Startup financiering: wat zijn de mogelijkheden?

Deel deze pagina

13 april 2021Stel, je hebt een gloednieuw idee of innovatie voor een Startup. Dan is de kans groot dat je geld, oftewel startup financiering, nodig hebt voor:

  • het verder uitwerken van je idee
  • het doen van onderzoek
  • het bouwen van een prototype
  • of het uitvoeren van een pilot.

Als startende ondernemer is het verkrijgen van financiering al een hele opgave. En dat wordt nog lastiger bij het lanceren van een nieuw idee of innovatie waarbij financiers geen of beperkte ervaring hebben.

In deze blog ga ik verder in op enkele veelgebruikte financieringsopties voor Startups in de eerste levensfase van het bedrijf, de ontwikkelperiode voordat er omzet gegenereerd wordt (Seed fase).

Nog een kleine disclaimer: financieren is maatwerk en het betreft een veranderend financieringslandschap. De voorwaarden van de betreffende financiers kunnen wijzigen. Deze blog dient als inspiratie om Startups verder op weg te helpen maar het begint voor iedere Startup bij een uitgedacht financieringsplan.

Startup financiering Bancair

Vaak wordt bij financiering als eerste gedacht aan de bank. Het financieren via één van de banken in Nederland is voor bestaande bedrijven een hele uitdaging en dit geldt nog meer voor startende bedrijven. Want bij startups is er vaak minder zekerheid voor de bank en meer risico vanwege de onzekere toekomst van het bedrijf. Banken (en een beperkt aantal alternatieve financiers) hebben wel een groot voordeel: je kunt vrij eenvoudig een Borgstellingskrediet aanvragen. Dit krediet kan voor de financier als zekerheid dienen. Ook zijn er zogenaamde “innovatieleningen” die verschillende banken aanbieden, vaak met een achtergesteld karakter.

Startup financiering met Crowdfunding

Er zijn tientallen verschillende crowdfundingsplatforms, elk met hun eigen doelen en kenmerken. Zo  zijn er grote “algemene” platforms zoals GeldvoorElkaar en Colin Crowdfund, maar ook wat specifiekere platforms voor bijvoorbeeld ICT Startups (voorbeeld Symbid). Crowdfunders hebben in de regel iets meer risicobereidheid dan banken maar willen ook steeds vaker een goede zekerheidspositie hebben. Veer meer informatie kun je onze crowdfunding pagina bekijken.

Financiering en startkapitaal aanvragen bij de overheid

Innoveren met hulp van de overheid. Juist omdat het zo moeilijk is om financiering te krijgen als Startup heeft de overheid meerdere regelingen in het leven geroepen om het Startups makkelijker te maken:

De Vroege Fase Financiering (VFF)

Dit betreft een “co-financiering” met een andere financier. Deze co-financier (bijvoorbeeld de bank) moet de intentie uitspreken dat ze willen financieren als de pilot of prototype klaar is voor de markt en het bedrijf echt omzet kan genereren. De financieringsbehoefte tot dit moment neemt de overheid vervolgens voor haar rekening met de VFF.

Wet voor bevordering Speur en Ontwikkelingswerk

Deze (WBSO) regeling is een tegemoetkoming voor R&D-werkzaamheden en bijbehorende kosten die je als bedrijf maakt om Technisch- Wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Ook deze regeling financiert slechts een deel van de kosten. Deze regeling zal dus een aanvulling moeten zijn op een andere financieringsbron.

Innovatiekrediet

Dit krediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dus de periode vóórdat er omzet gerealiseerd wordt. Niet iedere startup komt voor dit krediet in aanmerking. De minimale omvang van het traject moet bijvoorbeeld €150.000 euro zijn en het moet een schaalbare ontwikkeling zijn. Zie de link voor alle voorwaarden.

Startup financiering met Seedfondsen

Een andere optie is een zogenoemd “seedfonds”. Er zijn tientallen fondsen die risicokapitaal verlenen aan innovatieve starters. Kenmerkend voor deze fondsen is dat ze participeren middels aandelen en vaak kennis meebrengen van de betreffende sector of product. De fondsen zijn vaak opgericht met als doel te investeren in een bepaalde sector. Denk aan Gezondheid, Duurzame energie, ICT of transport.

Startkapitaal van Informal Investors

In plaats van fondsen zijn er ook individuele investeerders die willen investeren in sectoren/ bedrijven waar zij affiniteit mee en kennis van hebben. Deze Informal of business Angels zijn vaak ex-ondernemers die hun bedrijf succesvol (deels) verkocht hebben. Een bekend voorbeeld zijn de investeerders bij het TV programma “Dragons Den”. Als tegenprestatie vragen Business Angels vaak een percentage van de aandelen en brengen ze kennis, ervaring en een netwerk mee. Het moeilijkste is om in contact te komen met de juiste Business Angels en de kans te zien om je businessplan te presenteren. Er zijn enkele platforms opgericht die deze match proberen te maken zoals http://www.bannederland.nl/ en https://www.matchinvest.nl/

Steun startup aanvragen bij regionale Fondsen

Er zijn per regio verschillende fondsen opgericht om innovatieve startups te helpen aan financiering.  Zo zijn er de Regionale OntwikkelingsMaatschappijen (de ROM’s) die tot doel hebben om de innovatie en concurrentiekracht in hun eigen regio te versterken.
In de meeste regio’s zijn meerdere van dit soort fondsen. Jouw lokale (CM&P) adviseur kan je hier verder over adviseren.

Financiering door Friends, Familie & Fools

Een andere optie is om je Startup te pitchen bij vrienden en familie. Op deze manier kun je (een deel van) de financiering regelen. Er schuilt echter wel een gevaar in: mocht het misgaan – want het is immers durfkapitaal – dan wil je niet bij iedere verjaardag een discussie over financiën. Zorg dus in ieder geval dat de afspraken duidelijk op papier staan in een leningsovereenkomst.

Stapelfinancieringen

Stapelfinanciering is een verzamelwoord voor het combineren van verschillende financieringsmethoden. Zo kan het zijn dat je middels een regionaalfonds een achtergestelde lening aangaat voor ± 30% van de behoefte, 10% via eigen middelen en 60% via een bank of crowdfundingsplatform. Zaak is dat je goed nadenkt over hoe deze financiers te combineren en welke zekerheden elke financier krijgt. Dit gedeelte vereist een goede voorbereiding en onderbouwing richting alle betrokken partijen.

Conclusie

Deze blog laat een aantal financierings-opties zien voor een Startup. Hier nog een paar belangrijke zaken om mee te nemen:

  • De grootste kans van slagen maak je evenwel met een goed uitgewerkt bedrijfsplan.
  • Waar financiers, maar ook formal investors veel op letten is de kracht van het managementteam. Het idee kan nóg zo goed zijn, als de verkeerde mensen aan het roer staan dan komt het bedrijf niet van de grond. Besteed hier dus ook voldoende aandacht aan in je plan.

Kijk voor meer inspiratie eens op onze blog.

Mocht je hulp nodig hebben voor het opstellen van je plan of wil je dat een expert er eens kritisch naar kijkt, neem dan contact op met de partner bij jou in de buurt. Doe dat ook als je door de bomen het bos niet meer ziet en begeleiding wenst in het benaderen van de juiste financiers of investeerders.