Wat is WHOA? Regeling, voorwaarden en wetgeving

Deel deze pagina
Geschreven door: Wim Mandigers en Robert Claassen MBA
26 mei 2021Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking gestreden. (Homologatie = goedkeuring door een rechter). Deze wettelijke regeling biedt een oplossing voor bedrijven met financiële problemen.

WHOA maakt het mogelijk om levensvatbare bedrijven in zwaar weer met een, naar verhouding, te hoge schuldenlast meer toekomst te bieden.

In dit artikel leggen we uit wat WHOA is, en hoe het bedrijven die failliet dreigen te gaan kan helpen.

Wat is WHOA?

Veel bedrijven hebben hun omzet zien kelderen door Corona. Ze konden een beroep doen op regelingen als NOW, TVL, Corona-krediet en uitstel van betaling. Sommige bedrijven kwamen daarvoor niet in aanmerking of het was niet altijd voldoende om financiële problemen te voorkomen. Dan breekt een hele moeilijke tijd aan en komt de bodem van de kas snel in zicht.

Als bedrijven na de zomer moeten starten met de terugbetaling van opgelopen schulden dreigt een groot aantal van hen alsnog in zwaar weer terecht te komen.

Met de WHOA wordt een nieuwe regeling in de wet opgenomen, die het voor schuldenaren mogelijk maakt schulden te saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers zoals crediteuren en financiers. Bijzonder aan deze regeling is dat een WHOA-akkoord door een rechter wordt bekrachtigd en ook schuldeisers kan binden die niet met het akkoord hebben ingestemd. Om die reden wordt het akkoord ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd.

Waarom Whoa?

Dat er bedrijven zijn die in zwaar weer verkeren en dreigen failliet te gaan is van alle tijden en komt niet alleen voor in een crisistijd als de huidige. Bij dergelijke bedrijven zijn de schulden dan niet meer in verhouding met de omvang van deze onderneming en de lasten ervan drukken het bedrijf steeds verder de financiële problemen in. Ondernemers zoeken dan naar mogelijkheden om onder de te zware schuldenlast uit te komen. De onderneming doet dan een voorstel aan alle crediteuren om een gedeelte te betalen van de openstaande vordering om zodoende een faillissement te voorkomen. In het verleden werd dit ook wel een crediteurenakkoord genoemd (inclusief belastingdienst en andere vreemd vermogensverstrekkers). Echter als niet alle crediteuren daarmee akkoord gingen kon dit niet worden uitgevoerd. Om die reden heeft de overheid besloten om dit rechtsmatig anders te regelen en heeft dit vastgelegd in de WHOA.

Binnen een WHOA akkoord, voordat deze kan worden uitgevoerd, moet er een goedkeuring zijn verkregen van een rechter en dan is de uitspraak bindend voor alle schuldeisers. Uiteraard moet er sprake zijn van een continuïteitsperspectief voor de onderneming na het toepassen van de WHOA.

Wanneer Whoa?

De WHOA kan niet zomaar worden toegepast, om de WHOA toe te passen moet de onderneming in zwaar weer verkeren (er financieel zeer slecht voor staan). Echter moet er nog wel sprake zijn van een continuïteitsperspectief of anders gezegd ook wel levensvatbaar zijn. Het mag ook niet zo zijn dat de schuldeisers bij faillissement meer ontvangen van de openstaande vordering dan na het toepassen van de WHOA.

Er dient dus eerst onderzocht te worden of de onderneming met een lagere schuldenlast wel voldoende resultaat kan realiseren om aan alle lasten (incl. de toekomstige schulden) te kunnen voldoen én wat er wel betaald kan worden aan de schuldeisers. Dit onderzoek moet leiden tot een herstructureringsplan dat wordt opgesteld door een deskundige.

Hoe voer je de WHOA uit?

De WHOA kan op twee manieren worden aangevraagd/ gestart:

  1. Als ondernemer start je zelf het WHOA-traject.
  2. Een schuldeiser van jouw onderneming, aandeelhouder(s) of personeel vraag je aan de rechtbank om toewijzing van een herstructureringsdeskundige. Samen met de herstructureringsdeskundige wordt een WHOA-akkoord opgesteld.

Om voor de WHOA in aanmerking te komen moet het bedrijf financieel noodlijdend zijn maar nog wel levensvatbaar. Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden is daarom of de onderneming noodlijdend is in financiële zin en niet in operationele zin.

Dus:

  • WHOA is bedoeld om (financierings) lasten en schulden te verlagen / (verlieslatende) contracten te beëindigen of te wijzigen;
  • Als het probleem in de operationele sfeer ligt (personeelskosten, achterhaalde strategie) biedt de WHOA geen oplossing.

In het WHOA-voorstel moeten een aantal zaken aanbod komen omdat het anders wordt afgewezen door de rechtbank. Uiteraard moet in kaart worden gebracht wat de oorzaak is dat de onderneming niet meer kan voldoen aan de verplichtingen en waarom het in de toekomst wel aan de gereduceerde verplichtingen kan voldoen. De volgende twee onderwerpen zullen ook uitvoerig moeten worden toegelicht:

Klassenindeling:

De schuldeisers worden ingedeeld in klassen, omdat niet alle schuldeisers dezelfde positie hebben. Een bank of de Belastingdienst hebben meer rechten dan bijvoorbeeld leveranciers. Over het akkoord wordt gestemd in klassen. De rechter zal het akkoord niet homologeren als niet ten minste één klasse van schuldeisers heeft ingestemd. Een klasse heeft ingestemd met het akkoord wanneer schuldeisers dan wel aandeelhouders die ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers respectievelijk van het totale bedrag aan geplaatst kapitaal behorende tot de aandeelhouders, die binnen die klasse een stem hebben uitgebracht, hebben voorgestemd. Het gaat dus om het totale bedrag waarop is gestemd, niet om het aantal stemgerechtigden, en er geldt geen quorumvereiste.

Reorganisatiewaarde vs Faillissementswaarde

Uitgangspunt van (en voorwaarde voor) een akkoord onder de WHOA is dat schuldeisers en aandeelhouders op basis van het akkoord niet in een aanmerkelijk slechtere positie zullen komen dan in faillissement. De WHOA biedt uitkomst als de reorganisatiewaarde groter is dan de faillissementswaarde van de onderneming; daarmee is het immers in het belang van alle schuldeisers die een uitkering krijgen onder het akkoord daadwerkelijk de reorganisatiewaarde te realiseren.

  • De reorganisatiewaarde is de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het akkoord tot stand komt. Dit is de waarde die in het akkoord verdeeld dient te worden onder de betrokken schuldeisers en aandeelhouders.
  • De faillissementswaarde is de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden binnen een faillissement. Er zal dus een inschatting moeten worden gemaakt welke opbrengsten de curator bij de afwikkeling van een faillissement zou kunnen genereren.

De reorganisatiewaarde moet dus hoger zijn dan de faillissementswaarde. Het verschil zal bovendien wel groot genoeg moeten zijn om voldoende schuldeisers en aandeelhouders te prikkelen mee te werken en de kosten van de reorganisatie te rechtvaardigen.

Tot slot: start op tijd met WHOA!

Deze blog geeft een korte beschrijving over de WHOA. Een aantal belangrijke zaken om mee te nemen:

  • Zit je bedrijf in zwaar weer en dreig je failliet te gaan? Start dan zo snel mogelijk de WHOA procedure.
  • Waar schuldeisers, en rechters, vooral op letten is een gedegen plan voor de toekomst waaruit de levensvatbaarheid van de organisatie blijkt.

Mocht je hulp nodig hebben voor het opstellen van je plan of wil je dat een expert er eens kritisch naar kijkt, neem dan contact op met de partner bij jou in de buurt. Doe dat ook als je door de bomen het bos niet meer ziet en begeleiding wenst in het starten van de WHOA procedure.

Binnen onze organisatie hebben wij specialisten die jou hierbij kunnen ondersteunen. Hoe beter het WHOA-traject wordt voorbereid hoe meer kans op succes en tevens tijdig kan worden bekeken of het gaat slagen.

Gratis adviesgesprek

Wilt u begeleiding van een betrokken adviseur? Maak dan nu gebruik van een gratis adviesgesprek.

Wim Mandigers

Over de auteurs

ing. Wim Mandigers MFSME

Wim is sinds 2001 als partner verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners Eindhoven. In deze jaren heeft Wim al meerdere ondernemers begeleid bij herstructurerings-, financierings-, overnametrajecten en waarderingen van ondernemingen. Door zijn kennis op het grensvlak van techniek en financiën is Wim in deze trajecten in staat om het beste resultaat voor zijn opdrachtgever te realiseren.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 52 45 68 61 of via mail.

Michiel Smits MSc.

Michiel is sinds 2021 als partner verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners Eindhoven. Michiel heeft een zeer ruime ervaring in het Internationaal uitbouwen van een bedrijf. Zijn bedrijf had op de top zo’n €100 miljoen omzet en bood werk aan 750 werknemers in 4 landen binnen de EU. Met zijn combinatie van universitaire skills en lessen geleerd op straat is hij uitstekend inzetbaar in het groter MKB en speciaal bij herstructurerings- en waarderingsvraagstukken en overnametrajecten

Je kunt hem bereiken op 06 – 83 25 22 75 of via mail.

Robert Claassen MBA

Robert Claassen MBA

Robert is sinds 2010 als partner verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners Rotterdam en sinds 2013 management lid van de landelijke organisatie. In deze jaren heeft Robert al meerdere ondernemers begeleid bij het verkopen van zijn/haar onderneming of het aankopen van een onderneming. De aanpak van Robert is in deze trajecten zeer pragmatisch en creatief om het beste resultaat voor zijn opdrachtgever te realiseren.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 10 45 99 87 of via mail.