Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Trends in het MKB: Duurzaamheid

Deel deze pagina
Geschreven door: Roeland Verbeet
3 juni 2024Binnen CM&P gaan we graag met onze relaties in gesprek. Dat doen we uit oprechte interesse, maar vooral ook omdat we klanten willen ondersteunen om succesvol(ler) te worden en blijven. Eén van de manieren waarop we dit doen is door samen naar de strategie en het verdienmodel in de toekomst te kijken. Omdat we nu eenmaal niet beschikken over een glazen bol of een toverstaf, hanteren we een gestructureerde aanpak gebaseerd op een visie, kennis & ervaring en trends in de markt en maatschappij.

Duurzaamheid

Eén van die trends waar we in dat opzicht niet aan kunnen (en dus ook niet willen) ontkomen is het thema duurzaamheid. Maar wat betekent “duurzaamheid” nu precies? Googelen op het woord levert tientallen definities op. Daarmee wordt duurzaamheid al snel een containerbegrip. En precies dat is wat het voor ondernemers vaak lastig maakt om er concreet mee aan de slag te gaan. Dit brengt het gevaar van uitstel of afstel met zich mee en dat vinden we niet verstandig. Want hoewel duurzaamheid misschien een containerbegrip is, kun je het zeker niet kwalificeren als een hype.

Hoe dan wel?

In de ondersteuning van een onderneming draaien we het vanuit CM&P daarom om. In plaats van een allesomvattend plan te maken voor dat wat allemaal mogelijk is, eventueel zou moeten of idealiter nodig is, maken we een analyse gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten:

 

  • 1. Wat is op het gebied van duurzaamheid wettelijk verplicht op dit moment en (voor zover reeds bekend) in de komende jaren?

  • 2. Welke actie of activiteit heeft de grootste impact op de duurzaamheid van de onderneming?

 

Ad 1: Wetgeving betekent per definitie geen keus en vraagt daarmee altijd om actie. Het moment waarop de actie plaats moet vinden is afhankelijk van de aard van de wetgeving. Wij zijn daarbij van mening dat het aanbeveling verdient om dat wat nu gedaan kan worden, niet uit te stellen naar de toekomst. Dat biedt op dat moment immers minder keuzemogelijkheden en leidt mede daardoor vaak tot hogere kosten. Een voorbeeld hiervan is de wettelijke verplichting dat alle kantoren > 100 m2 (enkele uitzonderingen daargelaten) per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Voldoet het pand dan niet aan die eis, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Door de eventueel benodigde maatregelen hiervoor uit te stellen tot bijvoorbeeld 2022, is de kans groot dat de vraag naar oplossingen het aanbod op dat moment overtreft, met een prijsopdrijvend effect als gevolg.

 

Ad 2: De motivatie voor de keuze van het uitgangspunt impact is dat hiermee het grootste en/of snelste resultaat gerealiseerd kan worden. De impact kan zowel betrekking hebben op de externe omgeving, het milieu alsook op de eigen financiële positie. Met betrekking tot dit aspect is er altijd sprake van maatwerk. De (business-)case van een transporteur is immers volledig anders dan die van een retailer en een haarsalon is een ander dienstverlenend bedrijf dan pakweg een accountant of tandarts. Op basis van onze kennis van de diverse markten en een goede inventarisatie, gevolgd door een analyse, zijn wij in staat om voor ieder bedrijf te bepalen op welk gebied de grootste winst te boeken is. Hier geven we aan de hand van een concreet stappenplan vervolgens samen invulling aan.

Intrinsieke motivatie

 

Op basis van voorgaande zou het kunnen lijken dat we ondernemers uitsluitend adviseren en ondersteunen op basis van ‘moeten’ en ‘financieel voordeel’. Dat is zeker niet het geval. Hoe hoger de intrinsieke motivatie, des te beter we het vinden en des te groter de impact. We willen echter reëel en eerlijk zijn. De ervaring leert namelijk dat niet iedere ondernemer / onderneming gekwalificeerd kan worden als koploper van duurzaamheid. Wij zijn van mening dat het niet aan ons is om daarover te oordelen. Bovendien bewijst de praktijk dat intrinsiek gemotiveerde bedrijven het vaak minder uitdagend vinden om actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid. Dit neemt niet weg dat we uitstekend in staat zijn om ook deze bedrijven bij te staan.

 

Voor die bedrijven die vooralsnog andere prioriteiten gesteld hebben, is er allerminst reden om met de handen in het haar te gaan zitten. Tegen hen zeggen we daarom: ‘Laten we zo snel mogelijk samen aan de slag gaan!’

Over de auteur(s)

Roeland Verbeet

Roeland Verbeet MSc RAB FJ / BV

Roeland heeft veel expertise op het gebied van strategie. Daarnaast heeft hij dankzij zijn werkervaring een groot netwerk binnen de bancaire sector. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met Roeland Verbeet op.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 51 19 32 09 of via mail.