Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Geld munten op een blad met financiering cijfers

Off balance financiering bij CM&P

Niet alle verplichtingen kunnen op een balans worden geplaatst. Verplichtingen die niet op de balans kunnen worden vermeld krijgen de naam: off balance. Dit is een term die om toelichting vraagt. De korte uitleg is: off balance financiering is een financiering buiten de balans om.

Wat betekent off balance?

Een balans heeft een creditzijde en een debetzijde. Aan de debetzijde plaats je de bezittingen en aan de creditzijde de schulden. De debetzijde staat links, de creditzijde staat rechts.

Off balance financiering is een verzamelnaam voor alle vormen van financiering die niet op de balans van een onderneming komen. Voorbeelden zijn: leaseovereenkomsten en huur constructies.

Off balance financieringen voorbeelden:

  • Onroerend goed leasing
  • Machine leasing
  • Autoleasing

Financiering op de balans

Wanneer je een investering wilt doen heb je kapitaal nodig. In de zoektocht naar kapitaal voor een investering werp je eerst een blik op de balans. Zijn er openstaande debiteuren die je kan innen? Is er voldoende werkkapitaal beschikbaar?

Zijn er op de balans geen opties, dan moet je verder kijken. Een logische vervolgstap is dan om een externe financiering aan te vragen. Je kan aankloppen bij een bank voor een lening of een rekening-courant krediet. Dit zijn financieringen die op de balans worden vermeld. Deze beïnvloeden het eigen vermogen (de solvabiliteit) en de rentabiliteit.

Wanneer de schuldenlast op de balans niet mag stijgen, omdat dan de solvabiliteit te laag wordt, dan zal je als organisatie moeten zoeken naar een alternatieve methode om aan kapitaal te komen. Een methode die de balans niet beïnvloed, oftewel: off balance.

Waarom off balance financieringen?

Bij een off balance financiering is er sprake van een financiering die niet op de balans komt. Wat betekend dat deze geen directe invloed heeft op de rentabiliteit en de solvabiliteit van de onderneming. Indien een financiering niet op de balans staat kan dat resulteren in optisch betere ratio’s. Dit kan voor een onderneming aantrekkelijk zijn.

Onroerend goed leasen

Veel ondernemingen hebben hun eigen pand. Dit pand is vaak jaren geleden gekocht en is (deels) afgelost. Dit is als het ware “slapend kapitaal”. Het is geen direct onderdeel van de bedrijfsvoering en het pand levert niet direct winst op. Een mogelijkheid is om het pand te verkopen aan beleggers, om het vervolgens weer terug te huren. Op deze wijze kan de onderneming een financiële impuls krijgen.

Financiële of operationele leasing?

Wanneer er niet direct kapitaal beschikbaar is om auto’s, bedrijfspanden of machines aan te schaffen, kan men kiezen voor leasen. Grofweg kan je leasen op 2 verschillende manieren: operationeel en financieel.

Bij financiële lease staat het leaseobject op de balans. Dit heeft als voordeel dat je erop kunt afschrijven. Je wordt bij financiële lease direct economisch eigenaar van het leaseobject. Het juridische eigendom ligt gedurende de leasetermijn bij de leasemaatschappij. Het nadeel is dat de financiering ook op de balans staat. Financial lease is dus geen vorm van off balance financiering.

Operationele lease is een leasevorm die off balance is. Bij deze vorm huur je het leaseobject, maar ligt zowel het economisch als juridisch eigendom bij de leasemaatschappij. Je hoeft het leaseobject dus niet op de balans te vermelden. Bij operational lease betaal je een vast maandbedrag tot het einde van het leasecontract. Vaak is het mogelijk om het contract te verlengen. Aan het eind van de leaseperiode kan je het object voor een bedrag definitief overnemen. Deze leasevorm wordt vaak gebruikt voor de aanschaf van materieel zoals machines.

Factoring: wel of geen off-balance financiering?

Wat is factoring? Bij factoring verkoop je je facturen aan een zogenoemde factoringmaatschappij. In ruil voor een percentage van de totale factuur, betaalt de maatschappij (een deel van) de factuur.

In theorie lijkt het op een vorm van off-balance financiering, dat is het echter zelden. Factoring is alleen off balance als de factormaatschappij het kredietrisico van de vorderingen overneemt.  Desalniettemin is het een interessante vorm van financiering om te benoemen in dit artikel.

Een groot voordeel van factoring is dat je eerder de beschikking krijgt over liquide middelen. Lees meer over factoring in dit uitgebreide whitepaper.

Bij factoring kan je de gehele debiteurenadministratie uit handen geven, het is de vraag of dat wenselijk is. Bij een uitbesteding van de administratie kan het voorkomen dat de relatie met de klant verwatert. Dit kan als onprettig worden ervaren door zowel de crediteur als de debiteur. Denk aan het automatisch sturen van een aanmaning uit jouw naam. Er zijn gelukkig factoringmaatschappijen waarbij dit geen issue hoeft te zijn, lees hier meer over in dit blog.

Consignatievoorraad

Producenten van eindproducten maken regelmatig gebruik van cosignatievoorraden. Dit is een vorm van voorraadbeheer waarbij het eigendomsrecht en de voorraad in handen van de leverancier blijven.

Dit verandert op het moment dat het product wordt gebruikt (of verkocht) door de afnemer. Zodra het product wordt gebruikt in de productie verschuiven zowel het eigendomsrecht als de voorraad. Ook bij winkels en webshops zie je deze vorm steeds vaker voorkomen. Bijvoorbeeld in de vorm van dropshipment.

Off balance financieringen op de jaarrekening

Financieringen die niet op de balans voorkomen worden “niet uit de balans blijkende verplichtingen” genoemd. Deze verplichtingen worden niet als schuld of voorziening op de balans vermeld, maar komen wel voor vermelding in aanmerking.

Deze verplichtingen kunnen een vertekend beeld geven van de balans. Om dit te voorkomen is het wettelijk vastgesteld dat in de toelichting van een jaarrekening er melding moet worden gemaakt van de off balance financieringen. Wanneer een onderneming aan toekomstige financiële verplichtingen is gebonden dan moet de onderneming deze benoemen.

Zoek jij een off balance financiering?

Wil je meer informatie over verschillende soorten financieringen? Wij helpen je graag! Onze partners hebben veel kennis over en ervaring, neem snel contact op!

Vrijblijvend adviesgesprek

Maak gebruik van een vrijblijvend advies / kennismakingsgesprek. Ontdek hoe je succesvol(ler) kunt ondernemen….

Hulp nodig?

Financieringsbehoefte? 95% van de financieringsaanvragen die door ons worden ingediend worden door financiers gehonoreerd.
Meer weten over financieringsplannen? Neem dan contact met ons op.

Overname adviseur

Nieuwsbrief CM&P