< p>

‘IN ONZEKERE TIJDEN KUNNEN WIJ JUIST IMPACT MAKEN’ -

‘IN ONZEKERE TIJDEN KUNNEN WIJ JUIST IMPACT MAKEN’

Deel deze pagina
Geschreven door: Kees van den Breemer
18 december 2020Creativiteit is niet het eerste woord waar je aan denkt bij een bedrijfskundig en financieel adviesbureau. Toch zien Kees van den Breemer en Marina de Kanter deze eigenschap wel degelijk terugkomen in hun vak. De Utrechtse partners bij Claassen, Moolenbeek & Partners gebruiken hun creativiteit in het vinden van kansen waar ondernemers ze zelf niet zoeken. Want, zo stellen zij: de meeste impact maak je door buiten de gebaande paden te gaan.

Met respectievelijk ervaring in de retail, met familiebedrijven en non-profit instellingen, hebben Kees en Marina een compleet andere achtergrond. De twee partners van de Utrechtse vestiging van advieskantoor Claassen, Moolenbeek & Partners zien dit gelukkig eerder als een voordeel dan als nadeel. Marina: ‘Het zijn twee verschillende expertisegebieden van waaruit we de kennis meebrengen. Maar ondanks die achtergrond, betekent het niet dat we ons slechts in deze branches begeven. We bedienen eigenlijk het hele mkb. Sommigen zien dat als een zwakte en vinden dat je je moet specialiseren, maar de vragen die wij krijgen zijn meestal niet branchespecifiek. Vragen over bedrijfsfinanciering of -waardering zijn in de basis overal hetzelfde.’ 

‘Het intensieve samenwerken en bundelen van elkaars expertise is de kracht van onze groep’

Zestig specialisten

Ondanks de brede oriëntatie van Kees en Marina, wordt hun specifieke expertise regelmatig aangesproken. Kees: ‘Het mooie van Claassen, Moolenbeek & Partners is dat we als partners intensief samenwerken. Niet alleen Marina en ik in Utrecht, maar ook alle collega’s in de rest van het land. Om te waarborgen dat de kwaliteit van onze diensten in het hele land gelijk is, worden onze rapportages standaard nagelezen door een van de collega’s. Daarbij schakelen we altijd een collega in die bekend is met de branche van de desbetreffende klant. Zo werk ik nu bijvoorbeeld intensief samen met een collega uit Eindhoven, die een retailrapport aan mij heeft voorgelegd. In dit specifieke voorbeeld is kennis van de markt relevant en kan ik vanuit mijn expertise aanvullingen geven. Waar ik die ervaring meebreng op gebied van retail, heeft Marina die kennis rondom familiebedrijven en de culturele sector. Omdat we landelijk zestig partners hebben, is er altijd wel iemand met specifieke kennis wanneer dat nodig is. Het intensieve samenwerken en bundelen van elkaars expertise is de kracht van onze groep.’

Alle hens aan dek

Zoals bij zoveel bedrijven, merkten ook Kees en Marina de impact van corona op hun werk. Marina: ‘We merken daarin een groot verschil tussen de eerste en tweede lockdown. In maart merkte je dat bedrijven echt even pas op de plaats maakten. Operationeel was het alle hens aan dek en dus werden sommige strategische trajecten tijdelijk stopgezet. Operationeel konden we ondernemers op dat moment helpen door bijvoorbeeld liquiditeitsprognoses te maken, maar over het algemeen houden wij ons toch meer bezig met langetermijnvisies dan met dagelijkse processen. Wij zoeken naar geschikte financiering voor investeringen, of maken een bedrijfswaardering wanneer er een overname plaatsvindt. Dat zijn trajecten die blijven liggen wanneer de focus in tijden van crisis op operationele zaken ligt. Nu we in de tweede golf zitten, merken we een andere tendens. Bedrijven kijken nu vooruit naar de wereld ná corona. De focus ligt weer op de toekomst.’

Snel inzicht met de bedrijvenscan

‘We proberen onze dienstverlening steeds te vernieuwen’, gaat Kees verder. ‘Als groep kijken we continu hoe we onze diensten kunnen verbeteren. Een aantal partners kwam daarbij op het idee om iets te doen met veelgestelde vragen. We krijgen namelijk best veel vragen die in de basis over hetzelfde gaan. Met dat in het achterhoofd heeft Claassen, Moolenbeek & Partners een bedrijvenscan ontwikkeld. Het is een digitale vragenlijst die snel inzicht geeft in hoe je bedrijf ervoor staat. Voorheen hadden we hiervoor intensieve persoonlijke interviews. Niet alleen tijdrovend, maar ook kostbaar voor onze klanten. De bedrijvenscan bespaart de klant direct geld én brengt ons bovendien sneller tot de kern. Het effect is het grootst wanneer meerdere MT-leden de lijst onafhankelijk van elkaar invullen. Dan zie je snel de verschillen. Want hoewel men vaak denkt op één lijn te zitten; zo’n scan haalt snel verschillende opvattingen in koers en strategie naar boven.’

‘Hoewel men vaak denkt op één lijn te zitten, haalt zo’n scan snel verschillende opvattingen naar boven’

 

Creativiteit

‘Wat de vragen ook zijn die we krijgen, we zoeken altijd naar niet voor de hand liggende oplossingen’, gaat Kees verder. ‘Of het nu gaat om een alternatieve financieringsmethode voor een investering, of een risico-inventarisatie voor een overname of een nieuwe eigen vestiging: we zijn continu op zoek naar de mogelijkheden. Uiteraard heeft die creativiteit wel een grens. De ondernemer moet zelf de creativiteit tonen in zijn vakgebied. Daarin zijn wij niet de creatievelingen, maar juist de toetsers. We kijken dan naar haalbaarheid. Maar zodra de plannen concreet worden, zoeken wij naar de mogelijkheden om de plannen van de ondernemers te realiseren. Dan komt de creativiteit in ons vakgebied naar voren en zoeken we naar de beste weg, waarbij we soms ook  nieuwe wegen bewandelen.’