Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Tijden veranderen, daarom verandert de financieringsbehoefte

Deel deze pagina
Geschreven door: Douwe Wijbenga
4 mei 2017Bij iedere financieringsaanvraag wordt kritisch gekeken naar de levenscyclus van het bedrijf. Ook de investering en de financieringsbehoefte zal in verhouding met elkaar worden gebracht (investeringen op langere termijn bijvoorbeeld, zoals onroerend goed, worden gefinancierd met langlopende leningen). Tijden veranderen. Situaties veranderen én behoeftes veranderen, zeker in een onderneming. Een goede tip is om periodiek de financieringsstructuur te checken. Zoals ook in onderstaande casus.

Herfinanciering

Via mijn netwerk kwam ik in gesprek met een klant, die een rentevoorstel van zijn bank had ontvangen. Min of meer kwam dit voorstel automatisch vanwege de rentevervaldag.
Er waren inmiddels 5 jaar verstreken. Het gaat de ondernemer en de onderneming goed. De klant vroeg aan mij om het een en ander te beoordelen en financieringsadvies te geven.

Natuurlijk maakte ik een korte analyse van de huidige financiering. Daar kwam o.a. naar voren dat de klant nog een aantal leningen had met variabele rente en één lening waar op korte termijn ook de rentevaste periode vervalt. Het bedrijf bankierde bij meerdere banken.
Behalve een analyse van de huidige situatie sprak ik met de bank over de toekomst. Het bedrijf zou verder groeien, dat vraagt ook om een kritische blik naar de vormen van financieringen. De klant had de voorkeur om te kiezen voor een rentevaste periode, gezien de lage rente.

Financieringsadvies

Het financieringsadvies aan de klant was om de vele leningen samen te voegen en één offerte aan te vragen voor een nieuwe lening, met daarnaast een gedeelte in rekening courant. Dit werd uitgewerkt in een compleet financieringsrapport en werd aangeboden aan alle bankiers waarmee men al zaken deed.
Alle banken waren bereid om de herfinanciering vorm te geven. Het rapport was zo duidelijk dat er weinig/geen vragen kwamen. Het voordeel dat er in korte termijn een paar termsheets op tafel kwamen.

Op basis van de termsheets is er een vergelijking gemaakt van de diverse offertes. Hieruit bleek het volgende:
• het verschil tussen de bank met de hoogste en laagste rente bedroeg minder dan 1%; echter 1% lijkt klein, maar over een groot bedrag…
• het verschil in de afsluitprovisie tussen de banken bedroeg ruim € 5.000,-.

Daarnaast verschilden ook de voorwaarden, zoals de hoogte van de aflossing, de taxateur en de taxatiemethode. Tot slot speelt ook de relatie met de bankier een rol. Het gaat ook over vertrouwen over en weer. Alles afwegend werd de keus gemaakt. De kosten van het opnieuw vestigen van de hypotheek en het aanleveren van taxatierapporten werden snel terugverdiend door de lagere tarieven.

Het gaat nooit over de prijs alleen

Behalve het tarief was de financieringsconstructie aangepast aan de levenscyclus van het bedrijf en werden de administratieve lasten kleiner. De looptijd van de rentecontracten waren namelijk verder geoptimaliseerd op basis van de aflossing, met een aflossingsdeel voor de eerste 5 jaar met een 5 jaar vaste rente. Het overige is voor 7 jaar en 10 jaar lang vastgezet om zo een goede spreiding van de rentevervalkalender te creëren.

De voordelen voor de ondernemer bestaan uit:
• lagere rentekosten
• een groter deel vaste rente, waardoor het bedrijf minder gevoelig is voor rentestijgingen
• een spreiding van de rentevervaltermijnen.
Bijkomend voordeel is dat nu vooral zaken wordt gedaan met één bankier. Het wederzijdse belang in elkaar is groter, waardoor scherpe tarieven gehanteerd konden worden en de administratieve lasten kleiner werden.

Uit deze casus blijkt maar weer dat het goed is om regelmatig de financieringsstructuur van de onderneming onder de loep te nemen en financieringsadvies te geven.

ing. Douwe Wijbenga

Over de auteur

ing. Douwe Wijbenga

Douwe heeft diverse functie bij banken vervult zoals accountmanager HID/groot zakelijke ondernemingen/agrarische bedrijven en financieringsspecialist. Tijdens deze functies heeft hij veel ervaring opgedaan in diverse HID branches, scheepvaart en in de agrarische sector.

Wil je met Douwe in contact komen? Bel 06 – 44 53 94 93 hem op of mail.