< p>

U wilt toch ook de juiste prijs voor uw bedrijf? - Claassen, Moolenbeek en Partners

U wilt toch ook de juiste prijs voor uw bedrijf?

Deel deze pagina

16 maart 2015

onderneming kopen

U heeft jarenlang gewerkt aan uw onderneming. Het wordt tijd om te genieten van de gedane arbeid. Echter een groot deel van uw vermogen zit nog in de onderneming. Uw onderneming wordt zo een molensteen aan uw nek. Een bedrijfsopvolger wordt een noodzaak, maar hoe pakt u dat nu het beste aan?

Normaliseren van de jaarrekening

Jarenlang heeft u en/of uw accountant de jaarrekening opgemaakt. Vaak met het doel om hier fiscale voordelen mee te behalen. Een goed streven bij actieve bedrijven. Immers niemand betaalt graag te veel aan belasting. Maar geven de laatste drie jaarrekeningen dan wel de juiste waarde van uw onderneming. NEE. Zaken als vervroegd afschrijven, boekwaarde van activa, desinvesteringen of juist achtergestelde investeringen beïnvloeden sterk de waarde van uw bedrijf. Het is dan ook van belang om de jaarrekeningen goed te gaan analyseren, eigenlijk te normaliseren. Dit naar bedrijfseconomische standaarden. Maar ook oneigenlijke kosten en/of opbrengsten. Een hoog DGA salaris zal dan ook bijzonder de waarde van uw bedrijf drukken.

Een juiste waardering van uw onderneming

De waarde van uw onderneming kan op diverse manieren worden bepaald. Vaak gebruikt men de “intrinsieke waarde” van het bedrijf. Hierbij worden alle bezittingen (na herwaardering middels taxaties) verminderd met alle schulden en voorzieningen. In feite dus een herwaardeerd eigen vermogen.

Mulitpliers zijn iets moderner. Op basis van netto winst, omzet of andere bedrijfskundige of boekhoudkundige gegevens wordt de waarde van uw onderneming bepaald. Door een factor (multiplier) er op los te laten wordt zo de waarde bepaald. De factor is vaak een gemiddelde vanuit de branche. Maar geldt de branche wel voor u.

Moderner zijn diverse rentabiliteitswaardes. Deze worden bepaald aan de hand van de netto winst in de toekomst. Een specialist bepaalt dan het risico (rendementseis) en gaat de waarde van de netto winst contant maken. Echter is de netto winst een boekhoudkundig gegeven. Ook na normalisatie van de jaarrekening geeft deze waarde niet de juiste weergave van de waarde van uw onderneming.

DCF Methode (Discounted Cash Flow Methode)

Ad Scheepbouwer, voormalig KPN topman, vatte eens de essentie van waarderen goed samen:

“Beoordeel de waarde van een onderneming niet op zijn winstgevendheid, maar kijk naar wat er aan het begin van het jaar en het einde van het jaar op de bank staat. Dit is het bedrag dat werkelijk in een jaar verdiend is.”.

De Discounted Cash Flow methode (DCF methode) gaat uit van de verwachte geldstromen die uw onderneming in de toekomst zal genereren. Hieronder verstaat men de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen voor de vermogensverschaffers van de onderneming en kunnen worden aangewend voor aflossingen of het uitkeren van dividend. Deze cashflows kunnen als volgt bepaald worden: bedrijfsresultaat + afschrijvingen – netto investeringen – mutatie werkkapitaal.

Bij de DCF methode worden de cashflows verdisconteerd tegen een rendementseis. Het bepalen van die rendementseis is bijzonder belangrijk. Immers bij iedere onderneming is het risico weer verschillend. Grote kennis van rendement en risico is dan ook een vereiste. Daarom is het altijd verstandig om de waarde, en voornamelijk de rendementseis, te bepalen door een Register Adviseur Bedrijfsopvolging Business Valuation (RAB® BV). Door hun registerschap hebben zij de specialistische kennis.

Voorsorteren op de juiste Fiscale en Juridische positie

Wat zijn de gevolgen van verkoop binnen de huidige juridische structuur van uw onderneming. Een eenmanszaak / VOF vergt een andere juridische en fiscale afwikkeling dan een besloten vennootschap. Beide hebben voordelen en nadelen. Daarom is het zaak om de gevolgen van een verkoop bij een bepaalde waarde / prijs de fiscale en juridische gevolgen in kaart te brengen. Zo kunt u namelijk goed gaan voorsorteren. Dat doet u in het verkeer toch ook?

Gereed maken voor verkoop

Als gevolg van de normalisatie, waardebepaling en het onderzoek naar de gevolgen van de Fiscale en Juridische structuur kan de onderneming voorbereid worden op verkoop. Op deze manier kunt u de waarde van de onderneming maximaliseren. Een juiste fiscale planning vergt dan ook vaak vijf tot acht jaar aan voorbereiding. Neem deze tijd, want het kan u enkele tienduizenden, misschien wel honderdduizenden, euro’s opleveren.

Laat u begeleiden door een specialist

Een Register Adviseur Bedrijfsopvolging Business Valuation (RAB-BV) is een financieel deskundige met als specialisatie waardebepaling van ondernemingen ofwel business valuation. Opgeleid door Avans+/Instituut Scire. Hiermee voldoet de Business Valuator aan de hoge kwaliteitseis die men stelt aan bedrijfswaardering en bedrijfsoverdrachten. Claassen, Moolenbeek & Partners heeft diverse adviseurs met deze titel. Claassen, Moolenbeek & Partners heeft al ruimt 30 jaar ervaring in bedrijfsoverdrachten, als ware specialist. Wij begeleiden u als ondernemer bij uw bedrijfsoverdracht. Dit in nauwe samenwerking met andere marktpartijen, zoals uw accountant, uw jurist of fiscalist. Maar het kan ook samen met gespecialiseerde partners bij Claassen, Moolenbeek & Partners. Wij houden de regie en bewaken het brede spectrum van alle activiteiten. Dat geeft rust en zorgt ervoor dat een bedrijfsoverdracht soepel en smooth kan verlopen. Klik
hier
voor het maken van een vrijblijvende afspraak. We staan u graag te woord.