< p>

Achtergestelde Leningen Fonds & Bedrijfsleningen fonds - Claassen, Moolenbeek en Partners

Achtergestelde Leningen Fonds & Bedrijfsleningen fonds

Deel deze pagina

15 april 2015Voor financieringen van het MKB zijn diverse mogelijkheden. Zo kennen we de borgstellingskredieten, kredietunies, het MKB impulsfonds en crowdfunding. Komende zomer kunnen we daar het Achtergestelde Lening Fonds en het Bedrijfsleningsfonds aan toevoegen.

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII)

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) bestaat sinds 2014 en bestaat uit dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars. De NLII gaat Nederlandse investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs, zorg, woningbouw, MKB en duurzame energie geschikter maken voor institutionele beleggers. Hierdoor kunnen zij meer investeren in de Nederlandse economie. Het kabinet ziet de NII als krachtig initiatief dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de financiering van Nederlandse projecten. Pensioenfondsen en verzekeraars hebben een vermogen van ongeveer 1.400 miljard euro. Daarvan willen zij graag een groter deel dan zij nu doen, in Nederland beleggen.

De financiering door de institutionele beleggers vindt plaats via fondsen. Op deze manier weet NLII de behoefte aan financiering bij de ondernemingen te bundelen zodat er voldoende omvang is om te voorzien in de minimale investeringsbehoefte van de institutionele beleggers. Hierdoor profiteren ondernemers van additionele financieringsmogelijkheden en krijgen institutionele beleggers de mogelijkheid om direct in de Nederlandse economie te investeren.

Achtergestelde Leningen Fonds (ALF)

Het ALF verstrekt achtergestelde leningen aan MKB ondernemers met gezonde groei- en winstvooruitzichten die op basis van hun balanspositie niet of slechts ten dele in aanmerking komen voor bancair krediet zonder achtergestelde lening. Het beoogde fondsomvang bedraagt ongeveer 300 miljoen euro en heeft de volgende voorwaarde.

  • Voor iedere euro ALF financiering dient de bank een gelijk bedrag aan gewone bancaire financiering tegenover te stellen. De omvang van de te verstrekken ALF financiering bedraagt minimaal 150.000 euro en maximaal 5.000.000 euro. Het ALF kent voor institutionele beleggers een staatsgarantie van 50% op de hoofdsom van de achtergestelde lening.

Bedrijfsleningen Fonds (BLF)

Het BLF (voorheen bekend onder de naam NL Ondernemingsfonds) neemt deel in leningen die banken, onder reguliere voorwaarde, willen verstrekken aan gezonde ondernemingen, met goede business plannen. Maar die niet kunnen verstrekken, omdat ze bijvoorbeeld al teveel financiering hebben uitstaan op de onderneming of in de sector waarin de onderneming actief is. Doordat het fonds een deel van de financiering op zich neemt, ontstaat ruimte om een groter bedrag aan deze onderneming te kunnen verstrekken. Het beoogde fondsomvang bedraagt bij start 500 miljoen euro met een doorgroei naar 1 miljard euro. Het fonds kent de volgende voorwaarde.

  • Het aandeel van het fonds in de te verstrekken lening bedraagt minimaal 5 miljoen euro en maximaal 25 miljoen euro.
  • De bank verstrekt voor ten minste een gelijk bedrag een lening met gelijke voorwaarden, waardoor bij grotere transacties meerdere banken kunnen deelnemen.

Distributie via de regulieren banken

De landelijke distributie van beide fondsen zal verlopen via de banken. Bij aanvang (begin zomer 2015) in ieder geval de ABN AMRO, Rabobank en ING.

Specialist in financieringen

Claassen, Moolenbeek & Partners is voor het MKB al meer dan 30 jaar de partner als het gaat om financieringen. Zo ook bij deze nieuwe vorm van financiering. Door ons breed kantoren netwerk (35 kantoren door het gehele land) worden wij door alle instanties goed op de hoogte gehouden van diverse ontwikkelingen. Zo ook de ontwikkelingen rond de ACHTERGESTELDE LENINGEN FONDS en het BEDRIJFSLENINGEN FONDS. Wilt u weten of deze financieringsvorm iets voor uw onderneming is? Of wilt u weten welke andere mogelijkheden er zijn voor uw onderneming? Neem dan eens contact op met Claassen, Moolenbeek & Partners. Klik
hier
voor de gegevens.