< p>

BENG - tips voor het MKB - Claassen, Moolenbeek en Partners

BENG – tips voor het MKB

Deel deze pagina
Geschreven door: Wim Satter
18 september 2019BENG – het klinkt alsof er een putdeksel dichtvalt en wel met een harde klap. Het is óók de naam van een nieuwe norm die vanaf 2020 van kracht wordt. Wat houdt deze norm in, waar staat BENG voor en wat voor invloed heeft het op mijn MKB onderneming? In dit artikel gaan we dieper op deze vragen in. 

Wat is BENG?

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouwen. Per 1 juli 2020 vervangt BENG de Energiepresentatiecoëfficiënt (EPC), die in 1995 werd ingevoerd. Hierin staan de energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland. Alle vergunningen voor nieuwbouw zullen hieraan worden getoetst. Voor nieuwbouw van overheidsgebouwen geldt de norm overigens al vanaf 1 juli 2019. Ook is het dan voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren als deze een terugverdientijd kennen van minder dan 5 jaar.

BENG moet ervoor zorgen dat de energiebehoefte wordt beperkt en dat er gefocust wordt op duurzaam bouwen en ondernemen.

 

BRON: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wat zijn de BENG-indicatoren?

De BENG eisen zijn opgebouwd uit 3 indicatoren waaraan moet worden voldaan bij het ontwikkelen en bouwen van een nieuwe gebouw. Deze zijn maximale energiebehoefte (hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen), maximale primair fossiel energiegebruik (hoeveel energie is nodig om aan de energiebehoefte van het gebouw te voorzien, zoals verlichting, warm tapwater etc.) en minimaal aandeel hernieuwbare energie (minstens 50% hernieuwbare energie).

Ben je werkzaam als opdrachtgever in de bouw, ontwikkelaar, architect of aannemer? Dan zal je direct te maken krijgen met deze nieuwe regelgeving. Maar ook als toeleverancier moet je rekening houden met deze duurzame maatregelingen.

 

BENG en het MKB

Ook al heb jij als ondernemer niet direct te maken met de nieuwbouw branche, toch kan BENG invloed hebben op jouw onderneming. BENG kan bijvoorbeeld een bedreiging zijn voor de afname van jouw product, wanneer er voor een duurzamer product gekozen wordt. Aan de andere kant, kan deze nieuwe regelgeving voor andere bedrijven juist weer mooie kansen bieden.

De energietransitie zal nog meer BENG-momenten opleveren. De opwarming van de aarde en het uitputten van niet-recyclebare grondstoffen gaan helaas nog wel een tijdje door en er moet dus naar besparingen en alternatieven worden gezocht. Dat heeft impact op veel ondernemingen. Het is daarom zinvol om je als ondernemer af te vragen of het raadzaam is de maatregelen van de overheid af te wachten of alvast proactief actie te ondernemen.

4 punten van advies

 

1. In kaart brengen

Begin met het in kaart brengen van alle kansen en bedreigingen die deze strengere eisen met zich mee brengen. Welke mogelijkheden zijn er voor (energie) besparing? Hoe speel je in op deze veranderende markt? Heb je een product die inspeelt op nieuwe behoeften uit de markt? Of kan/moet je jouw product/dienst aanpassen zodat deze aan de nieuwe eisen voldoet? Kijk hiernaar niet alleen uit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aspect, maar ook vanuit de bedrijfsvoering.

2. Verdienmodellen en financiering

De maatregelen die je voor je onderneming gaat treffen moeten niet alleen voldoen aan de BENG-indicatoren, ze moeten ook rendabel zijn. Houd daarom de verschillende verdienmodellen en financieringen tegen het licht. Wat ga je doen als toeleverancier van de fossiele industrie? Hoe verkrijg je financiering om de investeringen te kunnen doen?

3. Subsidies

Wanneer je duurzame investeringen doet voor je onderneming, zou het kunnen zijn dat je hiervoor subsidies kan ontvangen. Altijd handig om dat na te kijken. Op de website van de RVO vind je een overzicht van verschillende mogelijke subsidies.

4. Praat met een adviseur

Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Het is dan verstandig om met een onafhankelijk adviseur te praten. Deze kan met een frisse blik naar je onderneming kijken en je adviseren op punten waar je vastloopt.

Claassen, Moolenbeek & Partners is een netwerk van ongeveer 70 adviseurs door heel Nederland, die ondernemers op een gestructureerde manier bijstaat bij het bedenken van strategie, de daaruit voortvloeiende maatregelen en financiering, zodat je niet in de open put stapt. BENG!

Over de auteur

Wim Satter

Wim Satter is sinds 2019 partner bij CM&P. Zijn expertise ligt bij Internationale bedrijven en Bedrijfsfinanciering. Meer weten wat Wim voor jou en je onderneming kan betekenen? Neem gerust contact met hem op voor een vrijblijvend gesprek.

Via mail of 06 – 23 33 35 46