< p>

Wat is een cashflow statement? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Wat is een cashflow statement?

Deel deze pagina
Geschreven door: Arja Hilberdink Briggeman
18 juni 2021Wat is een cashflow statement?

Succesvol ondernemen is meer dan een goed product succesvol in de markt zetten. Om al je bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken heb je een positieve cashflow nodig. Dat is simpel gezegd het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Met een cashflow statement maak je dit inzichtelijk. Dit is een document waarin je overzichtelijk laat zien hoe je cashflow in een bepaalde periode is. In Nederland wordt dit ook wel een kasstroomoverzicht genoemd.

Waarom is een kasstroomoverzicht belangrijk?

Van de huur van het bedrijfspand tot het salaris van medewerkers: om als bedrijf te kunnen voortbestaan moet je in staat zijn om de vaste lasten te betalen. Bij een negatieve cashflow kan dat tot problemen leiden. Er komt dan immers minder geld binnen dan dat er uitgegeven wordt. Toch hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen dat het slecht gaat met het bedrijf. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er volop omzet gedraaid wordt, maar dat er veel openstaande facturen van klanten zijn. Met een cash flow statement krijg je overzicht in alle geldstromen. Op basis daarvan kun je actie ondernemen om de cashflow te verbeteren.

Cash flow statement: meer dan een verplichting

Grote en middelgrote ondernemingen hebben een aantal administratieve verplichtingen. Naast het opstellen van een balans, een jaarrekening en een winst- en verliesrekening betreft dat ook het kasstroomoverzicht. Het is goed te beseffen dat de waarde van een cash flow statement meer is dan alleen een wettelijke verplichting. Zoals gezegd zorgt een cash flow statement voor overzicht van de geldstromen. Daarnaast is een kasstroomoverzicht van groot belang voor externe financiers, zoals banken en private partijen. Investeerders stappen pas in als ze erop vertrouwen dat een bedrijf in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Uit welke onderdelen bestaat een cash flow statement?

Een kasstroomoverzicht heeft een vaste structuur en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Operationele cashflow. Alle inkomsten en uitgaven die verbonden zijn met de dagelijkse bedrijfsvoering vallen onder de operationele cashflow. Denk bijvoorbeeld aan verdiensten uit verkopen, de inkoop van materialen en het betalen van salarissen.
  • Cashflow investering. Hieronder vallen de geldstromen die te maken hebben met investeringen, bijvoorbeeld de aanschaf van ICT-producten en kantoormeubilair, maar ook de verkoop van bedrijfsgrond.
  • Cashflow financiering. Onder dit kopje vallen de inkomsten en uitgaven die voortvloeien uit financieringstransacties. Enkele voorbeelden: het aangaan of aflossen van een lening van de bank, het kopen of verkopen van aandelen en het uitbetalen van dividend.

Hoe maak je een cashflow statement?

Een kasstroomoverzicht kun je op twee verschillende manieren berekenen. Er is een directe methode en een indirecte methode. Het verschil is als volgt:

  • Cashflow statement direct method. Alle inkomsten en uitgaven dienen als basis voor het kasstroomoverzicht. Van inkoopfacturen tot ontvangen dividend: alle financiële transacties worden opgeteld en onder de juiste categorie meegenomen in het kasstroomoverzicht. Dit is een vrij arbeidsintensieve methode, maar wel één die een goed beeld schetst van de dagelijkse praktijk.
  • Cashflow statement indirect method. Het bedrijfsresultaat staat bij deze methode centraal. Dat wordt gecorrigeerd voor posten die in de betreffende periode geen financiële transactie met zich meebrachten, denk bijvoorbeeld aan afschrijvingen, debiteuren en crediteuren. Daarbij worden gegevens uit de winst- en verliesrekening en de balans gebruikt.

Cashflow statement voorbeeld

Ben je benieuwd hoe een kasstroomoverzicht er precies uitziet? Bekijk het voorbeeld hieronder. Dit is een vereenvoudigde weergave van een fictief bedrijf. Wil je hulp bij het opstellen van een cash flow statement? Neem dan contact op met CM&P.

Cashflow statement bedrijf X, periode Y Bedrag
Bedrijfsresultaat voor belasting € 130.000
Vennootschapsbelasting 16,5% € 21.450
Bedrijfsresultaat na belasting € 108.550
Afschrijvingen + € 7.500
Investeringen + € 15.050
Desinvesteringen – € 3.000
Werkkapitaal – € 4.000
Vrije kasstroom € 124.100

Statement of cashflows: meer weten?

Een cash flow statement zegt iets over de financiële gezondheid van het bedrijf. Het staat volledig los van de winstgevendheid van de onderneming, maar is net zo belangrijk. Het is dan ook verstandig om geregeld een kasstroomoverzicht op te stellen. Niet voor de wet of voor investeerders, maar voor jezelf. Beschouw het cashflow statement als een hulpmiddel om de zakelijke geldstromen te overzien en beheersen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan over de relatie tussen groei en cashflow, of onze tips om je cashflow te verbeteren. Wil je liever direct schakelen met een expert? Neem dan contact op met CM&P.

Over de auteur

Arja Hilberdink Briggeman RA

Arja heeft na haar studie registeraccountant vele cursussen gevolgd op financieel, organisatorisch, strategisch en change management gebied en is gecertificeerd toezichthouder.  Op 48-jarige leeftijd gooide zij het roer om en werd algemeen directeur bij Looye Kwekers (Honingtomaten). Vanaf dat moment werd haar liefde voor het MKB en ondernemerschap bevestigd.

Je kunt haar bereiken op 06 – 22 45 18 66 of via mail.