Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Bedrijfswaardering: hoe bepaal je de waarde bij een bedrijfsovername?

Deel deze pagina
Geschreven door: Bart Lemmen
31 mei 2024

Bedrijfswaardering bij bedrijfsovername

Bij het overwegen van een bedrijfsovername, is een van de meest cruciale stappen het bepalen van de waarde van een bedrijf. Voor zowel verkoper als koper is het belangrijk goed te begrijpen hoe deze waarde wordt bepaald en welke factoren daarbij een rol spelen. In dit artikel zullen we de essentie van bedrijfswaardering verkennen, vanuit zowel het perspectief van de verkoper als dat van de koper.

Hoe bepaal je als verkoper de waarde van je bedrijf?

Voor de verkoper is het cruciaal om de waarde van het bedrijf vooraf accuraat te bepalen om een eerlijke prijs te kunnen vragen en om potentiële kopers aan te trekken. Hiervoor kunnen verschillende methodes gevolgd worden, waaronder:

Discounted Cash Flow (DCF)

Deze methode houdt rekening met de toekomstige kasstromen van het bedrijf. Voor een bedrijfswaardering is het handig om te weten wat je na de overname, in de toekomst dus, kunt verwachten aan kasstromen. Blijft dit positief en neem je dus een groeiend bedrijf over? Of blijft het gelijk en zal het misschien zelfs dalen door bepaalde omstandigheden? Beide opties leveren natuurlijk een andere waardering op. Met de DCF-methode bereken je de huidige bedrijfswaarde door deze kasstromen door middel van een geschikt rendementspercentage door te rekenen naar een contante waarde vandaag.

Vergelijkbare bedrijven analyse

Hierbij ga je onderzoek doen naar de verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche. Zoek naar zo exact mogelijke matches en noteer van ‘mindere matches’ wat nu juist de verschillen tussen jullie bedrijven zijn. Zo kun je als verkoper een indicatie krijgen van wat je bedrijf waard zou kunnen zijn. Kanttekening hierbij is dat dit vooral werkt voor beursgenoteerde multinationals. In de MKB markt zijn veelal de exacte verkoopprijzen en overeengekomen constructies niet openbaar.

De intrinsieke waarde

Simpel gezegd is dit het verschil in waarde van de bezittingen en de schulden van je bedrijf. Het gaat dus om het eigen vermogen. Een nadeel is wel dat het hierbij natuurlijk gaat om een specifieke momentopname. Dit zegt weinig over toekomstige ontwikkelingen dan wel stille reserves die mogelijk in de activa kunnen zitten (denk aan bedrijfspand, machines etc.).

Rentabiliteitswaarde

Bij deze waarderingsmethode kijk je naar de gerealiseerde rentabiliteit in het verleden om van daaruit te bekijken wat de onderneming jou waard is. Je kijkt hierbij naar de behaalde winsten (lees: rentabiliteit) uit het verleden om te bepalen wat de waarde is op basis van een verdisconteringsvoet of factor. Dit is vaak een methode die je als koper wil hanteren.

Hoe bepaal je als koper wat een bedrijf waard is?

Voordat je een indicatief bod uitbrengt, ontvang je van de verkopende partij meestal een informatie memorandum of jaarrekeningen om de waarde van een bedrijf te beoordelen. De huidige cijfers en die uit het verleden bieden een eerste basis om de bedrijfswaardering te starten. Echter komt er meer kijken bij de vraag wat een bedrijf jou waard is. Enkele belangrijke overwegingen zijn onder meer:

Het toekomstige groeipotentieel

Als koper is het belangrijk om te kijken naar het groeipotentieel van het bedrijf. Wat zijn de huidige en wat de verwachte toekomstige kasstromen? Onderzoek of er manieren zijn om de klantenkring te laten groeien, en wat daar dan voor nodig is. En verdiep je in het product of de dienst. Welke ontwikkelingen worden in de toekomst verwacht en kan daar adequaat op ingespeeld worden? Is de onderneming complementair aan de huidige activiteiten van je onderneming en/of breidt het juist aanvullend je activiteiten uit? Heeft de onderneming interessante overeenkomsten met klanten of juist een interessant personeelsbestand? Allemaal vragen die invloed hebben op het toekomstige groeipotentieel.

Risicoanalyse

Het bepalen en evalueren van risico’s die gepaard gaan met de overname is voor een koper natuurlijk erg belangrijk. Zet alle mogelijke risico’s daarom op een rij. Je kunt denken aan financiële risico’s wat betreft omzet, maar onderzoek ook of er bijvoorbeeld een claim (of meerdere) wegens contractbreuk dreigt. Of zijn er nog af te wikkelen financiële kwesties zoals bijvoorbeeld NOW of achterstallige belastingen? Welke verplichtingen neem je over, zoals bijvoorbeeld een langlopende huur- of leaseovereenkomst? Hoe ziet het personeelsbestand qua leeftijdsopbouw eruit en zijn er mogelijk langdurig zieken in dienst? Onderzoek zo goed mogelijk welke risico’s je loopt en hoe daarmee om te gaan.

Welke meerwaarde biedt de overname

Als koper kijk je ook naar de meerwaarde die de overname je biedt. Zijn er overeenkomsten tussen het over te nemen bedrijf en/of de bestaande activiteiten en vullen die elkaar goed aan? Een goede synergie tussen beide bedrijven/activiteiten kan de waarde van de overname namelijk vergroten.

Het belang (en misstanden) van “Cash & Debt Free”

Het concept “Cash & Debt Free” is misschien wel het belangrijkst bij het bepalen van de uiteindelijke transactieprijs. Je waardeert hierbij het bedrijf op basis van de waarde zonder contante middelen (liquide middelen) en schulden. Helaas klinkt dit eenvoudiger dan het is en daar gaan partijen vaak de mist in. Je kunt namelijk niet zomaar de liquide middelen in mindering brengen zonder daarop te corrigeren. Hou je hierbij bijvoorbeeld rekening met zogenaamde bedrijfsgebonden liquide middelen, of niet? Welk normatief werkkapitaal is nodig voor betaling van debiteuren, crediteuren, voorraad en personeel? Of nog te betalen waarborgsommen, het saldo van opgebouwde vakantiedagen en nog uit te betalen overwerk?

Om discussie te voorkomen, moeten beide partijen goed vooraf afspreken hoe zij dit concept van “Cash & Debt free” willen benaderen. Waarmee wordt rekening gehouden en waarmee niet. Op deze manier kunnen verkoper en koper een eerlijke transactieprijs vaststellen die rekening houdt met de werkelijke activiteiten van het bedrijf zonder vertekening door cashreserves of schuldenlasten.

Hoe ga jij als koper de overname financieren?

Het is natuurlijk goed om de bedrijfswaardering te bepalen als je een overname wilt doen, maar kun je die waarde ook opbrengen? Het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering is daarom ook een belangrijke stap bij een bedrijfsovername. En de bank is hierbij allang niet meer de enige (of voor de hand liggende) optie. Zo zijn er tegenwoordig steeds meer bedrijven die financiering zoeken bij een andere partij dan een bank. De term ‘alternatieve financiering’ krijgt steeds meer waarde, omdat lenen buiten de bank om steeds normaler wordt.

Welke vormen van bedrijfsfinanciering zijn er?

Tegenwoordig zijn er, naast de bank, vele manieren om financiering aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding, sharefunding, factoring, vendor financing of leasing. Juist omdat er tegenwoordig zoveel te kiezen valt, is het cruciaal je goed te laten informeren over de verschillende opties. En niet alleen te kijken naar wat mogelijk zou zijn, maar ook naar wat het beste bij jouw plannen en doelstellingen past. Het selecteren van de juiste financieringsbron hangt namelijk af van verschillende factoren, waaronder het type bedrijf, de fase van groei, de financieringsbehoefte en de risicobereidheid van de betrokken partijen.

Het bepalen van een correcte bedrijfswaardering vereist dus zorgvuldige voorbereiding met analyses en inzichten. Het is dan ook verstandig om je hierin, en bij het verkrijgen van de bedrijfsfinanciering, bij te laten staan door een goede adviseur. Kunnen wij je daarbij helpen, neem dan gerust eens contact op.

Over de auteur(s)

drs. ing. Bart Lemmen RAB

Bart Lemmen is ervaren in het samenbrengen van mensen binnen een onderneming. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met hem op via 06-31045337 of mail.