< p>

Overnamefinanciering lastig? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Overnamefinanciering lastig?

Deel deze pagina

24 maart 2015Het is een feit dat de wereld van financieringen sinds 2008 drastisch is veranderd. Sinds de kredietcrisis zijn de voorwaarden waartegen banken en andere externe financiers willen én kunnen financieren flink aangescherpt. Dit merken wij ook vooral bij financieringen van overnames.

Er zijn vele vormen van financiering die een overname, bij een gefundeerde waardering en uiteindelijk overeengekomen prijs, mogelijk kunnen maken. Een veel voorkomende vorm van financiering bij overnames in het MKB is de financiering door verkoper. Financiering door verkoper kan vervolgens weer op verschillende manieren.

Financiering door verkoper

Bij veel overnames zal een voorwaarde van de externe financier zijn dat de verkopende partij mee zal moeten financieren met een zogenaamde Vendor Loan. Een dergelijke lening van de verkoper aan de koper kent marktconforme voorwaarden, maar is wel vaak achtergesteld op de financier. Dus met de nodige risico’s.

Financiering door verkoper kan ook middels een earn-out constructie. Hierbij wordt een deel van de verkoopsom afhankelijk van de toekomstige winsten, die werkelijk gerealiseerd worden. Een constructie waarbij de kopende partij en de verkopende partij dan ook een langere tijd met elkaar verbonden blijven, met veel risico op discussie en waarbij goede afspraken over de earn-out dus van groot belang zijn.

Er kan ook gedacht worden aan een geleidelijke aandelenoverdracht. De aandelen worden dan in diverse stukjes overgedragen aan de kopende partij. De waarde van de aandelenpakketten kan hier dan behoorlijk fluctueren. Afspraken, vastgelegd in de overeenkomst, zijn hier dan ook van essentieel belang.

Onafhankelijke begeleiding

Vroeger ging u vaak pas in een laat stadium naar de bank. De onderhandelingen waren al grotendeels gevoerd en de verkoopprijs was vaak al bepaald. Op basis van deze parameters vroeg u dan financiering aan een bank.

Echter in de tegenwoordige tijd is dat vaak anders. Financieren is lastiger geworden en de voorwaarden waar onder gefinancierd kan worden zijn strenger. Kortom een overnamefinanciering is nog meer maatwerk geworden. Voor dit maatwerk is specialistische kennis en een goed doordacht financieringsplan nodig. Een financieringsplan dat u haast kant-en-klaar aan een financier voorlegt. Zo verkleint u de kans op afwijzing, want niets is toch vervelender om, ondanks een financieringsvoorbehoud, terug te moeten gaan naar de verkopende partij met de mededeling dat u de financiering niet rond krijgt.

Hebt u ook plannen om bedrijven of delen van bedrijven over te nemen of te verkopen schakel dan een onafhankelijke financierings- en bedrijfsovernamespecialist in.

Claassen, Moolenbeek & Partners is zo’n onafhankelijke specialist en heeft al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van financieringen en overnames. Hierdoor bent u verzekerd van een deskundige begeleiding bij uw verkoop of aankoop van een onderneming. Maak vrijblijvend een afspraak.