Stapelen van financieringen

Deel deze pagina

20 januari 2016

financiering stapelen

Wat is eigenlijk stapelen in financieringsland?

Het stapelen van financieringen is niets meer en niets minder dan dat u geld voor uw investering ophaalt bij meerdere geldverstrekkers. Niets nieuws eigenlijk onder de zon. Dit wordt al jaren gedaan door de grootbanken bij grote kredietverstrekkingen. Zo worden de risico’s onder de banken gespreid.

Wat nieuw is dat er niet alleen banken op de markt zijn, maar ook diverse andere geldverstrekkers zoals, Qredits, Crowdfunding, Spotcap, Kredietunies en nog vele andere initiatieven. Kortom uw krediet ophalen bij de bank alleen is niet meer van deze tijd.

Kunt u als mkb ondernemer ook stapelen?

Nog niet zo lang geleden gingen ondernemers met een kredietvraag naar hun huisbankier. Als hun bank onverhoopt nul op het rekest gaf, was er vaak wel een andere bank die het krediet wilde verstrekken. Maar de tijden zijn veranderd. Vooral in het MKB hebben banken nauwelijks nog belangstelling voor kredieten onder de € 500.000, domweg omdat de handelingskosten te hoog zijn voor dergelijke kredieten. De bank financiert nog wel, maar dan graag via het digitale loket. In het ontstane gat stappen nieuwe aanbieders: alternatieven zoals microfinanciering, crowdfunding, kredietunies, MKB-obligaties, factoring initiatieven en bedrijven zoals Spotcap. Zij ontgroeien in rap tempo de kinderschoenen en ontwikkelen zich tot co-financiers voor het MKB.

Heeft de bank dan afscheid genomen van het (klein MKB)?

Banken worden de laatste jaren geconfronteerd met aangescherpte wet- en regelgeving. Leningen aan het klein MKB worden minder verstrekt door de banken. Banken willen de ondernemers anders doen geloven, maar wij bij Claassen, Moolenbeek & Partners merken die terugtrekkende beweging dagelijks.

Nieuwe mogelijkheden

Door die terugtrekkende beweging van de banken ziet een scala van andere nieuwe financieringsmogelijkheden het levenslicht. Het gaat te ver om hier alle alternatieven op te sommen, we lichten er een paar uit.

Qredits

Qredits is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en de gezamenlijke banken. Starters kunnen er terecht voor kredieten tot 50.000 euro. Sinds 1 januari 2015 bieden zij bedrijven ook MKB-leningen aan tot maximaal 250.000 euro, maar wel op voorwaarde dat hun kredietaanvraag eerst bij een bank is afgewezen. Qredits is zelf geen bank maar een financieringsmaatschappij. Zij wordt volledig gefund door de gezamenlijke banken, het ministerie en de Europese Investeringsbank.

Crowdfunding

Wij hebben als Claassen, Moolenbeek & Partners al veel aandacht aan dit onderwerp besteed.

Crowdfunding is in ons land nog betrekkelijk jong, maar als gevolg van de moeizame toegang tot kredieten in het MKB, groeit het aandeel van crowdfunding in kredietbemiddeling via internet als kool. Er zijn ondertussen zo’n 120 crowdfunding-platforms opgestart.

Snelle ontwikkelingen

In ons land bestaat er redelijk wat consensus over het feit dat nieuwe aanbieders naast bankfinanciering een steeds belangrijkere rol beginnen te spelen. Het is voorlopig nog te verwaarlozen in vergelijking tot het marktaandeel van de banken maar de groei gaat razendsnel. Met de groei van de economie en de beperkingen bij banken zal dat de komende jaren alleen nog maar toenemen.

Hoe denkt Claassen, Moolenbeek & Partners over stapelen?

Met een co- of een gestapelde financiering kunnen bedrijven optimaal maatwerk realiseren voor hun financieringsbehoefte. Dat is nodig voor continuïteit en groei. De banken erkennen ondertussen wel, zij het schoorvoetend, dat veel van die nieuwe aanbieders een betekenisvolle rol kunnen spelen. Incidenteel werken zij zelfs al met hen samen via doorverwijzingen. Zo proberen ze toch betrokken te blijven bij de ontwikkeling van de kredietbehoeften van bedrijven met potentieel in de klein-zakelijke markt. Zelfs Ahold is immers voortgekomen uit de financiering van een piepkleine lokale kredietcoöperatie in Oostzaan. Die maakte het mogelijk dat ene Albert Heijn het winkeltje van zijn vader kon overnemen.

Wat kan Claassen, Moolenbeek & Partners voor u doen?

Voor een MKB’er is het nieuwe landschap een doolhof. Waar moet je nu zijn voor welke financiering? Wanneer vraag ik dan de financiering bij de bank aan en wanneer bij een alternatieve financier. Met deze vragen kunt u prima terecht bij Claassen, Moolenbeek & Partners. Wij hebben ons de afgelopen jaren verregaand verdiept in kredietverstrekking door alternatieve partijen en kunnen u adviseren welk(e) loket(ten) voor u het meest geschikt is(zijn). Wilt u meer weten, neemt u dan even
contact
met ons op.