< p>

Goede begeleiding student bedrijfseconomie

Begeleiding student HZ – bedrijfseconomie

Deel deze pagina

30 mei 2016Meeuwis Oppeneer studeert aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen, richting Bedrijfseconomie. Voor zijn afstudeerscriptie zocht hij een bedrijfsbegeleider. Waldy van de Walle van Claassen, Moolenbeek & Partners neemt deze rol graag op zich.

Interview Meeuwis Oppeneer

Hoe heb je Waldy leren kennen?

Ik was op zoek naar iemand die me kon begeleiden tijdens mijn afstuderen. Tijdens een pepwalk met inspirator Ismael Oudeman liet hij de naam Waldy van de Walle vallen. Hij heeft me in contact gebracht met Waldy en begin januari 2016 volgde er een kennismakingsafspraak.

Waarom heb je voor Waldy als bedrijfsleider gekozen?

Waldy van de Walle is partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners en heeft veel ervaring met financiering voor ondernemers. Uit het kennismakingsgesprek werd dit nog duidelijker. Ook de vele contacten met ondernemers was een groot pluspunt.

Waar gaat de scriptie over?

In 2014 is er door het Economisch ontwikkelingsfonds, in samenwerking met de Rabobank Walcheren/Noord Beveland, een onderzoek gestart naar de financieringsbehoefte van het MKB. Als gevolg van de financiële crisis wordt nu meer financiering in partnership gefinancierd. Dit betekent dat ondernemers op zoek moeten naar co-financiers. Ondernemers geven signalen af dat zij merken dat banken niet meer financieren. Er is contact gezocht met de HZ University of applied sciences om dit onderzoek gezamenlijk op te zetten. In 2016 wordt de tweede fase van het onderzoek uitgevoerd waarbij 3 studenten elk twintig verhalen verzamelen om de problemen van financieringen te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de narratief onderzoeksmethode. Een methode waar geluisterd wordt naar het verhaal van de ondernemer en de betekenis van de houding, mening en ervaring van ondernemers wordt onderzocht. Mijn scriptie beperkt zich tot de financieringen van fondsen en subsidies.

Wat spreekt jou aan in de samenwerking met Waldy?

Door de uitgebreide kennis en ervaring van Waldy vanuit de praktijk heb ik tijdens de verschillende overlegmomenten kunnen sparren over de onderwerpen waar ik op dat moment mee werd geconfronteerd. Waldy gaf me een beter overzicht wat de financieringswereld inhoudt. Hij zorgde zeker ook voor verdieping van kennis over de financiële onderwerpen zoals fondsen, risico’s, garanties en de werkwijze van een bank bij een financieringsaanvraag. Ik werd geprikkeld om deze onderwerpen verder te onderzoeken in de literatuur. Hij daagde me uit om daar helder over na te denken.

Waldy van de Walle: ‘De ondersteuning is tweeledig. Ten eerste moeten studenten (ongeacht de leeftijd) kunnen rekenen op een goede begeleiding. Kennis en kunde van ervaren mensen. Ten tweede is ook de wereld van financiering zodanig veranderd dat academisch onderzoek noodzakelijk is. Met verrassende uitkomsten! Zo is naar boven gekomen dat ondernemers die gebruik maken van fondsen (zoals Innogo) niet alleen geld zoeken, maar ook kennis. Geld is dan meer van ondergeschikt belang.’