Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Buy and build strategie

Deel deze pagina

11 maart 2024

Buy and Build

Een bedrijf kan op diverse manieren groeien. Een effectieve methode om snel te groeien, is door gebruik te maken van een buy and build strategie. Met deze aanpak neem je binnen je markt andere bedrijven over om een versnelde groei te realiseren. Maar wat houdt een buy and build strategie precies in? Hoe functioneert het en wat zijn de sleutels tot succesvolle implementatie? Deze blog biedt een grondig inzicht in deze vragen.

 

Wat is een build and buy strategie?

Wat houdt een buy and build strategie precies in? Bedrijven die deze strategie hanteren streven naar versnelde groei door andere bedrijven over te nemen. De term ‘buy and build’ geeft dit al aan: kopen en bouwen. Zo worden meerdere bedrijven gebundeld tot één groter geheel. Hoewel deze aanpak vaak wordt gebruikt om directe concurrenten over te nemen, kan het ook gaan om bedrijven in aanpalende sectoren, om zo het diensten- of productenportfolio uit te breiden.

Het uiteindelijke doel van deze aanpak is altijd het versterken van de marktpositie en het behalen van synergievoordelen, zoals onder andere digitalisering, verduurzaming, personeelsvoordelen en kostenbesparing. Het realiseren van groei door overnames wordt vaak gefaciliteerd door private-equity partijen vanwege hun beschikbare kapitaal. Toch kan een groeistrategie door overnames ook zonder private-equity worden uitgevoerd.

 

Bedrijfsgroei door overnames

Om te groeien als onderneming zijn er verschillende strategieën mogelijk. Een bedrijf kan groeien door zijn processen te optimaliseren of te wijzigen. Denk aan groeien door het intensiveren van de klant acquisitie. Andere groeimogelijkheden zijn het betreden van nieuwe markten of het ontwikkelen van nieuwe producten. Deze vorm noemt men autonome of organische groei.

Je kan als bedrijf ook groeien doormiddel van een bedrijf te kopen. Wanneer je een strategie voert om te groeien dankzij bedrijfsovernames dan is er sprake van een buy and build strategie.

Voordelen van een buy and build strategie

Hieronder benoemen we een aantal voordelen van een buy and build strategie:

Efficiënte bedrijfsvoering
Doordat er bedrijven worden overgenomen kan er een uitwisseling plaatsvinden van middelen, gecombineerde knowhow en expertise. Hierdoor kun je schaalvoordelen behalen, inkoopkosten verlagen en het personeel efficiënter inzetten. Het resultaat kan zijn dat er kostenbesparingen worden gerealiseerd en de operationele efficiëntie verbetert.

Snelle schaalvergroting
Een onderneming kan sneller groeien dan wanneer het op een organische wijze groeit.

Keuzevrijheid: Een pre-exit is een proactieve handeling waarbij je controle neemt over het bedrijfsovername proces. Je gaat als ondernemer opzoek naar potentiële kopers of fusiepartners en je hebt de mogelijkheid om te bepalen welke voorwaarden het meest gunstig zijn.

Toekomstplanning: Een pre-exit dwingt ondernemers en stakeholders om na te denken over de toekomst van het bedrijf, zelfs als de exit nog niet onmiddellijk aanstaande is. Het stimuleert het maken van strategische beslissingen op lange termijn.

Risico’s van een buy en build strategie

Aan een buy and build strategie zijn enkele risico’s verbonden. Hieronder een korte opsomming van mogelijke valkuilen.

Financieringsrisico’s
Een buy and build strategie verlangt kapitaal om bedrijven over te kunnen nemen. Deze investeringen kunnen leiden tot een hogere schuldenlasten. Indien een onderneming niet genoeg cashflow genereert moet het nieuwe financieringsbronnen vinden. Indien deze niet beschikbaar zijn kan het gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van het bedrijf.

Marktrisico’s
Indien er veranderingen in de markt plaatsvinden kan dit een bedreiging vormen. Denk aan een aanpassing van de regelgeving of technologische ontwikkelingen.

Botsende bedrijfsculturen
Wanneer meerdere ondernemingen samengaan is er sprake van een samenvoeging van verschillende bedrijfsculturen. Slechte integratie kan leiden tot inefficiëntie, interne conflicten en verminderde prestaties.

Operationele valkuilen
Als meerdere bedrijven samengaan vindt er ook een samenvoeging op operationeel niveau plaats. Dit kan resulteren in uitdagingen op management en uitvoerend niveau.

Om een succesvolle build and buy strategie toe te passen is het van belang om goed de kansen en bedreigingen in kaart te brengen. Dit kan onder andere door het doen van een marktonderzoek en een due diligence onderzoek.

 

Een succesvolle buy and build strategie

Bij iedere bedrijfsovername is zorgvuldig plannen noodzakelijk om tot een succesvolle overname te komen. Bij een buy and build strategie wil je snel groeien met je onderneming. Je moet daarom eerst duidelijk voor ogen hebben waarom een bedrijf een aanwinst zou zijn voor jouw onderneming. Wat voor bedrijf moet je overnemen om een snelle groei van jouw onderneming te realiseren? Vervolgens is het raadzaam om te onderzoeken naar de haalbaarheid. Hoe realistisch is het om uit te breiden? Als je dit duidelijk voor ogen hebt is de volgende stap het zoeken van een bedrijf om over te nemen.

Indien je een bedrijf hebt gevonden dat je wilt overnemen ga je in gesprek met deze onderneming. Vervolgens laat je een boekenonderzoek (due diligence) uitvoeren. Tijdens dit onderzoek heb je de mogelijkheid om potentiële risico’s in kaart te brengen.

Na een succesvolle onderhandeling is de overname een feit. Nu is het belangrijk om een soepele integratie te realiseren. Zorg dat er geen wrevel tussen de verschillende onderdelen ontstaat en begrijp elkaars bedrijfsculturen.

 

Financiering van een buy and build strategie

De financiering is bij een buy and build strategie soms een risico. Hoe financier je overnames zonder de financiële gezondheid van jouw onderneming te schaden. Hier zijn enkele veelvoorkomende financieringsopties:

 • Eigen middelen
  Dit is geld dat je zelf investeert in de overname, uit spaargelden of eerdere bedrijfswinsten.
 • Bancaire of hypothecaire lening
  Een financiering die is verkregen van een (hypotheek)bank, met rentelasten en aflossingsverplichtingen.
 • Vendor Financiering
  De verkoper financiert (deels) de koper.
 • Externe financiering door aandeelhouders (Sharefunding)
  Door middel van kapitaal dat is verkregen van investeerders in ruil voor een deel van het aandeel in het bedrijf.

 

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Wil jij groeien met jouw onderneming en wil je meer informatie over een buy and build strategie? Neem dan contact op met een van onze overnameadviseurs. Onze partners kunnen adviseren over de mogelijkheden die er zijn voor jouw onderneming.

Neem snel contact op of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!