< p>

Van eenmanszaak naar BV. Ruisend of geruisloze inbreng?

Van eenmanszaak naar BV. Ruisend of geruisloze inbreng?

Deel deze pagina
Geschreven door: Waldy van de Walle MSc RAB
15 december 2016U wilt van uw personenvennootschap (bijvoorbeeld uw eenmanszaak) een rechtspersonenvennootschap (bijvoorbeeld een BV) maken. Kan dit zomaar? En wat zijn dan de gevolgen.

Gevolgen belastingen

In feite stopt u met uw eenmanszaak en start u een nieuwe onderneming. En als u met een onderneming stopt dan komt de Belastingdienst om de hoek kijken. Want over de stakingswinst (het verschil tussen de bedrijfseconomische waarde en de boekwaarde van uw onderneming) moet u gewoon inkomstenbelasting betalen. Dit volgens het progressieve belastingstelstel van Box 1. Zo betaalt u over de eerste schijf 36.55%, de 2e & 3e schijf 40.4%, over de 4e schijf 52%. Is er dus sprake van een hoge stakingswinst (wat bij staking vaak het geval is) dan betaalt u over alles wat hoger is dan € 66.422, 52% belasting. Dit kan dus oplopen tot een behoorlijke belastingclaim, waar mogelijk niet voldoende kassaldo voor aanwezig is.

Doorschuiven belastingclaim

Gelukkig kent de wetgeving twee mogelijkheden om uw eenmanszaak in te brengen in uw nieuwe BV. Men kan er voor kiezen om hem ruisend in te brengen. Dit wil zeggen dat u gaat afrekenen over de stakingswinst en dat u mogelijk gebruik gaat maken van de faciliteiten die bij een staking van een onderneming horen. Maar u kunt ook kiezen om uw eenmanszaak geruisloos in te brengen in uw BV. Dit wil zeggen dat u wel uw eenmanszaak staakt, maar dat u de belastingclaim doorschuift naar uw BV.

Altijd geruisloos doorschuiven? Nee

Nu zult u zeggen, altijd geruisloos doorschuiven. Hiermee vermijd je belasting. HELAAS dit is niet het geval. U schuift enkel de belastingclaim vooruit. Want als u uw nieuwe onderneming stopt (staakt) dan dient er alsnog afgerekend te worden. Het dient dan ook aanbeveling om goed na te denken. Kiest men voor een inbreng met of zonder fiscale afrekening. Hierbij is wel van belang of een geruisloze inbreng sowieso mogelijk is.

  • Worden er in samenhang met de inbreng wijzigingen in de aard of de omvang van de onderneming (activiteiten) aangebracht?
  • Zo ja, is er na die inbreng nog sprake van een voor rekening van die BV gedreven onderneming als bedoeld in art 3.4 IB 2001?
  • Wil men in het kader van een geruisloze inbreng vermogensbestanddelen onttrekken?
  • Zo ja, kiest men dan voor een afrekening terzake zonder stakingsaftrek of bedingt men een stakingslijfrente bij de BV?
  • Laat men de oudedagsreserve vrijvallen met gebruikmaking van stakingsaftrek of beding men terzake een lijfrente
  • Voor welke datum moet de oudedagsreservelijfrente dan zijn bedongen en in welk jaar kan de lijfrentepremieaftrek dan plaatsvinden?

Wanneer bij een ruisende inbreng een stakingslijfrente wordt, moet worden gekeken naar het jaar waarin de stakingswinst wordt verantwoord. Indien men bij de inbreng in een BV een aftrekbare lijfrente bij die BV wil bedingen, moet wel worden beoordeeld of de lijfrente wordt bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van (een gedeelte van) een onderneming in de zin van art 3.126 lid 1a IB 2001.

Ruisend of geruisloos? Laat je begeleiden

Kortom om de vraag te beantwoorden: Ruisend of geruisloos inbrengen is geen eenduidig antwoord te geven. Laat je dan ook goed begeleiden om onaangename verrassingen te voorkomen. Claassen, Moolenbeek en Partners heeft die specialisten. Zij zijn geregistreerd adviseur bedrijfsoverdrachten Fiscaal Juridisch en hebben zo alle kennis in huis om u optimaal te begeleiden.

Wilt u meer informatie, neem contact met ons op.