Groeimogelijkheden door crowdfunding

Deel deze pagina

21 april 2016Crowdfunding is zo’n 5 jaar geleden ontstaan. In 2012 was het nog een schuchter begin. Crowdfunding was toen verantwoordelijk voor een 14 miljoen aan financieringen in het MKB. In 2013 werd er al een bedrag van 32 miljoen gefinancierd. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. In het jaar 2015 was crowdfunding inmiddels al goed voor een financiering van 128 miljoen euro. Weer een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Immers in 2014 werd er voor 63 miljoen gefinancierd. Tegen de totale kredietverlening in Nederland is die 128 miljoen euro nog niet veel. Immers is er in 2015 rond de 230 miljard euro in Nederland gefinancierd. Het gaat dus om een klein deel van de totale financieringsbehoefte in Nederland.

Crowdfunding: grote impact

Toch heeft crowdfunding een grote impact voor het MKB in Nederland. Sinds 2010 is de kredietverlening aan het MKB met kredietaanvragen tot € 250.000 met 15% gedaald. Hoofdzakelijk door de traditionele kredietverstrekkers. Uit statistieken blijkt dat in Nederland 45% van de kredietaanvragen wordt afgewezen. In de ons omringende landen zijn deze afwijzingspercentages beduidend lager. Duitsland 14%, België 18%. Enkel Griekenland verslaat ons met een afwijzing van 54%. Dit geeft te denken natuurlijk. Is de kwaliteit van het MKB dan zo slecht? Het antwoord mag u zelf invullen.

40% MKB-ers behoefte aan financiering!

Een feit is wel dat de afgelopen 12 maanden 40% van de MKB bedrijven behoefte hadden aan een financiering. Maar de helft van die ondernemingen heeft daadwerkelijk een financieringsaanvraag ingediend. Financiering was hoofdzakelijk voor het aanschaffen van bedrijfsmiddelen, werkkapitaal of groeifinanciering. Nog voor het indienen van de aanvraag werd reeds 30% van de ondernemers af- of doorverwezen bij een informatieonderzoek.

Nieuwe fase crowdfunding

Voor crowdfunding treedt dan ook een nieuwe fase aan. De onstuimige groei is wel zo’n beetje geweest. Zo neemt het aantal platform in Europa af, dit na een gestaagde groei van de afgelopen jaren. Het is dan ook zeer verstandig om het juiste platform te kiezen. Vertrouwde platforms met bewezen resultaten, maar ook met de juiste papieren ten aanzien van DNB en de AFM. Want ook de risico’s van crowdfunding worden zichtbaar. Daarom is het juist zo verstandig om dat platform te kiezen waar de risico’s voor de investeerder, maar ook die van de ondernemer verantwoord zijn. Toezicht is dan wel zo belangrijk.

Groeimogelijkheden

De vraag of crowdfunding blijft bestaan kunnen we wel positief beantwoorden. Hoewel 128 miljoen niet veel is, is de impact op het MKB (met leningen tot 250.000 euro) bijzonder groot. Gezonde bedrijven waar men bij de traditionele financiers niet terecht konden, hebben nu weer een mogelijkheid tot groei.

Meer informatie

Wilt u meer willen weten over crowdfunding? Claassen, Moolenbeek & Partners heeft meer dan 30 jaar ervaring in het financieren van het MKB. Met 30 kantoren door heel Nederland. Neem gerust eens 
contact
 op.