Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Liquiditeitsbegroting ondernemingsplan

Liquiditeitsbegroting ondernemingsplan

Ondernemen is een samenspel van inkomsten en uitgaven. Als bedrijf moet je kosten maken om te kunnen ondernemen, denk aan de huur van een bedrijfspand, salarissen van medewerkers en de inkoop van materialen die nodig zijn om producten of diensten te kunnen leveren.

Met een liquiditeitsbegroting krijg je inzicht in de geldstromen binnen je bedrijf. De liquiditeitsbegroting is een vast onderdeel van je ondernemingsplan.

 

 

Wat betekent liquiditeit?

Als bedrijf moet je in staat zijn om aan betalingsverplichtingen te voldoen. Daarvoor moet je beschikken over liquide middelen, ofwel geld dat direct beschikbaar is. Denk daarbij aan cash, banktegoeden of beleggingen die op ieder gewenst omgezet kunnen worden in geld.

Een bedrijf is liquide als het over voldoende geld beschikt om de kosten te dekken. Op de balans van het bedrijf vallen liquide middelen onder de vlottende activa, ofwel bezittingen die tijdelijk meegaan en kunnen worden omgezet in cash.

 

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting maakt alle geldstromen inzichtelijk. Per maand of per kwartaal leg je alle verwachte inkomsten en uitgaven vast, inclusief het moment waarop het geld ‘beweegt’, ofwel wanneer de transactie plaatsvindt.

De liquiditeitsbegroting laat zien hoe de cashflow (kasstroom) zich ontwikkelt. Een gezond bedrijf heeft een positieve cashflow en een bedrijf in de problemen een negatieve (dan overstijgen de kosten de inkomsten). Een liquiditeitsbegroting is een prognose en wordt daarom ook wel aangeduid met de term liquiditeitsplanning.

 

Liquiditeitsbegroting voor ondernemingsplan

Wie een bedrijf gaat beginnen, doet er goed aan een ondernemingsplan te schrijven. Niet alleen voor mogelijke financiers, maar ook voor jezelf. Zo krijg je een helder beeld van je propositie. Een financieel plan opstellen is hier onderdeel van. Dit financieel plan bestaat uit vier onderdelen:

  1. Investeringsbegroting: Wat voor investering heb je nodig om het bedrijf te kunnen opstarten?
  2. Financieringsbegroting: Welke bronnen van financiering gebruik je om te investeren?
  3. Liquiditeitsbegroting: Wat zijn de verwachte periodieke inkomsten en uitgaven?
  4. Exploitatiebegroting: Hoe is de verhouding tussen omzet en kosten? Ofwel: hoeveel nettowinst verwacht je te realiseren?

 

Meerwaarde liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting, ook wel liquiditeitsoverzicht genoemd, is primair van belang voor investeerders. Voor hen is het een belangrijke informatiebron voor de financiële analyse op basis waarvan ze al dan niet investeren in jouw bedrijf.

Minstens zo belangrijk is de waarde van de liquiditeitsbegroting voor jou als ondernemer. Inzicht in de cijfers is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het nemen van strategische beslissingen. Als je in een periode bijvoorbeeld extra inkomsten verwacht, dan is dat een logisch moment om investeringen te doen. En andersom: lopen de inkomsten achter bij de kosten, dan is het wellicht tijd om de betalingstermijn te verkorten, of meer werk te maken van debiteurenbeheer.

 

Wat moet er allemaal in een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsoverzicht is een prognose die veel invloed kan hebben op jouw financieel plan. Het is daarom belangrijk om de liquiditeitsbegroting met zorg samen te stellen en regelmatig te actualiseren. Op deze manier houd je grip op de geldstromen.

Een praktische manier om een liquiditeitsoverzicht te maken is door per maand een tabel op te stellen (of eventueel per kwartaal). In die tabel noteer je eerst het beginsaldo en vervolgens alle inkomsten en uitgaven inclusief BTW.

Alles compleet? Dan is het tijd voor een financiële analyse. Is je bedrijf liquide of juist niet? Denk goed na over de mogelijke impact van het liquiditeitsoverzicht. Heb je bijvoorbeeld extra financiering nodig?

 

Tips opstellen liquiditeitsbegroting ondernemingsplan

Ga je voor een ondernemingsplan aan de slag met een liquiditeitsbegroting, houd dan rekening met de volgende tips:

  • Wees eerlijk: Sommige ondernemers hebben de neiging om hun bedrijfsresultaten positiever in te schatten dan ze in werkelijkheid zijn. Of om te weinig rekening te houden met wanbetalers. Ga niet uit van een ideaal maar van een realistisch scenario.
  • Wees volledig: Let op dat je niets vergeet, want dat heeft direct effect op het geheel. Zorg er dus voor dat alle inkomsten en uitgaven terugkomen in het liquiditeitsoverzicht.
  • Wees feitelijk: Probeer aannames te vermijden, want dat sluit vaak onvoldoende aan op de dagelijkse realiteit. Baseer je verwachtingen liever op feiten, bijvoorbeeld openbare data over de gemiddelde betalingstermijn van klanten in jouw branche.
  • Wees je bewust van de BTW: In het liquiditeitsoverzicht wordt de BTW meegenomen. Dat kan betekenen dat je BTW moet afdragen over een factuur die nog niet betaald is.

Meer weten over liquiditeitsbegroting ondernemersplan?

Heb je vragen over de liquiditeitsbegroting? Zoek je een ervaren adviseur om je te helpen met een financieel plan opstellen? Neem dan contact op met een ervaren adviseur van CM&P.