  • Er wordt kennis en ervaring over gedragen door coaching
  • Toegang tot het relatienetwerk van de Kredietunies
  • Financiering kan naast het bankkrediet

Wat vindt Claassen, Moolenbeek & Partners van kredietunies?


Wij juichen de uitgangspunten van de Kredietunies enorm toe. Kredietverlening dient mede op basis van vertrouwen te gebeuren en dat bereik je niet met alleen digitale processen. Elke zakelijke financiering dient in onze visie op basis van volledige informatie aan tafel met de ondernemer en financier tot stand te komen. Bij banken en vele crowdfunding platforms blijft het gesprek aan tafel tussen kredietvrager en kredietverstrekker vaak achterwege. In 2012/2013 heeft Claassen, Moolenbeek & Partners de Kredietunie Nederland geholpen bij het oprichten van enkele regionale kredietunies. Enkele partners van ons met plaatselijke bekendheid fungeerden als projectleider zonder bezoldiging.  Voor ons was dit een pilotproject dat bij succes voortgezet zou worden. Helaas is dat succes uitgebleven. Tegengestelde belangen tussen besturen onderling en tussen de centrale kredietunie en de plaatselijke kredietunie waren daar debet aan. Meer tegenwerking vanuit de politiek dan medewerking en “concurrentie” van soortgelijke kredietunie initiatieven speelden daarbij ook een rol.

Er is de afgelopen jaren door de kredietunies in volume nauwelijks krediet verstrekt aan het MKB. De totale bedragen lopen meer in de tonnen dan miljoenen. De crowdfunding platforms daarentegen hebben een spectaculaire groei in kredietverlening laten zien. In 2016 is er via crowdfunding €170 miljoen aan kredieten verstrekt tegenover €128 miljoen in 2015, €63 miljoen in 2014 en €31 miljoen in 2013.  Vergeleken met de jaarlijkse financieringsbehoefte (voor kredieten tot 250K) van tientallen miljarden nemen de alternatieve financiers nog steeds een zeer bescheiden plaats in. De financiële risico’s bij kleinere kredieten zijn groter. Wij voorzien een afvalrace bij de crowdfunding platforms. De platforms die overblijven zullen meer en meer aan kredietanalyse gaan doen om probleemfinancieringen te voorkomen. Banken hebben ondanks hun grondige kredietanalyses vele probleemkredieten in hun boeken staan. En uiteraard in crisistijd veel meer.

Wij verwachten niet dat de Kredietunies na de vele opstartjaren, ondanks de goede uitgangspunten, spelers van enige importantie worden in de financieringsmarkt. Wij verwachten dat Qredits een verdere groei zal doormaken, omdat banken klanten vaak door verwijzen naar hen.

Wil je een bedrijf starten en heb je hiervoor financiering nodig? Lees dan ons artikel over Startup financiering. 


Auteur: Eduard Claassen,  in 1983 mede-oprichter van Claassen,Moolenbeek&Partner. Heeft ruim 30 jaar ervaring met begeleiding van MKB-ondernemers. Voor het verwezenlijken van ambitieuze
ondernemingsplannen
werd vaak een beroep gedaan op bancaire én alternatieve financieringen. In 2014 stond hij mede aan de wieg bij de oprichting van een aantal Kredietunies.