Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Is mijn onderneming verkoopklaar?

Deel deze pagina
Geschreven door: Robert Claassen MBA
28 september 2022Wat betekent verkoopklaar maken van mijn onderneming?

Het starten of overnemen van een onderneming was destijds een belangrijke keuze: het begin van het ondernemerschap. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot mooie kansen en een succesvol bedrijf. Maar nu is het moment daar, je wilt het rustiger aan gaan doen en de onderneming verkopen. Afstand nemen van de onderneming is wederom zo’n belangrijke keuze.

Je krijgt veel vragen die je moet beantwoorden. Aan wie kan de onderneming verkocht (of overgedragen) worden? Is mijn bedrijf daar eigenlijk wel klaar voor? Met andere woorden is mijn bedrijf verkoopklaar? Wat houdt verkoopklaar dan in? In dit artikel zetten we verder uiteen wat er bij komt kijken om een onderneming verkoopklaar te maken.

 

Wat is verkoopklaar maken? Waar moet ik dan aandenken?

Eigenlijk is een onderneming zelden verkoopklaar. Altijd zijn er verbeteringen door te voeren die een verdere groei kunnen realiseren. Één van de eerste vragen die ondernemers vaak stellen tijdens de eerste kennismaking is: “is mijn onderneming wel verkoopklaar? “.

Om te bepalen of een onderneming verkoopklaar is, moet jij als ondernemer antwoord geven op de vraag “ben je er klaar voor om de onderneming te verkopen?”. Dit is een lastig besluit en een bewustwordingsproces waar wij met jou als ondernemer bij stilstaan. Daarna komt de vraag “maar wat is mijn onderneming dan waard?”. Is dat bedrag voldoende om de persoonlijke wensen, na de verkoop van de onderneming, te realiseren. Als de bedrijfswaarde lager is dan je verwacht en de opbrengst daarmee niet voldoende is voor de jaren na de verkoop, dan kan je je afvragen of de onderneming verkoopklaar is. Immers gaat het dan mogelijk niet voldoende opleveren voor de jaren na verkoop. Hoe een bedrijfswaardering verloopt lees je hier.

 

Cruciaal is dat het huis op orde is op het moment dat het verkooptraject wordt ingezet. Kortom zo goed mogelijk verkoopklaar maken van de onderneming. Hieronder een aantal zaken waaraan gedacht moet worden:

  1. Zijn de financiële cijfers accuraat en up-to-date. De eventuele koper wil niet alleen de jaarcijfers ontvangen, maar ook de tussentijdse cijfers. Daarnaast is het goed om deze informatie accuraat beschikbaar te hebben, maar er zal ook goed bekeken moeten worden welke kosten zijn overbodig. Kunnen die niet worden overgezet naar de persoonlijke holding of stopgezet en daarmee worden genormaliseerd.
  2. Welke bezittingen (activa) zaken kunnen worden opgeschoond op de balans of worden overgedragen naar de bovenliggende holding(s).
  3. Zijn de contracten en overeenkomsten met de klanten en afnemers nog volledig en wat is de looptijd nog. Soms zijn er mondelinge afspraken gemaakt, kunnen deze niet worden geformaliseerd.
  4. Zijn de eventuele vergunningen en certificering op orde en wat is de resterende looptijd. Kunnen ze tussentijds worden verlengd.
  5. Spelen er geen issues die een belemmering kunnen zijn in de verkoop. Bijvoorbeeld juridische geschillen of andere disputen. Deze moeten dan eerst worden opgelost, want een koper vindt daar altijd wat van en spannend hoe dat na overname gaat. Als ondernemer heb je er na de verkoop geen grip meer op terwijl het over het algemeen buiten de overname wordt geplaatst. Daarnaast is dit een punt in de onderhandelingen. Dit kan je beter voor zijn indien mogelijk.
  6. Is de onderneming onafhankelijk van de eigenaren en/of sleutelfiguren of op korte termijn te realiseren? Kopers vinden het al spannend genoeg om een onderneming over te nemen en als dan meteen in de eerste drie maanden nieuw management (van buitenaf) benodigd is dan is dit een punt van aandacht. Maak het bedrijf minder afhankelijk van jou als eigenaar.
  7. Bij het verkoopklaar maken is het ook wenselijk om te kijken naar de fiscale en juridische structuur. Een wijziging van de rechtsvorm kan een fiscaal voordeel opleveren. Hier moet wel vroegtijdig mee begonnen worden.
  8. Hoe presteert de onderneming ten opzichte van de concurrenten in de regio. Doet de onderneming het beter of juist minder dan de concurrenten. Kortom waar ligt de groei voor de onderneming.
  9. Wat is de toegevoegde waarde van de onderneming in de markt en blijft dit ook zo voor de over te nemen partij. Het is goed om hierbij stil te staan alvorens een definitief besluit te nemen om over te gaan tot verkoop.

 

Het verkoopklaar maken van een onderneming gebeurt op uiteenlopende vlakken, maar dat wil niet zeggen dat alles moet worden ondervangen. Dit heeft te maken met de situatie. Wij hebben de afgelopen jaren vele ondernemers mogen helpen bij het verkoopklaar maken en verkopen van de onderneming. Wij gaan hierover graag in gesprek.

Robert Claassen MBA

Over de auteur

Robert Claassen MBA

Robert Claassen; sinds 2010 als partner verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners Rotterdam en sinds 2013 management lid van de landelijke organisatie. In deze jaren heeft Robert al meerdere ondernemers begeleid bij het verkopen van zijn/haar onderneming of het aankopen van een onderneming. De aanpak van Robert is in deze trajecten zeer pragmatisch en creatief om het beste resultaat voor zijn opdrachtgever te realiseren.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 10 45 99 87 of via mail.