Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Het informatiememorandum – de verkoopbrochure van jouw bedrijf

Deel deze pagina
Geschreven door: Arja Hilberdink Briggeman
17 oktober 2023

informatiememorandum

Als je besloten hebt om je bedrijf te verkopen dan is het belangrijk om een verkoopbrochure op te stellen. We noemen dit een Informatiememorandum. Je wilt je bedrijf namelijk niet aan de eerste de beste verkopen maar een keuze maken uit de partijen die geïnteresseerd zijn. Met een informatiememorandum houd je door de vastlegging ook goed controle over de informatie die je in eerste instantie wilt delen. Een laatste argument is dat het memorandum (of in afgeslankte vorm de teaser) nodig kan zijn voor het plaatsen op een handelsplatform voor bedrijven.

 

Wat staat er in een informatiememorandum?

Er zijn geen vaste regels qua inhoud en vorm, maar het is aan te bevelen om in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod te laten komen:

 • bedrijfsprofiel;
 • juridisch profiel;
 • bedrijfsactiviteiten;
 • afzetmarkt(en);
 • marketingstrategie;
 • financiële onderbouwing;
 • toekomstverwachtingen;

 

Zorgvuldigheid is troef bij een bedrijf verkopen, daarom is in eerste instantie geheimhouding belangrijk. Het is aan te bevelen om uw bedrijf met een anoniem profiel in de markt te laten zetten door een overnamespecialist.

 

Hoe vind je de geschikte koper voor jouw bedrijf?

Op het moment dat het informatiememorandum gereed is en het bedrijf verkoopklaar is, kun je gaan starten met de verkoop, maar hoe vind je dan geschikte kopers?

 

Om te beginnen kun je samen met jouw overnameadviseur een lijst van potentiële kopers opstellen. Die lijst mag niet te kort zijn (want meer bieders werkt prijsopdrijvend), maar ook niet te lang (want dan lekt het nieuws snel uit naar de markt en dat is slecht voor de verkoop). Potentiële kopers moeten passen bij de wensen en eisen van de ondernemer. Ook de insteek van een bedrijf verkopen is belangrijk: wordt het hele bedrijf verkocht of gaat het slechts om een deel? In het laatste geval zal de koper ook partner worden en dan spelen persoonlijke eigenschappen eveneens een rol.

 

Op basis van de opgestelde lijst kunnen potentiële kopers benaderd worden. Een geheel andere weg die bewandeld kan worden is om jouw onderneming te koop te zetten op gespecialiseerde platformen. Je plaatst dan een (anoniem) profiel en potentiële kopers melden zich als geïnteresseerde partij.

 

Heeft zich een potentiële kandidaat gemeld? Dan is het tijd om de onderhandelingen te openen. Het is goed te beseffen dat koper en verkoper op verschillende manieren over het bedrijf oordelen. Een potentiële koper kijkt eerst naar de waarde van het bedrijf bij verkoop, terwijl de verkoper het meest geïnteresseerd is in de netto-opbrengst. Het is dan ook belangrijk om vanaf het begin een gemeenschappelijke taal te kiezen, ofwel dezelfde definities te hanteren.

 

Waarom een Non-Disclosure Agreement en een Letter of Intent?

Op het moment dat de eerste koper zich aandient, dan neemt de spanning toe. Mogelijk ga je je afvragen of je echt wel wilt verkopen. Wil je echt afscheid nemen van jouw bedrijf, van jouw kindje?

 

Ook zakelijk gezien ga je een spannende fase in. Je gaat met een vreemde (of iemand die je goed kent) over jouw bedrijf praten. En dat gaat dan niet meer over het kopen of verkopen van een product. Nee, de gesprekken die je dan gaat voeren zijn vertrouwelijk van aard en ook de informatie die je dan gaat uitwisselen is niet voor iedereen bestemd.

 

Daarom is het gebruikelijk om een zgn. NDA te ondertekenen. Een Non-Disclosure Agreement (NDA) of Geheimhoudingsovereenkomst biedt partijen de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie uit te wisselen. In de NDA wordt vooraf afgesproken welke informatie geheim is, voor welk doel deze gedeeld wordt en hoe de ontvangende partij hiermee om moet gaan.

 

Op het moment dat de verkoper en koper het met elkaar eens worden over de (voorgenomen) verkoop en koop van de onderneming is het gebruikelijk dat er een LoI wordt opgesteld en ondertekend. Een Letter of Intent (LoI) of Intentieovereenkomst is een overeenkomst waarin twee (of meer) partijen de intentie uitspreken om samen een bepaald doel te bereiken. In dit geval is het doel een definitieve verkoopovereenkomst te sluiten en zullen onder meer de volgende onderwerpen opgenomen worden:

 • Bij de deal betrokken partijen
 • Uitgangspunten voor het vaststellen van de (ver-)koopprijs
 • Overeengekomen (ver-)koopprijs
 • Voorwaarden voor totstandkoming definitieve transactie
 • Ontbindende voorwaarden

 

Tot slot

Nadat de LoI ondertekend is, zal de kopende partij de zogenaamde due diligence (“boekenonderzoek”) gaan uitvoeren. Op basis van dit onderzoek zal de definitieve prijs en condities met elkaar bepaald worden. En kan tot de feitelijke overdracht van de onderneming worden overgegaan.

Deskundig advies

Wil jij werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf? Als je eens wilt sparren, neem dan gerust contact met mij of een andere partner op. Claassen, Moolenbeek & Partners beschikt over een groot landelijk netwerk waardoor er altijd een partner bij jou in de buurt is!

Over de auteur

Arja Hilberdink Briggeman RA

Arja heeft na haar studie registeraccountant vele cursussen gevolgd op financieel, organisatorisch, strategisch en change management gebied en is gecertificeerd toezichthouder. Op 48-jarige leeftijd gooide zij het roer om en werd algemeen directeur bij Looye Kwekers (Honingtomaten). Vanaf dat moment werd haar liefde voor het MKB en ondernemerschap bevestigd.

Je kunt haar bereiken op 06 – 22 45 18 66 of via mail.