Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wat is een verkopersmarkt?

Deel deze pagina

15 maart 2024

Verkopersmarkt

Bij een bedrijfsovername is er sprake van een kopende en een verkopende partij. Hoe komen deze partijen samen? Verkopers kunnen kenbaar maken dat ze hun bedrijf willen verkopen, kopers kunnen aangeven dat ze een bedrijf willen kopen. Deze markt noemen we de overnamemarkt. Er kan in de overnamemarkt sprake zijn van een verkopersmarkt, of van een kopersmarkt. In deze blog gaan we dieper in op deze twee markten binnen de overnamemarkt.

 

Vraag en aanbod bij bedrijfsovernames

In een vrije markt is er altijd sprake van vraag en aanbod. Is er meer vraag dan aanbod dan heeft de aanbiedende partij een overhand. Is er minder vraag dan aanbod, dan zijn de rollen omgekeerd. Bij een verkopersmarkt is er sprake van meer vraag dan aanbod en heeft de verkopende partij de overhand bij de onderhandelingen.

 

Kopersmarkt versus verkopersmarkt

Of er sprake is van een kopersmarkt of verkopersmarkt in de overnamemarkt is afhankelijk van het economische en politieke klimaat. De verschillen tussen beiden markten verduidelijken we in het onderstaande schema.

Tabel verkopersmarkt vs kopersmarkt

Het is voor zowel de kopende als verkopende partij van belang om te weten in welke marktsituatie een bedrijfsovername plaatsvindt. Deze kan namelijk van invloed zijn op de strategie tijdens het onderhandelingsproces. Is er sprake van een verkopersmarkt dan weet de verkopende partij dat zij de overhand hebben tijdens de onderhandelingen.

 

Kopers stellen eisen bij een bedrijfsovername

Op het moment van schrijven (2023) is er in de Nederlandse overnamemarkt sprake van een kopersmarkt*. Momenteel kunnen de kopers meer eisen en voorwaarden stellen dan de verkopers.

Een verkopersmarkt veranderd vaak in een kopersmarkt bij een onzeker economisch klimaat. Hierbij spelen factoren als de rente, de inflatie en mogelijke internationale conflicten een grote rol.

Een gevolg hiervan is dat kopers strengere voorwaarden eisen. De kopende partijen vragen bij transacties één of meerdere garanties. Op dit moment komt het vaak voor dat de overnameprijs wordt gekoppeld aan de behaalde resultaten. Bij deze afspraak stijgt of daalt de verkoopprijs met de resultaten van het bedrijf mee.

 

Voorbeelden van een verkopersmarkt bij bedrijfsovernames

De afgelopen jaren is er een grote vraag naar ICT-startups. Deze bedrijven zijn gewild vanwege hun innovatieve technologieën en potentiële groeimogelijkheden. Grote technologiebedrijven raakten vaak in een concurrentiestrijd verwikkeld om deze startups over te nemen. Hierdoor konden de verkopers gunstige voorwaarden bedingen.

Ook bedrijven die innoveren op het gebied van verduurzaming zijn gewild. Veel grote ondernemingen en investeringsmaatschappijen zijn geïnteresseerd om te investeren in deze bedrijven. Het gevolg hiervan is dat kopers tegen elkaar opbieden om deze bedrijven over te kunnen nemen.

 

Meer weten over verkopersmarkten?

Wil jij je bedrijf verkopen? Of wil je juist een bedrijf kopen? Dan is het belangrijk om te weten of er sprake is van een kopers- of verkopersmarkt. Dit beïnvloedt de te volgen strategie tijdens het onderhandelingsproces. Om inzicht te krijgen in de overnamemarkt kunnen onze bedrijfsadviseurs je adviseren.

Meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs of vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Bron: FD 16 okt 2023 “Koper grijpt de macht bij bedrijfsovernames”.