Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Bedrijfswaardering voor succesvolle overnames

Deel deze pagina
Geschreven door: Jules van Berlo
9 juli 2024

Bedrijfswaardering

Bij de aankoop of verkoop van een MKB-onderneming is het van essentieel belang om de prijs ervan te kennen, vooral bij bedrijfsovernames. Het is belangrijk te begrijpen dat prijs niet gelijkstaat aan waarde. Terwijl de waarde van een product meestal wordt bepaald door vraag en aanbod, samen met productiekosten en beoogde winstmarges, is dit niet het geval bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. Daarom is het waarderingsproces van een onderneming aanzienlijk complexer dan dat van de meeste andere objecten.

Wat is bedrijfswaardering?

Bij een bedrijfswaardering wordt de waarde van een bedrijf bepaald op basis van verschillende financiële en niet-financiële factoren. Dit omvat onder andere de financiële prestaties, activa, marktpositie, groeipotentieel, bedrijfsomvang, afhankelijkheid van management en/of klanten, en toekomstige geldstromen van het bedrijf. Het resultaat is een schatting van de huidige marktwaarde van het bedrijf.

Een nauwkeurige waardebepaling is noodzakelijk bij een bedrijfsovername, maar ook van strategisch belang. Het stelt bedrijfseigenaren en mogelijke investeerders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en te sturen op zaken die de onderneming versterken, wat waarschijnlijk zal leiden tot een hogere waarde van de onderneming.

Bedrijfswaarderingsmethoden

Er zijn verschillende methoden om de waarde van een bedrijf vast te stellen. De meest gebruikte methoden zijn:

  • Discounted Cashflow-methode (DCF)
  • EBITDA-multiple methode
  • Intrinsieke waarde-methode

Discounted Cashflow-methode (DCF): De DCF-methode wordt algemeen beschouwd als de beste methode voor het waarderen van een bedrijf. Hierbij worden de toekomstige geldstromen contant gemaakt naar hun huidige waarde met behulp van een disconteringsvoet. Deze methode biedt een diepgaande analyse van de verwachte toekomstige prestaties van het bedrijf. Het is essentieel om zo nauwkeurig mogelijk de toekomstige vrije geldstroom te bepalen, wat afhankelijk is van de exploitatie- en balansprognose.

EBITDA-multiple methode: De EBITDA-multiple methode is een andere veelgebruikte methode, waarbij de waarde van een bedrijf wordt geschat door de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) te vermenigvuldigen met een bepaalde factor (multiple). Deze factor wordt bepaald op basis van vergelijkbare bedrijven in de industrie en marktcondities. De EBITDA-multiple methode is populair vanwege de eenvoud en het gebruik van operationele winstgevendheid als basis voor waardering. Het houdt echter minder rekening met toekomstige geldstromen en specifieke bedrijfsomstandigheden.

Intrinsieke waarde-methode: Deze methode richt zich op de huidige waarde van de activa en passiva van een bedrijf. Hierbij worden de boekwaarden van de activa en passiva op de balans gebruikt om de netto intrinsieke waarde van het bedrijf te berekenen. Hoewel deze methode eenvoudig lijkt, houdt het geen rekening met toekomstige geldstromen en andere waardevolle aspecten van het bedrijf.

 

Van de bovenstaande methoden wordt de DCF-methode als de beste beschouwd omdat deze een diepgaande analyse van toekomstige prestaties biedt en rekening houdt met het tijdsaspect door toekomstige geldstromen te verdisconteren.

Hoe werkt een bedrijfswaardering?

Omdat iedere onderneming verschillend is, is het proces van waarderen nooit hetzelfde. Dit komt doordat iedere onderneming wordt beïnvloed door zowel interne als externe factoren die de waarde van het bedrijf beïnvloeden. Toch zijn er enkele belangrijke onderdelen die vrijwel altijd terugkomen:

Due Diligence onderzoek:
Voordat een waardering kan worden uitgevoerd, moet er eerst een due diligence onderzoek plaatsvinden. Dit is een grondige analyse van alle aspecten van het bedrijf, zoals financiële overzichten, juridische kwesties, operationele processen en technische ontwikkelingen. Dit onderzoek geeft inzicht in wat het object is dat moet worden gewaardeerd en welke (externe) factoren de prijs kunnen beïnvloeden.

Analyse van financiële gegevens:
Aan de hand van het due diligence onderzoek kunnen de financiële gegevens worden geanalyseerd. Dit omvat een grondige analyse van de inkomsten, kosten, winstgevendheid, geldstromen en balansposten. Deze gegevens worden gebruikt om toekomstige geldstromen te voorspellen en de waarde van het bedrijf te bepalen.

Risicobeoordeling:
Naast financiële gegevens worden ook andere factoren in overweging genomen, zoals juridische aspecten, marktveranderingen, concurrentie en operationele risico’s.

Selectie van waarderingsmethoden:
Afhankelijk van het type bedrijf en de specifieke omstandigheden wordt een keuze gemaakt voor een waarderingsmethode.

Rapportage en advies:
Ten slotte wordt het resultaat van de waardering gerapporteerd aan de belanghebbenden, zoals eigenaren, investeerders, potentiële kopers of verkopers. Het is essentieel om duidelijk te communiceren over de gebruikte methoden, aannames en bevindingen om transparantie en vertrouwen te waarborgen.

Door deze stappen te volgen, kan een bedrijfswaardering een nauwkeurige en objectieve schatting geven van de waarde van een bedrijf, waardoor weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen.

Wat kost een bedrijfswaardering?

Het is niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat een bedrijfswaardering kost. De prijs is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het bedrijf en de gekozen waarderingsmethoden. Om inzicht te krijgen in de kosten voor een waardering, kun je een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen met een van onze partners.

Bedrijfswaardering berekenen? CM&P helpt!

Sta jij op het punt om je bedrijf te verkopen of wil je juist een bedrijf kopen? Onze partners kunnen je helpen met de waardebepaling van jouw bedrijf. Vraag een vrijblijvend gesprek aan voor advies en ondersteuning bij bedrijfswaardering.

Over de auteur(s)

ir. Jules van Berlo RV

In oktober 2008 begon hij in Ede als partner/bedrijfsconsultant bij Claassen, Moolenbeek & Partners. Hij heeft zich bijzonder bekwaamd in bedrijfsovername en bedrijfswaardering. Jules is RV (Register Valuator). De Register Valuator is dé specialist als het gaat om een heldere waardebepaling van een bedrijf. Bijvoorbeeld in geval van een bedrijfsovername, of als het gaat om een zakelijk conflict, een echtscheiding, of een faillissement