Concurrentie ondernemingsplan

Deel deze pagina

20 juni 2022

Concurrentie_ondernemingsplan

Een sterk ondernemingsplan belicht niet alleen de bedrijfsactiviteiten en de financiële dekking daarvan, maar benoemt ook de unieke waarde van het bedrijf. Anders gezegd: de onderscheidende waarde ten opzichte van de concurrentie. Het uitvoeren van een concurrentieanalyse is dan ook raadzaam. Wat moet je weten rondom het onderwerp ‘concurrentie ondernemingsplan’? Een overzicht in vogelvlucht.

Wat is een concurrentieanalyse?

Een praktische, overzichtelijke manier om de sterke en zwakke punten van je concurrentie in beeld te krijgen: dat is het doel van een concurrentieanalyse. Door die punten af te zetten tegen de kernkwaliteiten van jouw bedrijf, krijg je waardevolle inzichten. Zo ontdek je hoe andere bedrijven zich profileren, op welke doelgroep ze zich richten en welke prijsstelling ze hanteren. Dat is een schat aan informatie voor je businessplan. Ook voor een gerichte strategie rondom marketing is de concurrentieanalyse bijzonder waardevol.

Concurrentieanalyse modellen

Er zijn verschillende concurrentieanalyse modellen die je kunt gebruiken. De volgende vragen worden veel gebruikt en zijn dus een handig format voor een concurrentieanalyse:

  1. Begin bij het begin en breng eerst je concurrenten in kaart. Wie zijn actief in dezelfde branche/regio? Maak hiervoor gebruik van Google (zoek bijvoorbeeld op ‘Utrecht aannemer’).
  2. Wat is het aanbod van je concurrenten? En welke prijsstelling hanteren zij?
  3. Wat is de doelgroep van je concurrenten? Tip: kijk naar online reviews.
  4. Wat zijn de marketingstrategieën van concurrenten? Ook hierbij is Google je grootste vriend.
  5. Wat is het onderscheidend vermogen van iedere concurrent? Wordt er bijvoorbeeld speciale service geleverd, of is er sprake van een uniek product?

SWOT analyse

Bovenstaande vragen moet je niet alleen beantwoorden voor je concurrenten, maar ook voor je eigen bedrijf. Dat doe je door middel van een SWOT analyse. Hiermee onderzoek je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je bedrijf. Want pas als je daar inzicht in hebt, ben je in staat om de onderzoeksresultaten van de concurrentieanalyse op waarde te schatten. Voor dat laatste maak je gebruik van een andere tool: de concurrentiematrix.

Concurrentiematrix maken

Heb je alle gegevens verzameld? Dan is het tijd voor de analyse middels een concurrentiematrix. Daarin zet je de onderzochte bedrijven af tegen de onderzoekscriteria, bijvoorbeeld: prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Per onderdeel geef je een score: + (sterk), ++ (erg sterk), – (zwak) en – – (erg zwak).

Een voorbeeld:

Jouw bedrijf Concurrent A Concurrent B
Aanbod ++ – –
Marketing – – + ++
Prijs + + +
Merkbeleving ++ +
Kwaliteit ++ – –

 

Interpretatie concurrentieanalyse

Bovenstaande tabel is fictief, maar het laat wel goed de waarde van een concurrentieanalyse zien. In dit voorbeeld scoort ‘jouw’ bedrijf slecht op marketing en merkbeleving, in relatie tot de concurrentie. Het aanbod (assortiment) en kwaliteit zijn daarentegen een stuk beter, terwijl het prijsniveau vergelijkbaar is. Kortom: in dit geval is het hoog tijd voor een krachtige marketingstrategie!

Concurrentieanalyse Porter

Het is zinvol om even uit te zoomen. Waar de concurrentieanalyse de nadruk legt op het concreet onderzoeken van jouw concurrenten, is het ook raadzaam om het vijfkrachtenmodel van Porter te gebruiken. Daarmee onderzoek je namelijk de gehele bedrijfstak. Ideaal voor startups, maar zeker ook voor gevestigde namen. Marktontwikkelingen gaan vaak snel en zorgen voortdurend voor verandering.

Kenmerken concurrentieanalyse Porter

Het model van Porter brengt niet alleen de spelers in een bedrijfstak in kaart, ofwel de concurrenten, maar ook hun onderlinge verhoudingen: wie staat bovenop de apenrots? Daarnaast maakt het model inzichtelijk hoe toekomstbestendig een bedrijf eigenlijk is. Het vijfkrachtenmodel is als volgt opgebouwd:

  • Dreiging van nieuwe toetreders: Hoe makkelijk/moeilijk is het om actief te worden in de markt?
  • Dreiging door concurrenten: Welke partijen zijn actief in de markt, hoeveel marktaandeel hebben ze en hoe verhouden ze zich tot elkaar?
  • Dreiging door substituten: In hoeverre zijn er partijen die een andere oplossing bieden dan jij, maar die wel gebruikt kunnen worden om jouw product of dienst te vervangen?
  • Afnemerskracht: Wat is de invloed van je klanten? Wat is de prijselasticiteit en hoe makkelijk kunnen klanten overstappen?
  • Leverancierskracht: Wat is de invloed van leveranciers? Hoe groot is de afhankelijkheid en in hoeverre is het mogelijk om van leverancier te wisselen?

Concurrentie in ondernemingsplan: de essentie

Het maken van een concurrentieanalyse is voor ieder bedrijf zinvol. Vanzelfsprekend voor starters om zich te profileren en positioneren, maar ook daarna is het slim om oog te houden voor de concurrentie. We leven immers in een dynamische tijd waarin digitalisering hoogtij viert en de markt vaak snel verandert.

Het is dan ook verstandig om je ondernemingsplan periodiek te herijken en daarbij past een concurrentieanalyse. Je onderzoekt dan vanzelfsprekend directe concurrenten, maar krijgt ook zicht op indirecte concurrenten, bijvoorbeeld bedrijven uit een andere regio of met een substituut ter vervanging van jouw product.

Zo signaleer je trends en spot je kansen. Dat helpt enorm om je unieke waarde te bepalen en daarop je strategie en marketing af te stemmen. De markt is altijd in beweging. Succesvolle bedrijven zijn dat ook.

Wil je meer weten over de concurrentieanalyse, of heb je een specifieke vraag rondom het thema ‘concurrentie ondernemingsplan’? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.