Een Financieel plan – Wil jij een goede eerste indruk maken?

Deel deze pagina
Geschreven door: Bart Lemmen
16 augustus 2018

Financieel plan maken

Een ondernemingsplan is een belangrijke leidraad voor jou als ondernemer. Niet alleen wanneer je start met ondernemen, maar vooral ook om de voortgang van realisatie van je doelen te bewaken en bij te sturen wanneer nodig. Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan is het Financieel plan. Maar…wat is een financieel plan en wat moet er eigenlijk in staan? Geen nood…wij gaan je helpen met het maken van een financieel plan! Belangrijk is om ook op dat onderdeel een goede eerste indruk te maken.

In de laatste maanden van 2017 hebben we een reeks blogs gepubliceerd waarin wij alles over het ondernemingsplan, oftewel bedrijfsplan, hebben uitgelegd. In het eerste artikel gaven wij een algemene uitleg, in het 2e artikel behandelden wij de onderdelen Organisatie en Cijfers en in het laatste deel gingen wij verder in op het opstellen van een ondernemingsplan.

Wat is een financieel plan?

Zoals gezegd is het financieel plan een onderdeel van je ondernemingsplan. Je kunt het zien als een middel om te bepalen of jouw plannen financieel haalbaar zijn. Het geeft inzicht in de winstmogelijkheden, maar ook in de risico’s van je onderneming. Met name als je externe financiering zoekt, is het financieel plan één van de belangrijke onderdelen om potentiële financiers te overtuigen. Maar ook als je geen externe financiering zoekt, is het, net zoals het hele ondernemingsplan, een belangrijke leidraad voor jezelf.

Hoe kan ik zelf een financieel plan maken?

Net zoals het gehele ondernemingsplan, kun je het financieel plan natuurlijk zo beknopt of uitgebreid maken als je zelf wilt. Uiteraard raden wij altijd aan dit onderdeel serieus aan te pakken en dus zo uitgebreid mogelijk te behandelen. Ons advies is dan ook: schakel een professionele partij in voor hulp. Uiteraard kun je ook zelf een financieel plan maken, maar vergeet niet het belang om dit kritisch te toetsen op haalbaarheid. De volgende onderdelen mogen dan zeker niet ontbreken: Investeringsbegroting,  financieringsplan en begroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en de begroting privé uitgaven.

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting, oftewel het investeringsplan, geeft inzicht in wat je minimaal nodig hebt aan geld om te kunnen starten of om je (nieuwe) plannen te bewerkstelligen. Je betrekt hier zowel de vaste activa als de vlottende activa in. Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar in de onderneming zullen blijven, zoals computers, machines, inventaris, etc. Vlottende activa zijn bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in een onderneming blijven, zoals voorraden of liquide middelen (het contante geld in kas of op de bankrekening waar je direct betalingen mee kunt doen). Met name dit laatste onderdeel wordt vaak over het hoofd gezien, waarmee je het risico loopt dat je na opstart of investering in vaste activa al snel een tekort aan geld hebt.

Financieringsbegroting

Hier ga je uiteenzetten hoe je de investering uit het investeringsplan wilt gaan financieren. Hoeveel eigen vermogen (lees: eigen geld/middelen) breng je in? Leg dit dan naast de resultaten uit de investeringsbegroting en je kunt zien voor welk bedrag je nog externe financiering nodig hebt. Dit geeft je ook houvast in hoeverre je straks inkomsten moet reserveren voor aflossing en rente. Het is belangrijk om hierin inzicht te hebben, zodat je ook op de lange termijn aan deze verplichtingen kunt voldoen.

Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting ga je een overzicht maken van je verwachte omzet en de kosten. Je noteert dus wat je verwacht te verdienen en trekt daar de ingeschatte kosten vanaf. Denk daarbij niet alleen aan de inkoopkosten, maar ook aan zaken als personeelskosten, managementfee of verzekeringen. Verminder het bedrag ook met belastingen die er nog vanaf gaan en je houdt onder de streep je netto winst over. In geval van eenmanszaak of V.o.f. dien je van deze winst te leven, oftewel; dit is je ondernemersloon. Zo krijg je overzichtelijk welke omzet je moet behalen om quitte te spelen of winst te maken.

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is eigenlijk een soort van voort borduursel van voorgaande exploitatiebegroting. Je noteert het beginsaldo op de eerste dag van het jaar of datum van starten. Vervolgens ga je noteren wat je iedere maand aan inkomsten en uitgaven verwacht. Met name de liquiditeitsbegroting is een dynamisch onderdeel, wat je telkens kunt aanpassen naar daadwerkelijke resultaten. Hieruit kun je opmaken in welke maanden je tekort komt, of juist meer verdient. Door een goed inzicht in je liquiditeit kun je hierop blijven inspelen.

Begroting privéuitgaven

Als ondernemer wil je uiteraard voldoende omzetten om de onderneming financieel gezond te houden. Maar het is ook belangrijk om privé niet kopje onder te gaan. Een begroting voor privéuitgaven is daarom ook heel belangrijk. Zo kun je bepalen welk privéinkomen je minimaal nodig hebt om zowel privé als zakelijk het hoofd boven water te houden.

Vergeet ook eventuele subsidies of andere regelingen niet!

Soms kun je aanspraak maken op aantrekkelijke subsidies of andere (fiscale) regelingen. En dit kan ervoor zorgen dat je minder externe financiering nodig hebt, dan je gedacht had. Vergeet dus ook zeker niet grondig onderzoek te (laten) doen naar mogelijke subsidies. En betrek dat ook altijd in je financieel plan.

Waar zal een financier met name naar kijken?

Uiteraard kijkt een financier naar jouw ondernemingsplan, waarin je plannen en de onderbouwing daarvan uitgebreid uiteengezet zijn. Maar daarbij letten zij niet alleen op de cijfers en of de sommen kloppen, maar ook hoe goed jij het als ondernemer kunt overbrengen, inschatten en onderbouwen. Is voldoende gekeken naar de markt, en hoe heb je dat aangepakt? Wat zijn de trends, ontwikkelingen of risico’s vanuit de markt? Heb je voldoende inzicht in cijfers? En kun je een financier voldoende zekerheid bieden dat het geld zal worden terugbetaald?

Daarnaast wordt er echter ook gelet op jou als ondernemer. Straal je vertrouwen uit en ben je voldoende voorbereid? Heb je een relevant netwerk om mee te starten? Heb je al ondernemerservaring of ten minste voldoende ondernemerskwaliteiten in je? En ga zo maar door. Jij als persoon (in de ondernemersrol) bent dus ook een belangrijk onderdeel in de beslissing of je een financiering gegund krijgt of niet.

Meer weten?

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je als geen ander helpen. Samen kunnen we een financieel plan maken waarmee je bij potentiële investeerders een goede eerste indruk maakt, maar ook tijdens je hele ondernemersavontuur een belangrijke houvast blijft. Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Met onze landelijke dekking is er altijd wel een expert in de buurt. Zoek hier een vestiging bij jou in de buurt

Bart Lemmen, CM&P Venray

Over de auteur:

Bart Lemmen is zeer ervaren in het samenbrengen van mensen binnen een onderneming. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met hem op via www.cmenp.nl/partner/Bart-Lemmen.