< p>

Overnamefinanciering: jonge ondernemer ‘in de wolken’ - Claassen, Moolenbeek en Partners

Overnamefinanciering: jonge ondernemer ‘in de wolken’

Deel deze pagina
Geschreven door: Bart van Dijk
11 juni 2015

onderneming kopen

Confair is een uniek wervings-, selectie en detacheringsbureau voor piloten met een lange staat van dienst en een goede naam en reputatie. Luchtvaartmaatschappijen zijn klant bij Confair. In de markt zie je een beweging dat luchtvaartmaatschappijen het aantal piloten in vaste dienst willen verminderen en een grotere flexibele schil willen aanhouden. Dit kan omdat het aanbod van piloten voldoende is. Reden voor deze flexibele schil is o.a de opkomst van budget Airlines en low cost carriers waardoor snel op veranderende markt omstandigheden kan worden ingespeeld.


confair
Zie de korte omschrijving van een goed lopend, goed geleid bedrijf. Confair Consultancy is in 1995 opgericht door mevr. Hilde Oosten. Na 20 jaar hard werken (met goed resultaat) is het begrijpelijk dat de eigenaresse afstand wil gaan nemen van het bedrijf, maar liefst nog wel betrokken te willen blijven bij “haar” onderneming.

Zij heeft goede contacten met Jan Willen van ’t Riet, een jonge enthousiaste dertiger, en wil haar onderneming graag aan hem verkopen. Ze heeft veel met hem samengewerkt; hij kent de markt en het bedrijf (en de medewerkers). Hoewel dit formeel een MBI is, kan, om bovenstaande redenen, gesproken worden over een MBO.

Om de financiering mogelijk te maken benaderde Jan Willem een investeringsmaatschappij. Uiteindelijk waren de voorwaarden voor financiering onacceptabel voor de beoogde nieuwe eigenaar waardoor de deal (bijna) afketste.

Jan Willem vraagt Douwe Lodewijk, partner bij CM&P-Amsterdam om het proces kritisch te bezien. En de mogelijkheid van financiering opnieuw te onderzoeken. De koopsom die overeengekomen wordt is reëel. Exclusief een mogelijke nabetaling wordt, op basis van het genormaliseerde bedrijfsresultaat. Een EBIT factor van 2,2 betaald. Inclusief de nabetaling is dit 2,7.

Zoals zo vaak bij een MBO streeft de eigenaresse niet naar de hoogste prijs. Dus dat was wel in orde. Maar de financierbaarheid van met name een goodwill blijft altijd lastig.

Douwe Lodewijk heeft ervaring in overnamefinanciering en al vaker een dergelijke financiering geregeld, als partner van CM&P, en acht dit wel mogelijk, mits de koper een deel van de overnamesom achtergesteld zou lenen. De insteek was maximaal 25% van de overnamesom. Daardoor werd het bancair financierbaar. Een bancaire financiering heeft grote voordelen t.o.v. financieringen door investeringsmaatschappijen want Jan Willem is nu 100% eigenaar en hoeft zijn aandelen niet te delen met een investeringsmaatschappij.

Terzijde: heden ten dagen zullen veel overnames deels gefinancierd moeten worden door de verkoper zelf. Maar in deze case zegt het ook iets over het vertrouwen wat de koper en verkoper in elkaar hebben.

De deal werd gedaan. Tot volle tevredenheid van alle partijen. Ook goed dat er een onafhankelijk adviseur werd ingeschakeld. Want ondanks alle goede bedoelingen en goede relaties is zo’n proces uiterst precair.

De verkoopster komt in de raad van advies. Houdt zo binding met haar bedrijf en de koper nog kan rekenen op goede adviezen.

Verantwoordelijke partner:

Douwe Lodewijk MBA ~ Amsterdam