< p>

Hoe bepaal je de waarde van je bedrijf? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Hoe bepaal je de waarde van je bedrijf?

Deel deze pagina

4 februari 2015

U overweegt uw bedrijf te verkopen. U overweegt een bedrijf te kopen. U overweegt een bestaand bedrijf over te nemen. U overweegt uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Maar wat is dan de waarde van uw bedrijf. Nog belangrijker is hoe bepaal ik die waarde. Er zijn talrijke methoden om de waarde van uw onderneming vast te stellen. Welke.

Intrinsieke waarde methode

De intrinsieke waarde is de actuele waarde van bezittingen minus de actuele waarde van de schulden. Het grootste nadeel van deze methode is dat geen rekening wordt gehouden met met de winstgevendheid van de onderneming. Ook wordt geen rekening gehouden met het risicoprofiel van de onderneming. Stel dat blijkt dat er van de drie grootste klanten er twee het contract met de onderneming hebben opgezegd dan heeft dit bij de intrinsieke waarde methode geen invloed op de waarde van de onderneming.

Multiples

Op basis van de omzet, de winst, de omvang of andere bedrijfseconomische waarde kan men een multiples toekennen. De waarde van het bedrijf wordt dan bepaald op basis van 8 maal de omzet, of 8 maal de netto winst. De gekozen multiples is dan weer bepaald door een gemiddelde in de branche of sector. Echter wat als er de afgelopen 3 jaar geen investeringen meer heeft plaatsgevonden. Hierdoor zullen de afschrijvingen dalen, met uiteindelijk ook een hogere netto winst. Hogere netto winst * multiplier = hogere verkoopprijs.

Verbeterde rentabiliteitswaarde-methode

Deze methode is gebaseerd op de veronderstelling dat een onderneming ‘eeuwigdurend’ een bepaalde winstgevendheid realiseert. Deze winstgevendheid is in het algemeen gebaseerd op de resultaten die in het verleden door de onderneming zijn behaald en impliciet wordt verondersteld dat deze resultaten ook in de toekomst kunnen worden gerealiseerd.

Hoewel de winst contant wordt gemaakt tegen een bepaald risicoprofiel van de branche/onderneming is het nadeel dat een aantal componenten in deze berekening niet wordt meegenomen. Zo wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met investeringen in vaste activa of werkkapitaal.

DCF methode (Discounted Cash Flow methode)

De Discounted Cash Flow methode (DCF methode) gaat uit van de verwachte cashflows die uw onderneming in de toekomst zal genereren. Hieronder verstaat men de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen voor de vermogensverschaffers van de onderneming en kunnen worden aangewend voor aflossingen of het uitkeren van dividend. Deze cashflows kunnen als volgt bepaald worden: bedrijfsresultaat + afschrijvingen – netto investeringen – mutatie werkkapitaal.

Bij de DCF methode worden de cashflows verdisconteerd tegen een rendementseis. Dit is de rendementseis die een koper stelt als hij een bepaalde onderneming wil kopen. Met andere woorden: binnen hoeveel jaar hij zijn geld wil terugverdienen. Des te hoger het risicoprofiel, des te hoger de rendementseis en des te lager de waarde. Overigens is dit risicoprofiel voor iedere onderneming verschillend. Zo heeft geld verdienen met de langdurige verhuur van een pand een lager risicoprofiel dan geld verdienen met een bouwonderneming die de panden bouwt.

Waarom de verbeterde rentabiliteitswaarde methode minder geschikt is dan DCF methode

Ad Scheepbouwer, voormalig KPN topman, vatte eens de essentie van waarderen goed samen:

“Beoordeel de waarde van een onderneming niet op zijn winstgevendheid, maar kijk naar wat er aan het begin van het jaar en het einde van het jaar op de bank staat. Dit is het bedrag dat werkelijk in een jaar verdiend is.”

Beoordeel de verkoopwaarde van uw bedrijf dus op haar geldstromen (DCF Methode) in plaats van op haar winstcapaciteit (Verbeterde Rentabiliteitswaarde-methode). Kijk daarnaast naar de toekomst in plaats van naar het verleden. Een koper dient per slot van rekening zijn koopsom terug te verdienen met geldstromen in de toekomst.

Register Adviseur Bedrijfsopvolging Business Valuation (RAB® BV)

Een Register Adviseur Bedrijfsopvolging Business Valuation (RAB-BV) is een financieel deskundige met als specialisatie waardebepaling van ondernemingen ofwel business valuation. Opgeleid door Avans+/Instituut Scire. Hiermee voldoet de Business Valuator aan de hoge kwaliteitseis die men stelt aan bedrijfswaardering. Claassen, Moolenbeek & Partners heeft diverse partners die Business Valuator zijn. Daarnaast heeft Claassen, Moolenbeek & Partners al meer dan 30 jaar ervaring in de begeleiding van ondernemers bij het verkopen, kopen of overdragen van een onderneming. Ware specialisten dus. Klik
hier
voor het maken van een vrijblijvende afspraak. We staan u graag te woord.