< p>

Transport & Logistiek - 10 tips voor een betere liquiditeit - Claassen, Moolenbeek en Partners

Transport & Logistiek – 10 tips voor een betere liquiditeit

Deel deze pagina
Geschreven door: Richard Boonman MBA
9 oktober 2019In de Transport en Logistieke wereld is de financiering van de bedrijven vrijwel altijd een forse uitdaging, of het nu gaat om een grote investering, de overname van een bedrijf of als de rentabiliteit onder druk staat, waardoor het steeds lastiger wordt de rekeningen te betalen.

Rentabiliteit en liquiditeit onder druk?

In de vele financieringsvraagstukken waar ik op verzoek van TLN transportondernemers bij help, zie ik het laatste half jaar een tendens naar het laatste type vragen: De rentabiliteit staat onder druk en de liquiditeit verslechtert.  Er wordt vaak pas aan de bel getrokken als het probleem al (te) groot is.

Mijn pleidooi aan transportondernemers is om financieel steviger aan het stuur te gaan zitten door te zorgen voor een goed operationeel plan, het monitoren van de rentabiliteitsontwikkeling en de KPI’s én door tijdig bij te sturen.

Om dit te kunnen doen heb ik 10 praktische handvatten op een rij gezet.

10 praktische handvatten voor een betere liquiditeit.

1. De belangrijkste factor voor een goede liquiditeit is (vanzelfsprekend) een goede rentabiliteit. Dit is een veelomvattend onderwerp, met veel mogelijk te nemen maatregelen. Stelregel: Als de winst na VpB (vennootschapsbelasting) onder de 2% van de omzet zakt, is er werk aan de winkel.

2. Zorg dat je een goede voorspelling maakt van je liquiditeitenverloop. Een liquiditeitsbegroting kan hier bij helpen. Dit geeft je bijvoorbeeld zicht op je saldoverloop tijdens en na een vakantieperiode. Klassiek is bijvoorbeeld dat de betaling van facturen door bedrijven vertraagt in mei, omdat dan vakantiegeld betaald moet worden.

3. Weet met wie je zaken doet. Wil je van tevoren weten of je facturen betaald worden, check dan de kredietwaardigheid. Om helemaal zeker te zijn kan je ook denken aan kredietverzekering.

4. Spreek heldere betalingscondities af: 30 dagen is een veel voorkomende standaard. Bij liquiditeitskrapte zou je snellere betaling kunnen overeenkomen in ruil voor het geven van een korting.

5. Factureer snel. Dagelijkse facturering maakt dat je gemiddeld 2 weken eerder je geld binnen hebt, dan bij facturering 1 maal per maand.

6. Zorg dat je een goed systeem hebt van verzending van betalingsherinneringen: Eerste herinnering, tweede herinnering en als het echt nodig is de vordering laten incasseren. In de praktijk verslapt dit bij veel bedrijven vaak, ook onder de commerciële druk om opdrachtgevers niet te willen irriteren.

7. Manage je crediteuren: Betaal ze op de laatste dag van de betaaltermijn en als je krap zit qua liquiditeiten, overleg dan tijdig met je belangrijkste leverancier(s) om tijdelijk later te mogen betalen. Als je zelf het initiatief neemt, heeft de leverancier hier meestal geen problemen mee. Voor de betaling van brandstoffen en personeel (de grootste kostenposten van een transportbedrijf) kan helaas in de praktijk de betaaltermijn niet verlengd worden.

8. Past je financiering bij de behoefte aan liquiditeit? Denk bijvoorbeeld aan bankfinanciering of factoring, maar ook aan herfinanciering van ouder transportmaterieel.

9. Betaal investeringen niet uit je rekening courant. Als er genoeg saldo op je rekening courant is, lijkt het handig een investering hieruit te betalen. Dit is natuurlijk prima als er meer dan voldoende liquiditeit is, maar besef dat het geld dat je hiervoor gebruikt vast zit.

10. Als je voorziet dat de liquiditeit onvoldoende zal zijn om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, overleg dan tijdig met je financiers. Door een heldere presentatie te geven en daarin duidelijk te maken dat je bedrijf een gezond perspectief heeft, zal een financier sneller bereid zijn te helpen door (tijdelijk) bij te financieren of de aflossingen op te schorten.

Richard Boonman MBA

Over de auteur

Richard Boonman MBA

Richard, partner bij CM&P Amersfoort en financieringsspecialist voor TLN-leden. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren van familiebedrijven rond ondernemingsvraagstukken: Strategievorming, begeleiding bij koop en verkoop van bedrijven en financiering.

Je kan Richard bereiken via mail of 06 12 02 14 98