Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Deel deze pagina
Geschreven door: Frans van Melis
18 juni 2018Iedereen lijkt het er over te hebben: duurzaam en verantwoord ondernemen. Maar wat is het eigenlijk en waarom zou je hier aan mee doen? Dat lees je in het kort in dit artikel.

Duurzaam ondernemen

Onlangs tijdens een bijeenkomst met ondernemers stond ik aan een tafel bij een ondernemer die uitgebreid vertelde hoe duurzaam zijn organisatie onderneemt. Gedurende dat betoog werd het de overige mensen aan de tafel duidelijk dat de begrippen duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) helemaal niet eenduidig waren. Verwarring allom!

Wat is maatschappelijk ondernemen?

De bekendste definitie van MVO komt van de SER: ‘het bewust richten van de ondernemersactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies — people, planet, profit — en daarmee op de bijdrage aan maatschappelijke welvaart op lange termijn”
In deze definitie ontbreekt het “product”. Dit is begrijpelijk maar niet minder verwarrend. MVO wordt nu door (voedsel) producenten dankbaar gebruikt als uithangbord: een waterval aan (zelf) geïntroduceerde initiatieven en standaarden als Rainforrest Aliance, Fairtrade, FSC etc. die een sfeer van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid oproepen. De meeste van deze initiatieven zullen doen wat ze beloven. Toch vraag ik mij af of de betreffende ondernemingen die zich hiervan bedienen werkelijk maatschappelijk ondernemen of dit gewoon commercieel handig inzetten. Uit eigen ervaring binnen de voedselindustrie weet ik dat daar nog wel kritische vragen gesteld mogen worden.

Wanneer spreek je van MVO binnen een onderneming?

Terug naar MVO en hoe ik dat vertaal naar een onderneming. Simpel, het bedrijf houdt in zijn bedrijfsactiviteiten rekening met de volgende vragen:

• Is het sociaal acceptabel?
• Is het verantwoord voor het milieu en omgeving?
• Is het economisch haalbaar?

Als je op deze vragen een eerlijk “ja” kunt antwoorden ben je MVO technisch op de goede weg.

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Er zijn verschillende drijfveren naast gezond verstand en ethiek die een ondernemer kan doen besluiten om meer maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen:

  • Omdat het moet: Het is meer en meer een license-to-operate geworden, de overheid en stakeholders (klanten, medewerkers en omgeving) verwachten het nu eenmaal. Niet voldoen aan deze verwachting kan je uiteindelijk wat gaan kosten (omzet, reputatie, etc).
  • Omdat het loont: Het biedt nieuwe kansen tot omzet, je bereikt een nieuwe doelgroep van kritische consumenten.
  • Omdat het helpt: Het geeft (toekomstig) meer toegang tot financiering en subsidies. De regelgeving zal zich immers steeds meer gaan richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Ik wil de wereld in goede gezondheid achterlaten voor onze kinderen”

Geen officiële MVO certificering

Helaas bestaat er op dit moment geen officiële MVO certificering. ISO 26000 is de internationale richtlijn, maar dit is slechts een norm en geen certificeerbaar managementsysteem. Toch biedt ISO 26000 duidelijke handvatten en principes die een organisatie kunnen helpen om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen.

Om aan te tonen dat een onderneming MVO  heeft geïmplementeerd (met behulp van ISO26000) bestaat er wel de mogelijkheid van zelf verklaring (MVO prestatieladder). Hierin verklaart een bedrijf hoe het daar invulling aan heeft gegeven. Dit kan op verzoek worden geverifieerd door een externe partij. Dit staat echter niet gelijk aan certificering.

Wat is duurzaam ondernemen?

Wat er nu precies met duurzaam ondernemen wordt bedoeld blijft helaas nog even onbeantwoord. De ondernemer (van de bijeenkomst waarmee ik dit artikel startte) verwoordde het goed: “Ik wil de wereld in goede gezondheid achterlaten voor onze kinderen”. Ondanks de subjectiviteit van het woord “goed” vind ik de tijdslijn van een generatie treffend. Wat mij betreft betekent duurzaam ondernemen niets minder dan een verankering van MVO in tijd.

Meer weten?

Wil je meer weten over ondernemen en MVO, maar nog belangrijker hoe je dit kunt integreren in je ondernemingsplan en operaties? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Met onze landelijke dekking is er altijd wel een expert in de buurt. Zoek hier een vestiging bij jou in de buurt. 

Over de auteur Frans van Melis

Frans heeft zowel ervaring opgedaan in het MKB als in de grote corporatie en internationale bedrijven. Hij helpt je om jouw passie en professionalisme te combineren. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met hem op via www.cmenp.nl/partner/Frans-van-Melis.