< p>

Overnamefinanciering door management - Claassen, Moolenbeek en Partners

Overnamefinanciering door management

Deel deze pagina
Geschreven door: Bart van Dijk
21 december 2012Anno nu wordt er vaak geroepen “Banken willen niet meer financieren”. Maar is dat wel zo? Want anderzijds is het ontegenzeggelijk waar dat banken veel minder financieringsaanvragen krijgen.

Door marktomstandigheden zal in beide opmerkingen wel en kern van waarheid zitten. Als het even tegen zit zal een ondernemer minder investeren. Even wachten tot de storm over waait.

En door zwaar economisch tij zijn banken (terecht) kritisch bij hun financieringsaanvragen. Vandaar dat de trend te bespeuren is dat men meer afwachtend is. Meer wil weten. Meer zekerheid vraagt.

Maar de individuele kredietaanvraag heeft helemaal niets te maken met een trend.
Douwe Lodewijk. Partner te Amsterdam stond voor de vraag waarbij het zittend management de aandelen wilde kopen. Echter de inbring van het management was zeer beperkt.  Er lag een duidelijke koopprijs van de aandelen, ruim € 3. Een financiering was noodzakelijk. Een goed plan werd samen met de koper gemaakt. De verkoper bereid ongeveer 25% in de vorm van een achtergestelde lening in het bedrijf te laten. Het restant werd zowel door de Rabo als AA bank aangeboden. Een deel gedekt door een borgstellingstaatskrediet (€BSK), het restant  tegen uitzonderlijk scherpe condities. Resultaat: vrijwel BLANCO gefinancierd.

Conclusie: goede ondernemers met goede plannen, goed onderbouwd, krijgen met een bereidwillige bank nog steeds veel voor elkaar.