< p>

Kredietunie? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Kredietunie?

Deel deze pagina

13 november 2014In deze nieuwsbrief nemen wij u mee naar een nieuwe vorm van kredietverlening en besteden we aandacht aan de kredietunie.

Ook deze vorm van kredietverstrekking komt voort uit het feit dat de banken steeds moeilijker geld uitlenen aan het MKB.

Wat is een kredietunie?

Een kredietunie is een coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op welslagen. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden. Voor meer informatie ga naar www.dekredietunie.nl.

Waarom komen er kredietunies?

De laatste jaren wordt het steeds lastiger voor het MKB via de bank een financiering rond te krijgen. Het gaat dan vooral om leningen tot € 250.000,–. Banken zijn er momenteel op gericht op de aanvragen tot € 250.000,- zoveel mogelijk via een digitaal proces te laten verlopen en één grote bank heeft al aangegeven deze grens op korte termijn te willen verhogen naar € 1.000.000. Kostenreductie speelt hierbij een grote rol. Het MKB wordt daar als eerste mee geconfronteerd.

Waar onderscheiden kredietunies zich in?

In zijn algemeenheid kun je stellen dat kredietunies worden opgericht om de lokale economie verder te stimuleren. Verder onderscheidt een kredietunie zich op de volgende punten:

  • Kredietunies zijn van én voor ondernemers; ondernemers kennen elkaar
  • Er is gemeenschapszin, sociaal cohesie en het bevordert de menselijke maat
  • Leden zijn bereid risico’s en rendement te delen
  • Er wordt kennis- en ervaringsoverdracht bevordert door middel van coaching
  • Direct toegang tot het relatienetwerk van de kredietunie, de ondernemer staat er niet alleen voor
  • Nieuwe financieringsvorm naast het traditionele bankkrediet
  • Extra werkgelegenheid scheppen. Hierdoor direct maatschappelijk rendement creëren

Wat zijn de plannen?

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) en Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen in Nederland een aantal kredietunies te helpen oprichten. Dit kan streeksgewijs (www.mkbkredietunie.nl/noord-limburg), maar kan ook goed via een branche organisatie (www.kredietuniebakkerij.nl).

Uiteindelijk gaat het erom MKB ondernemers ruimte te kunnen geven om financiering te verkrijgen, vaak naast de reguliere bancaire financieringen.

In Nederland is de belangstelling voor alternatieve financieringen sterk gestegen. Nu het midden en kleinbedrijf steeds moeilijker krediet kan verkrijgen bij reguliere banken, blijken kredietunies een goed alternatief. Inmiddels zijn in ons land de eerste vier kredietunies van start gegaan.

Mocht u meer willen weten over het oprichten van een kredietunie, financiering bij een kredietunie of welke financieringsvorm dan ook, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.