Een goed financieringsplan is goud waard!

Deel deze pagina

22 februari 2015U wilt groeien, maar hoe?

Je wilt groeien. Om te groeien moet je investeren. Om te kunnen investeren heb je geld nodig. Een simpele gevolgtrekking, maar in de tegenwoordige tijd niet meer zo eenvoudig. Ons financieringslandschap is dan ook sinds 2008 drastisch veranderd. Daarom is het nu ook noodzakelijk dat er een gedegen plan wordt opgesteld om investeerders te overtuigen. Te overtuigen om te investeren in jouw plannen. Maar hoe stel je een goed financieringsplan op?

De onderneming

Een goed investeringsplan bestaat uit vijf onderdelen. Een goede beschrijving van de onderneming. Wat doet de onderneming, hoe heeft de onderneming zich ontwikkeld. De trackrecord van de onderneming. Maar ook hoe is de onderneming georganiseerd. Tevens is het van belang in welke markt de onderneming opereert en hoe de onderneming presteert ten opzicht van de markt.

De investering

Een tweede deel is waarom er geïnvesteerd wordt. Wat de effecten hiervan zijn voor de onderneming. Met name in de toekomst. Wat de mogelijke waarde ontwikkeling is van die investering. Maar bovenal de investeringsbegroting. Hoeveel gaat de investering kosten en wat zjn hiervan de financiële gevolgen voor de onderneming. Bij een startende onderneming zijn hierbij ook nog van belang de aanloopkosten zoals notariskosten, marktonderzoek enzovoorts.

De exploitatie

Het derde deel is wat voor gevolgen heeft de investering op de exploitatie. Een exploitatiebegroting is dan ook essentieel. Wordt er extra omzet gecreëerd met de investering, of juist een kostenbesparing. Wat zijn de effecten van een mogelijk financiering op de exploitatie van de onderneming.

De financiering

De investering zal moeten worden gefinancierd. Het vierde deel is de financieringsbegroting laat dan zien in welke mate de investering betaald gaat worden. Hoeveel eigen vermogen en hoeveel vreemd vermogen. Wat zijn de gevolgen voor de solvabiliteit. De verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemde vermogen.

Toekomstige geldstromen

Als laatste is van belang hoe de geldstromen gaan lopen. Een liquiditeitsbegroting is dan ook van groot belang. Hoe gaan de geldstromen lopen na de investering. Wat voor effecten heeft de investering op de toekomstige geldstromen. Indien er sprake is van een eenmanszaak of een VOF dan zijn ook de privé uitgave van belang.

De ratio’s

Dit alles leidt tot diverse ratio’s. Verhoudingsgetallen die aangeven hoe financieel en bedrijfseconomisch de onderneming er voor staat na de investering en de gekozen financiering. Ook de mate van aflossing en renteverplichtingen zijn van belang in deze. Hiermee wordt inzichtelijk welke risico’s er gelopen worden door de investeerders.

Een goed financieringsplan

Is zo’n plan nu noodzakelijk. Ja, immers investeerders willen weten in welke mate ze een risico lopen. Het loont dan ook om te investeren in een goed financieringsplan. Claassen, Moolenbeek & Partners heeft al meer dan 30 jaar ervaring met financieringen. Daarom zijn wij ook specialist op dit gebied. Neem daarom eens vrijblijvend contact op met een kantoor bij u in de buurt voor een afspraak. We lichten namelijk graag de mogelijkheden mondeling toe.