Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

De afdeling Bijzonder Beheer van de bank komt op bezoek. Help!

Deel deze pagina

24 januari 2023U heeft er vast wel van gehoord, de afdeling Bijzonder Beheer of Intensief Beheer bij uw bank. Vele ondernemers zijn op dit moment onder begeleiding van deze afdeling of zijn onder begeleiding van deze afdelingen geweest. Dit hoeft helemaal niet erg te zijn, het kan de onderneming juist helpen om uit een precaire situatie te komen.

Wat is bijzonder beheer of Intensief beheer?

Zodra de bank (of andere financier) signalen krijgt dat de continuïteit van een onderneming in gevaar dreigt te komen, gaat men het bedrijf intensiever volgen. Een voorbeeld van zo’n signaal is: twee jaren achtereen verlies.

Die intensievere begeleiding wordt opgepakt door ervaren accountmanagers van de afdeling bijzonder beheer. Soms ook aangeduid als intensief beheer of Recovery. Eigenlijk zou de ondernemer blij moeten zijn met deze extra ondersteuning. Toch wordt dat vaak niet zo gevoeld omdat de accountmanagers uiteraard ook nadrukkelijk kijken naar de belangen van de bank zelf.

Hoe dan ook één consequentie is altijd nadelig: de naam van de afdeling Intensief Beheer brengt een zware lading met zich mee. Daarnaast komen er extra kosten bij kijken. U kunt hierbij denken aan beheerskosten of een hogere rente die de bank rekent. Dat voelt onrechtvaardig: juist in een periode dat uw bedrijf dit financieel gezien niet goed uitkomt. Iedere ondernemer wil graag vermijden dat hij in deze situatie komt

5 tips voor ondernemers om de afdeling Intensief Beheer bij de Bank te vermijden.

Er zijn vele boeken en artikelen over de afdeling bijzonder beheer van de Nederlandse banken geschreven. Dit artikel richt er zich vooral op om te voorkomen dat de bank zich genoodzaakt voelt om uw bedrijf over te dragen naar de afdeling Intensief Beheer. En indien uw bedrijf dit toch overkomt, hoe u zich dan het beste kunt opstellen?

  • Businessplan

Om uw strategie te bepalen en om uw doelen te behalen is het businessplan of
ondernemingsplan laten maken
een essentieel hulpmiddel. Een businessplan helpt u de focus te houden op uw strategie en uw bedrijf. Uit mijn ervaring blijkt dat ondernemers die ondernemen op basis van een (recent) businessplan een grotere kans hebben op het behalen van hun doelen.

  • Management Informatie Systeem (MIS)

Om de voortgang binnen uw bedrijf te monitoren is het Management Informatie Systeem (MIS) het middel om vinger aan de pols te houden. Een goede MIS maakt de (financiële) positie van uw bedrijf dagelijks inzichtelijk. Zo kunt u zien welke debiteuren niet op tijd hun rekening betaald hebben en wanneer u uw crediteuren uiterlijk moet voldoen. Tevens heeft u zicht op onverwacht stijgende (inkoop)kosten en kunt u duidelijk onderscheiden welke van uw producten of diensten het meest rendabel zijn. Daarnaast is het belangrijk om te allen tijde een financiële buffer aan te houden voor tegenvallende resultaten en/of onverwachte uitgaven.

  • Bijsturing/ update Businessplan

Actuele overzichten van uw MIS bieden u de kans om tijdig te reageren op ontwikkelingen in en rond uw bedrijf. Soms lijken de zaken zo basaal, hierbij een voorbeeld: Stijgen uw energiekosten explosief? Is er iets aan de hand met één van uw machines? Is het energiecontract afgelopen en loopt deze maandelijks door tegen een hoger tarief.? Valt de productie tegen? Welke oorzaak heeft dit? Kan ik die grote opdracht wel aannemen? Is er voldoende liquiditeit om de benodigde materialen in te kopen?
Bijsturen is een dagelijkse bezigheid voor ondernemers. Dan is het wel zo makkelijk dat u tijdens het bijsturen uw doelen niet uit het oog verliest. Zo behoudt u de focus. Uiteraard kunnen doelen bijgesteld worden en volgt er een nieuwe versie van uw businessplan.

Uit onze ervaring blijkt dat 80% van de ondernemers geen actueel businessplan hebben. Dit is mijns inziens een gemiste kans.

  • Ken uw krachten

Als ondernemer wilt u vooral ondernemen, de meeste facetten van het ondernemerschap beheert u goed. Maar het is onmogelijk om specialist te zijn op zoveel vakgebieden waarmee een ondernemer te maken krijgt. Vaak worden HR-taken en administratieve taken reeds (deels) uitbesteed. De reden is vaak simpel, u heeft er te weinig kennis van of te weinig tijd voor en het levert geen directe omzet op. Het is daarmee een kosten-baten afweging.

Afhankelijk van de noodzaak van bijsturing is mijn advies om tijdig te onderkennen waar uw krachten niet (voldoende) liggen en specialisme tijdig in te huren. Denk hierbij aan iemand die marketingtechnisch sterk is, iemand die u kan helpen met HR-problematiek of iemand die op financieel economisch vlak kan helpen de juiste keuzes te maken. Hoe eerder de juiste specialist aan tafel zit des te meer profijt u ervan heeft.

Het inhuren van een specialist op een bepaald vakgebied kan in de praktijk ook een voorwaarde zijn van uw financier. De afdeling Intensief Beheer adviseert of stelt meer dan eens als voorwaarde voor continuering van de financiering dat een specialist ingehuurd wordt. Ook zal de bank vragen om een “worst-case” scenario uit te werken. Mijns inziens kunt u deze stap het beste vóór zijn. Met een ingehuurde specialist haalt u hier dan het maximale rendement uit. Een afwachtende houding is niet de juiste houding, maar juist laten zien dat er wordt geacteerd naar de situatie en laten zien dat er maatregelen zijn genomen en nog zullen volgen om het tij te keren. Dat zal de bankier van Intensief Beheer meer overtuigen dat u de situatie onderkent dan dat u een afwachtende houding aanneemt.

  • Plan van Aanpak; Toch bij de afdeling bijzonder beheer van uw bank? Wat nu:

Eventueel samen met de specialist kunt u een Plan van Aanpak opstellen. Welke acties zijn er volgens u nodig om uw bedrijf weer rendabel te maken of om een economische crises het hoofd te bieden?

Bijvoorbeeld: Hoe ga ik de brutowinst verbeteren? Hoe hou ik de kosten binnen de perken? Met welke crediteuren ga ik een regeling treffen? Welke maatregelen wil en ga ik nemen? Het antwoord op o.a. deze vragen worden in het plan behandeld.

Ondanks dat een eventuele overdracht naar de afdeling Intensief Beheer niet altijd te voorkomen is (denk ook aan sectorproblematiek of omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen), kunnen de bovenstaande tips het verschil betekenen in een turn-around situatie.

Mijn advies is om te allen tijde uw financier mee te nemen in de acties en investeringen die u heeft gedaan en gaat doen.  Wees in uw plannen altijd realistisch en kritisch naar uzelf. Alleen zo creëert u goodwill en tijd om een turn-around te kunnen realiseren mocht dit nodig zijn.

Tim Klinker

Over de auteur

Tim Klinker, partner in Noord-Nederland bij CM&P; hij heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied van bedrijfsanalyse, strategische planning en het beoordelen van ondernemersplannen. Hij heeft veel ervaring met ondernemers en ondernemingen die verkeren in een financieel zwaardere periode en hij weet welke zorgen dit met zich meebrengt. Voorheen vanuit het perspectief van de bank, sinds hij partner is bij CM&P nóg meer vanuit het perspectief van de klant.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 81 11 72 86 of via mail tim.klinker@cmenp.nl