< p>

Hoe nu verder? Het MKB na de Corona lockdown -

Hoe nu verder? Het MKB na de Corona lockdown

Deel deze pagina
Geschreven door: Hay Vullinghs
22 april 2020



Het is nog geen maand geleden dat een “intelligente Lockdown” in ons land werd afgekondigd. Het lijkt al zoveel langer geleden. Behalve de impact die het heeft op ons privéleven, heeft de Coronacrisis ook gevolgen voor het bedrijfsleven. De mate waarin is op dit moment nog niet in te schatten en zal ook van branche tot branche en van bedrijf tot bedrijf verschillen. Wel kunnen we nu al vaststellen dat de consequenties van de Corona maatregelen hoe dan ook gigantisch zijn.

Van vele kanten worden ondernemingen en ondernemers ondersteund. De Overheid stelt via diverse kanalen middelen ter beschikking en ook KvK, Ondernemingsorganisaties en banken nemen passende maatregelen om de ondernemers en onderneming te steunen in deze bijzondere periode..

Hoe staat jouw onderneming er na de corona lockdown voor?

Nu de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus te beteugelen effect lijken te hebben, gaan er langzaam weer stemmen op om de teugels weer iets te laten vieren. Juist om de schade voor onze economie te beperken.

Op dit moment is menig ondernemer nog bezig met de vraag hoe hij zijn hoofd boven water kan houden en zijn bedrijf van een faillissement kan afwenden. Begrijpelijk dat dat nu prioriteit heeft. Toch kan het ook geen kwaad om langzaam eens na te denken hoe de bedrijfsvoering weer op te pakken nadat de “intelligente lockdown” versoepeld wordt en omgezet wordt in een “intelligente lockout”: het weer gefaseerd openstellen van de economie.

Tal van vragen zullen opkomen: Kan binnen mijn bedrijf de social distance in acht genomen worden? Kunnen mijn debiteuren nog betalen?, Heb ik überhaupt nog wel klanten of zijn ze inmiddels failliet? Hoe zit het met mijn leveranciers? Hoe krijg ik de goederen uit het buitenland hier? Hoe kan ik mijn leveranciers (vooruit) betalen als ik zelf nog geen inkomsten heb?

Als de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervalt, heb ik dan wel voldoende werk voor al mijn medewerkers? Of moet ik dan alsnog medewerkers ontslaan. Kan ik de opgelopen huurachterstand weer snel inhalen? Ben ik straks wel in staat om de huur te betalen? Of kan ik beter naar een kleiner pand verhuizen?

Wat is de schade van de corona maatregelen op jouw onderneming?

Elke ondernemer komt deze en nog veel meer vragen tegen de komende tijd. Vragen waar niet iedereen meteen een juist antwoord op weet te vinden. De antwoorden zijn ook niet voor iedere ondernemer hetzelfde. Bij sommige ondernemingen zal er sprake zijn van uitgestelde omzet: Klanten stellen een voorgenomen aankoop of investering tijdelijk uit. Maar in andere branches zal de misgelopen omzet niet ingehaald kunnen worden: Wanneer een restaurant haar deuren weer mag openen, dan zullen de klanten op gepaste afstand van elkaar weer kunnen aanschuiven. Maar ze zullen geen 2 menu’s per persoon bestellen. De misgelopen omzet komt dus niet meer terug. Zo zullen er tal van bedrijven zijn waar de misgelopen omzet niet meer is in te halen.

Kortom, elke onderneming staat de komende maanden voor ondernemings- of branche specifieke uitdagingen. Veel ondernemers zullen door de bomen het bos niet meer zien en niet in staat zijn om alleen de problemen op te lossen.

Maak het probleem overzichtelijk

Wat zou een goede aanpak kunnen zijn om wat meer zicht te krijgen op de situatie? Een beproefde methode is om een groot probleem in meerdere kleinere stukken te hakken. Knip de onderneming virtueel in bijv. 4 stukken:

  1. De organisatie
  2. De productie of diensten
  3. De markt
  4. De financiën.

in volgende artikelen zullen we verder ingaan op deze onderdelen.

Vrijblijvend gesprek

Wilt u begeleiding van een betrokken adviseur? Vul dan dit formulier in. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Pel de onderdelen vervolgens 1 voor 1 af. Bij organisatie komen dan vragen aan de orde met betrekking tot de medewerkers (kunnen die allemaal weer aan het werk en zo ja in welk tempo), de huisvesting (de afspraken met de verhuurder kan ik die wel inhalen of moet ik uitkijken naar een kleinere en/of goedkopere huisvesting), automatisering, strategie, imago etc.

Bij Producten komen vragen aan de orde met betrekking tot assortiment, voorraad, kwaliteit, levertijd etc. Terwijl op het commerciële vlak de belangrijkste vraag is of er nog voldoende (betalende) klanten zijn en hoe die dan te bereiken. Alles zal weer opnieuw beoordeeld moeten worden.

Financiële buffer, werkkapitaal en liquiditeitsbehoefte, al dan niet tijdelijke kredietbehoefte, aflossingscapaciteit zijn enkele aspecten die bij Financiën in beeld worden gebracht.

Niet alleen voor de ondernemer zelf maar ook voor mogelijke financiers is het belangrijk dat er snel inzicht wordt verkregen en gegeven van de situatie waarin de onderneming verkeerd. Het advies is om aan de hand van de uitkomsten op de genoemde onderdelen enkele financiële scenario’s uit te werken. Een worse case scenario, een management scenario (dat is het meest reële scenario in de ogen van de ondernemer) en een optimistisch scenario. Aldus ontstaat er een goed beeld hoe de onderneming er voor staat. En net zo belangrijk, hoe aan de hand van een goed onderbouwd plan extra financiering kan worden aangetrokken om de crisis weer helemaal te boven te komen.

Wij adviseren de ondernemer om aan de hand van de scenario’s een dergelijk herstelplan op te zetten. Indien de ondernemer daar zelf niet of onvoldoende uitkomt, dan kan hij zich tot mij of tot een van mijn collega’s in de buurt wenden voor deskundige adviezen en begeleiding.

Over de auteur

mr. Hay Vullinghs MBA RAB

Hay is een zeer ervaren executive consultant voor Mkb’ers. Hij is actief in het CM&P Corona en MKB expertise team. Hij adviseert en begeleidt ondernemers bij het opstellen en uitwerken van de bedrijfsstrategie. Daarnaast heeft hij veel ervaring met bedrijfswaarderingen en aan- of verkoop van ondernemingen. Hay is gespecialiseerd Register Adviseur Bedrijfsopvolging en staat ingeschreven in het RAB register. Wil je weten wat hij voor jou kan betekenen en heb je interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met Hay via mail of bel 06–10936840.