Nieuwe regelgeving inzake off-balance financieringen…

Deel deze pagina

14 januari 2016Stelt u zichzelf het volgende voor. U heeft een gezond bedrijf, waarbij de som van de totale activa 6 miljoen is. Het eigen vermogen van uw bedrijf is in de afgelopen jaren gegroeid tot 2,5 miljoen. Uw solvabiliteit is dus ruim 40 %.

Uiteraard heeft u een financiering voor werkkapitaal bij de bank geregeld. Die financieren u graag, mede door de gezonde solvabiliteit. U maakt ook mooie winsten. Uw bedrijf werkt met (dure) kraanwagens die u geleased heeft. Het totale leasebedrag is 2,5 miljoen. Dit bedrag is off-balans gefinancierd.

De International Accounting Standards Board heeft onlangs bekend gemaakt dat per 1 januari 2019 alle off-balans leasecontracten op de balans moeten worden gemeld. Dit om meer inzicht te geven in de werkelijke financieringen van bedrijven. Het is uitsluitend een boekhoudkundige regel die probeert om alle relevante informatie in één rapportagevorm (de balans) te krijgen. Voor úw bedrijf verandert er in economische zin helemaal niets. U blijft de beschikking houden over uw machines, waarmee u een bedrijf gezond kan laten draaien.

Maar…. uw bank, die zich moet houden aan regels t.a.v. het inschatten van de risico’s (en daarmee samenhangende tariefstelling) wordt plots geconfronteerd met uw bedrijf dat geen 40% buffervermogen heeft, maar nu minder dan 30%. Meerder financiële ratio’s vallen nu ineens anders uit. Immers uw balanstotaal werd door deze regelgeving verhoogd naar 8,5 miljoen, terwijl het eigen vermogen 2,5 miljoen is gebleven. Dat kan gevolgen hebben voor de relatie met uw bank, terwijl er niets gewijzigd is. Immers ook de bank wist van de lease van de kraanwagens en heeft inclusief deze informatie u als gezond beoordeeld voor het verstrekken van de financiering.

Het doel van de IASB is wel duidelijk,  echter de nieuwe regelgeving dreigt het kind met het badwater weg te gooien en zal zeker uitnodigen tot creatieve alternatieve constructies.

Wellicht vindt u het onderstaande ook interessant: