Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Ondernemers perspectief op duurzaamheid

Deel deze pagina

7 mei 2024Het groeiende bewustzijn rondom klimaatverandering vraagt om serieuze aandacht. Het maatschappelijke dialoog hierover draagt bij aan de steeds luider klinkende roep om veranderingen te realiseren. Niet alleen vanuit de overheid verwacht men acties, ook van ondernemers verwacht men dat zij hun bijdrage leveren.

Ondernemers zijn pragmatisch van aard; zij richten zich op de toekomst en nemen graag het initiatief zonder af te wachten. Dit artikel bekijkt strategische overwegingen en keuzes met betrekking tot duurzaamheid vanuit een zakelijk perspectief.

Return of investment

Bij nagenoeg alle investeringsbeslissingen wordt een rendementsanalyse gemaakt. Deze analyse is gebaseerd op toekomstverwachtingen, waarbij prestaties uit het verleden vooral als benchmark en als operationele “red flags” worden gehanteerd.

De vraag naar duurzame energie blijft groeien. Hierdoor heeft de afgelopen jaren vanuit investeerders een verschuiving plaats gevonden naar groenere investeringen. Ondernemers streven naar rendement, met een snelle terugverdientijd. Dit is realiseerbaar met duurzame investeringen.

Zo maakt de rente stand in combinatie met overheidsbijdrage het aantrekkelijk om te participeren in beleggingsfondsen die investeren in solarparken. Daarnaast zijn er op lokaal niveau steeds meer initiatieven om grootschalig PV-cellen te plaatsen op daken van bedrijfsgebouwen, vaak gefinancierd door lokaal kapitaal.

Kostenbeheersing

Ondernemers weten hoe grillig de markt is en hoe consumentenvoorkeuren in korte tijd dramatisch kunnen veranderen. Risico’s aan de omzetkant nemen toe, waardoor kostenbeheersing nog belangrijker wordt om continuïteit te borgen. Kosten van grondstoffen en energie, zeker wanneer deze van buiten de EU worden ingevoerd, zijn onderhevig aan prijsontwikkelingen op de wereldmarkt, waarbij valutarisico’s ook nog een rol kunnen spelen. Door de aanleg van solarparken, het isoleren van gebouwen en het steeds verder sluiten van de grondstoffenkringloop krijgen ondernemers steeds meer grip op de kosten en worden de kosten voorspelbaarder. Prijsrisico’s worden minder waardoor marges kunnen toenemen en de rendementen kunnen verbeteren.

Risicobeheersing

Ondernemen is risico nemen, no guts no glory. Toch streven ondernemers dagelijks  naar vermindering van risico’s in de bedrijfsvoering.  Voor veel risico’s kunnen verzekeringen worden afgesloten, hiervoor moeten premies worden opgebracht. Het veiligstellen van een ongestoorde aanvoer van energie en grondstoffen uit gebieden met zekere risico’s, van sociale en/of geopolitieke aard, kost als het ware een premie die in de inkoopkosten verdisconteerd wordt. Inkoop uit zogenaamde risicolanden of transport over onveilige routes of vaarwegen kunnen de prijzen sterk opdrijven en zelfs tot (tijdelijke) stopzetting van de aanvoer. Zo was er in de jaren 70 van de vorige eeuw een oliecrisis, waren er graantekorten in de USSR en China in de jaren 80, en zijn koper en zink een tijdlang moeilijk leverbaar geweest. Door de opwekking van stroom door zon, wind, water, geothermie en biomassa in eigen hand te nemen worden ondernemingen minder afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen in het buitenland en daaraan verbonden risico’s.

Perceptie van schaarste

De huidige economie kan niet zonder olie en gas. Los van de CO2-emissie-discussie staat vast dat energiebesparing en vermindering van gebruik van grondstoffen echt noodzakelijk is. De voorraden olie en gas nemen, volgens het CBS, in Nederland in 30 jaar met pakweg 60-70% af. Dat zal in de rest van de wereld niet veel minder zijn.  Schaarse goederen zijn duurder, dat snapt iedereen. Toch stijgen de olieprijzen niet lineair mee met de toename van de schaarste als gevolg van het opraken van de voorraden. Anders dan landbouwproducten en dierlijk vlees groeien de voorraden olie en gas niet meer aan, het zijn immers fossiele brandstoffen die in miljoenen jaren gevormd zijn. De perceptie van schaarste in de prijsvorming van niet-hernieuwbare grond- en delfstoffen wordt kennelijk een tijdje verdrongen door onze psyche, om daarna in een later stadium via een exponentiële stijging de inhaalslag te maken. Ondernemers die aan de slag gaan met hun strategie, of een bedrijf willen overnemen, doen er goed aan oog te hebben voor de eindigheid van grondstoffen en fossiele brandstoffen.

Duurzaam financieren

Het bezwaar of de terughoudendheid om duurzaam te ondernemen komt meestal neer op financiën. Vooruitdenken en reageren op tijd geeft je als ondernemer een voorsprong en maakt je bedrijf toekomstbestendig. Subsidies, belastingvoordelen en energiebesparingen zorgen voor een snelle terugverdientijd. Als duurzame ondernemer kun je rentekortingen krijgen voor investeringen in groen bouwen, mobiliteit, CO2-oplossingen, biologische landbouw en circulaire projecten. Deze investeringen worden vaak volledig gefinancierd met langere looptijden, en er zijn nationale en Europese subsidies beschikbaar. Hierdoor zijn de totale kosten vaak lager dan bij niet-duurzame alternatieven.

Of het nu gaat om het rendement, om kostenbeheersing, risicobeheersing of de  perceptie van schaarste, ondernemers staan voor cruciale strategische beslissingen waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is.

Advies bij duurzaam ondernemen

De partners van Claassen, Moolenbeek & Partners kunnen jou begeleiden naar succesvol en duurzaam ondernemer. Met kennis van zaken, een zakelijke kijk op ondernemen en alles waar daarbij komt kijken.

Picture of Over Claassen, Moolenbeek & Partners

Over Claassen, Moolenbeek & Partners

Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) is een bedrijfskundig en financieel advieskantoor dat de Nederlandse mkb-ondernemer begeleidt bij strategieformulering en implementatie, het bepalen en regelen van de financieringsbehoefte of bedrijfsoverdracht.

Onze organisatie bestaat uit ±70 partners met ieder hun eigen expertise op het gebied van bedrijfskundig en financieel advies. Sinds de oprichting in 1983 is ons partnernetwerk steeds groter en deskundiger geworden en hebben we inmiddels 30 kantoren door heel Nederland.

Of je nu te maken hebt met complexe vraagstukken omtrent bedrijfsovername, strategische keuzes of het verkrijgen van de juiste financiering, er staat altijd een ervaren partner in jouw nabije omgeving klaar om je te begeleiden naar een succesvol eindresultaat. Bekijk onze partnerpagina en kom in contact met de partner die het beste bij jouw vraagstuk past.

Bekijk onze partners