< p>

kleinzakelijke financiering MKB

Gedragscode voor kleinzakelijke financieringen deel 1

Deel deze pagina

2 oktober 2018Ben jij een ondernemer met een omzet van maximaal 5 mln euro en heb je maximaal 2 mln euro aan financieringen lopen? Let dan op, want vanaf 1 juli 2018 val je onder de gedragscode voor kleinzakelijke financieringen!

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering vanaf 1 juli 2018

Voor Kleinzakelijke Financieringen ofwel voor Financiering van het kleinbedrijf gelden vanaf 1 juli 2018 nieuwe gedragsregels voor de banken. De banken hebben  gezamenlijk een gedragscode afgesproken.

Wat is de Gedragscode Kleinzakelijke financiering?

Wat een gedragscode precies is, lezen we op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Hier staat de volgende samenvatting: “Kleinzakelijke klanten hebben andere financieringsbehoeften dan consumenten, maar beschikken vaak niet over de financiële kennis en ervaring van grotere ondernemingen. De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering stelt minimumnormen voor banken bij de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten. In de Gedragscode – ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) – staat wat kleinzakelijke klanten van hun bank mogen verwachten tijdens de belangrijke momenten van het financieringsproces.”

Waarom deze gedragscode?

Deze gedragscode is in het leven geroepen om banken minimumnormen te geven bij het verstrekken van financieringen en trad 1 juli 2018 in werking. Nu de gedragsnormen expliciet in deze code zijn opgenomen, kan de klant de bank ook op deze normen en waarden aanspreken. Het gaat om normen die gelden voor het contact met de klanten, de informatieverstrekking en de bediening gedurende de kredietrelatie. Ook normen die gelden tijdens de kredietrelatie in het geval van bijzonder beheer zijn specifiek benoemd.

Voor wie is deze gedragscode?

De gedragscode is van toepassing op een kleinbedrijf dat zich oriënteert op financiering tot aan de definitieve verstrekking. Wanneer spreekt men van een kleinzakelijke financiering? Dit zijn klanten die:

  • in Nederland zijn gevestigd;
  • op groepsniveau niet meer dan een jaaromzet van maximaal 5.000.000 euro hebben;
  • én bij de betreffende financier slechts een totale kredietsom van maximaal 2.000.000 euro aan financiering hebben lopen of aanvragen.

Elke bank/financier zal bij de beoordeling van de financieringsaanvraag vast moeten stellen of de Gedragscode van toepassing is.

Voor welke financieringen geldt de gedragscode?

De volgende financieringen vallen onder de genoemde gedragscode: geldlening, kredietfaciliteit, krediet in rekening-courant, financial lease of een combinatie van deze producten.

Financieringen die door kleinzakelijke klanten na 1 juli 2018 zijn aangevraagd bij een bank of financier vallen onder de betreffende code. Ook aangevraagde verhogingen en andersoortige wijzigingen in de kredieten/financieringen na 1 juli 2018, waarbij sprake is van een aanpassing van de bestaande financieringsovereenkomst, vallen onder de nieuwe gedragscode.

Een kleine greep uit de inhoud van de code

Informatieplicht in de oriëntatiefase

Tijdens de oriëntatiefase stellen financiers algemene informatie aan de klant ter beschikking over de verschillende soorten financieringen die zij aanbieden en hoe die kunnen worden aangevraagd. De financiers moeten daarbij duidelijke inlichtingen verschaffen over de voor- en nadelen, de risico’s, de provisies en kosten en rentetarieven (vast dan wel variabel en de opslagen) van de diverse soorten financieringen.

Afspraken en voorwaarden

In een financieringsoverzicht voor de klant dienen de financiers ten minste de volgende afspraken en voorwaarden te benoemen:

  • hoofdsom van de lening/het krediet;
  • de looptijd van de lening en de afloswijze;
  • het rentetarief – vast of variabel en de bijhorende kosten en provisies;
  • de te vestigen zekerheden (indien er privé verbonden wordt, dan moet de financier schriftelijk uitleggen wat hiervan de gevolgen kunnen zijn);
  • de voorwaarden die gelden indien de relatie de lening geheel of gedeeltelijk wil aflossen en de vergoeding die de financier in dat geval rekent (met duidelijk omschreven de wijze waarop deze vergoeding wordt berekend);
  • duidelijk de omstandigheden waaronder een financier de lening mag opeisen;
  • én last but not least de geldigheidsduur van het aanbod.

Eigen inspanning / tot slot

De regels zijn normen voor de financiers, maar dat neemt niet weg dat de gedragscode ook van jou als ondernemer verlangt dat je de financieringsvoorwaarden goed doorgrond. Een goed voorbereide ondernemer heeft echter met deze code wel enkele handvatten om een financier aan te spreken op de naleving van de gedragscode.

Meer weten?

De uitgebreide code met alle regels kunt je hier raadplegen. Heb je vragen over de financiering, financieringsvoorwaarden of over deze gedragscode, dan informeren wij van Claassen, Moolenbeek & partners je graag. Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Met onze landelijke dekking is er altijd wel een expert in de buurt. Zoek hier een vestiging bij jou in de buurt.

In een volgende blog zal ik meer vertellen over deze regels / code en het effect op stapelfinancieringen en de klachtenprocedure bij de Kifid.

ing. Victor Miedendorp de Bie Msc

Over de auteur:

Victor Miedendorp de Bie is opgegroeid in een ondernemersfamilie en heeft een voorliefde voor het MKB. Hij begrijpt als geen ander de positie en hectiek waar een DGA mee te maken heeft.

Neem gerust contact op met een partner bij jou in de buurt