< p>

Wat is uw bedrijf momenteel waard? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Wat is uw bedrijf momenteel waard?

Deel deze pagina

21 mei 2015

afbeelding copyright CM&P

Wat is mijn onderneming waard? Deze vraag komt bij ondernemers hun gehele ondernemerscarrière diverse malen aan de orde.

De volgende vragen bereiken mij maandelijks.

  • Hoe bouw ik aan de waarde van mijn onderneming?
  • Wat moet ik de komende jaren doen om mijn bedrijf verkoop klaar te maken?
  • Is dit niet het juiste moment om mijn bedrijf te verkopen?

Onderzoek naar bedrijfsoverdracht?

Uit recent onderzoek van Panteia/EIM bleek dat de afgelopen jaren ongeveer 1% van de bedrijven tussen 10 en 200 medewerkers van eigenaar is gewisseld. Van de ondervraagde ondernemers geeft 72% aan na te denken over verkoop van het bedrijf. 30% van de ondernemers verwacht dat dit onderwerp binnen 5 jaar relevant zal zijn. Dit zou betekenen dat er in de komende vijf jaren, jaarlijks 4.200 MKB bedrijven in de verkoop komen. Zoals verwacht denken oudere ondernemers vaker na over verkoop dan jonge ondernemers, 85% van de ondernemers ouder dan 46 geeft aan wel eens na te hebben gedacht over verkoop.

Waardecreatie

De waarde van een onderneming wordt grofweg beïnvloed door een tweetal aspecten, namelijk de verwachte geldstromen en het risicoprofiel van die geldstromen. Om waarde te creëren binnen uw onderneming kunt u dus twee dingen doen. Zorgen voor hogere (verwachte) geldstromen of zorgen voor een lager risicoprofiel. Of als u toch op dreef bent en het is mogelijk, kiezen voor beide opties.

Waardering van uw bedrijf

De bedrijfswaardering van Claassen, Moolenbeek & Partners kunt u afnemen als los onderdeel of zetten wij in als onderdeel van een traject zoals bijvoorbeeld het ondernemingsplan. Daar geven we concreet aan wat mogelijkheden zijn om de waarde van uw onderneming te verhogen. Een bedrijfswaardering geschiedt door ons bureau op basis van actuele en algemeen aanvaarde methoden en worden uitgevoerd door Register Valuaters (RV). Een RV waardeert uw onderneming op basis van verwachte kasstromen, het risicoprofiel en de financiële positie van uw bedrijf. Hierbij wordt optimaal rekening gehouden met de toekomst van uw bedrijf. Een uitspraak als “uw onderneming is vier keer de winst” of “één maal de omzet” houdt te weinig rekening met de toekomst. Immers winst of omzet is niet elk jaar hetzelfde, dus welke winst of omzet pakt u dan.

Wilt u meer weten of wilt u u de waarde van uw onderneming weten. Klik dan
hier
voor het maken van een vrijblijvende afspraak.