< p>

De onzakelijke lening: niet iedere lening is zakelijk - Claassen, Moolenbeek en Partners

De onzakelijke lening: niet iedere lening is zakelijk

Deel deze pagina
Geschreven door: Waldy van de Walle MSc RAB
30 augustus 2019

Waldy van de Walle

Je zoekt geld voor je onderneming. Om te groeien of om een onderneming te starten. Of gewoon omdat je even te maken krijgt met tegenwind. Eindelijk vind je iemand die je geld wilt lenen. Laten we eens stellen dat het om familie gaat, bijvoorbeeld je ouders. Dan kun je te maken krijgen met het fenomeen ‘onzakelijke lening’.

Wat is een onzakelijke lening?

Als we het hebben over een onzakelijke lening, dan wordt gekeken naar de voorwaarden waaronder de lening is verstrekt. Als er sprake blijkt te zijn van aanwezigheid van risico’s die een willekeurige derde niet zou nemen, is het een onzakelijke lening.

Hierbij is van belang of de rente zakelijk is vastgesteld op basis van de elementen uit de overeenkomst. Andere indicatoren voor een onzakelijke lening zijn:

  • Is de aangetrokken financiering binnen de huidige mogelijkheden bij een derde partij wel mogelijk geweest, bijvoorbeeld bij een bank?
  • Is er een solide geldovereenkomst aanwezig?
  • Hoe is het gesteld met de zekerheden?
  • Hoe zijn de aflossingen geregeld?

Gevolgen van een onzakelijke lening

Een onzakelijke lening heeft diverse gevolgen. Zowel op het gebied van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting of schenkingsbelasting. Zo kan de rente wel of niet ten laste van de winst gebracht worden. Maar ook als een lening moet worden afgeboekt omdat deze niet meer voldaan kan worden, kan men spreken over een schenking of kan de situatie ontstaan dat men de afboeking als winstuitkering kan gaan zien. Het gevolg is dan dat men plotseling met een onverwachte belastingclaim te maken kan krijgen. Allemaal ongewenste situaties.

Een onzakelijke lening is niet altijd in de familiesfeer

Vaak denkt men dat een onzakelijke lening in de familiesfeer afspeelt. Bijvoorbeeld van vader op zoon of dochter. Dit hoeft niet het geval te zijn. Ook indien er geen sprake is van een familiesfeer kan men te maken krijgen met een onzakelijke lening. Een lening met een (op het oog) onafhankelijke derde kan (onder omstandigheden) ook een onzakelijke lening zijn. In een besluit overweegt de Hoge Raad namelijk dat “Behalve in aandeelhoudersrelaties kan tevens sprake zijn van een onzakelijke lening in situaties waarin een debiteurenrisico dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, wordt aanvaard op grond van persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen”. En dit geldt niet alleen voor natuurlijke personen maar kan ook gelden voor vennootschappen.

Goed bedoeld, maar voorkom nare gevolgen

Je wilt graag helpen. Mogelijk een beetje extra rendement halen op je extra liquide middelen. Je wilt je kinderen vooruithelpen, maar niet schenken. In dit soort gevallen is het goed om je acties goed te doordenken. Want een onzakelijke lening kan nare gevolgen hebben. Zorg dan ook voor een tijdige en inhoudelijke beoordeling als u een lening verstrekt aan kinderen of derden. Als Claassen, Moolenbeek & Partners zijn we dagelijks bezig met financieringen en weten wij heel goed wat de markt verlangt en wat niet. Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van diverse soorten van bedrijfsfinanciering. Waarbij wij dagelijks op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen in financieringsland. Neem dus gerust eens contact op met een kantoor in uw regio.

Onzakelijke lening en de belastingdienst

De onzakelijke leningenleer is ontwikkeld door de Hoge Raad en is van toepassing in zowel de inkomstenbelastingsfeer (terbeschikkingstelling) als in de vennootschapsbelastingsfeer. Als de lening onzakelijk is, merkt de belastingdienst het aan als ‘definitieve betaling aan directeur-grootaandeelhouder. Dit wordt dan weer gezien als inkomsten. Het kan belast worden als dividenduitkering of als loon. Je kunt er zelfs een boete door krijgen, die kan oplopen tot 100% van het bedrag dat je meer moet betalen aan de belasting.

Waldy van de Walle

Over de auteur

Waldy van de Walle MSc RAB FJ / BV

Waldy is zeer ervaren in het begeleiden van financieringsaanvragen. Zowel bancaire aanvragen als ook aanvragen via alternatieve financieringen. Daarnaast is Waldy crowdfundbemiddelaar bij GeldvoorElkaar.nl. In opdracht van Geldvoorelkaar.nl helpt hij de accountants, administratiekantoren en financieel adviseurs bij het opstellen en begeleiden van een financieringsaanvraag.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 30 41 56 41  of via mail.