< p>

Case over de herstructurering bij een installatiebedrijf - CM&P - Bedrijfskundig en bancair advies

Case over de herstructurering bij een installatiebedrijf

Deel deze pagina

28 augustus 2017De crisis heeft hard toegeslagen in de bouwwereld. Veel bedrijven hebben het hoofd niet boven water kunnen houden en de betaaltermijn van facturen is nog steeds ruim 60 dagen. Dit probleem speelt nog steeds bij veel bedrijven in de bouwkolom en is nadelig voor liquiditeit en rendement. De focus van de ondernemer blijft op overleven! Tijd voor
herstructurering van een bedrijf
, zoals bij een installatiebedrijf zoals hieronder beschreven.

De bank wil niet extra financieren

Dorus Dutchateau, partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners te Alphen is eind 2016 in contact gekomen met een installatiebedrijf in Noord-Holland. Uit de bedrijfskundige analyse bleek overduidelijk dat de organisatie geen winst maakt. Met o.a. als gevolg een enorme crediteurenachterstand. De bank wilde geen extra krediet ter beschikking te stellen. Er werd zelfs vastgehouden aan een inperking, waardoor de liquiditeit maandelijks verder afnam. Toch bleken er voldoende kansen voor het bedrijf in de toekomst.
Op dat moment waren de groothandels gesloten en moest er vooruitbetaald worden om materialen op de werken te krijgen. Soms lagen werken stil omdat er simpelweg geen geld was om aan de eis van vooruitbetaling te voldoen. Door deze faalkosten was het rendement van het bedrijf zelfs negatief. De betalingen van de facturen werden met een termijn van gemiddeld 50 dagen voldaan en veelal betwist om betaling verder uit te stellen.

De eerste stap: Financiële herstructurering

In april 2017 is het bedrijf met een factormaatschappij zaken gaan doen. Hierdoor kwam er voldoende geld vrij uit de verkoop van de bestaande debiteuren om met de meest urgente crediteuren afspraken voor betaling te maken. Dit leidde tot een verbetering van ruim 3% van de inkoopcondities en sommige groothandels gaven weer krediet om op rekening te kunnen bestellen. Het gaf weer lucht om te ondernemen.

Sinds juli 2017 is er financiële rust in het bedrijf. Door de afspraken met de factormaatschappij wordt elke factuur op de 14e dag betaald en bestaat er ook de mogelijkheid om deze betaling direct te laten plaatsvinden. Het bedrijf kon hierdoor ook met de uitbetaling van vakantiegeld en loonheffing aan zijn verplichtingen voldoen.

Factoring – waarbij de factuur verkocht wordt aan een factormaatschappij – is een goede financieringsvorm voor de bedrijven in de bouw. Bij gedeeltelijke oplevering van de werken kan ook de factuur vergoed worden. De lange betaaltermijnen en de terughoudendheid van de groothandels zijn voor elke bouwer en installateur nog steeds een probleem. De kosten van factoring bedragen tussen de 2 en 4% van de omzet. Middels betere inkoopafspraken en korte betaaltermijnen kunnen de inkoopcondities aanzienlijk verbeteren.

Dan: bestendigen van de winst, een gedegen businessplan

Omdat de ondernemer veel minder “brandjes moet blussen” heeft hij meer tijd voor de juiste focus. Die focus van de ondernemer is nu gericht op verbetering van zijn bedrijfsprocessen. De winstgevendheid in het installatiebedrijf werd o.a. verder verbeterd door een betere rapportage. Met betere managementinformatie wordt er tijdig bijgestuurd en worden faalkosten gereduceerd. Samen met de CM&P-partner wordt nu planmatiger gewerkt en is dit bedrijf gezond op weg naar 2020.Deze casus werd begeleid door
Dorus Duchateau, partner van CM&P in Alphen aan de Rijn.

Bezoek zijn LinkedIn-Pagina.

Dorus heeft een jarenlange financiële achtergrond en ondernemerservaring,  maar bovenal is hij de vertrouwenspersoon voor DGA’s.